Sunteți pe pagina 1din 15

REGLAREA COMPORTAMENTULUI

ALIMENTAR
SENZAŢIA DE FOAME
= senzaţie înnăscută, dezagreabilă:
– Necesitatea imperioasă a ingestiei de alimente
– Stare de agitaţie
– Durere în regiunea gastrică
Persistă până la alimentare
 - hiperfagie
 - hipofagie
0 - afagie
APETIT (pofta de mâncare)
• O senzaţie psihică, dobândită
• Se însoţeşte de o senzaţie agreabilă
• Determină selecţia alimentelor
•  - teamă, griji = inapetenţă
• 0 – anorexie
•  - bulimie
SENZAŢIA DE SAŢIETATE
• Stare agreabilă, linişte + “plin” gastric
• Depinde de cantitatea alimentelor ingerate
• Calitativ: carnea, grăsimile satură mai repede
• Determină oprirea ingestiei de alimente
Factorii ce determină trecerea de la foame la
saţietate

FOAME

INGESTIE ALIMENTE

Distensie Secreţie Scade ADS alimentar -


gastrică gastrică hipoglicemia Q

SAŢIETATE
REGLAREA ALIMENTAŢIEI

• De lungă durată – hipotalamus


– Echilibrează: aport exogen/pierderi energetice
– Controlat mai ales de LIPOSTAT
– Perturbare: caşexie/obezitate
• De scurtă durată – CENTRII NERVOŞI
– Trunchi cerebral (motori alimentari)
– Hipotalamus
– Sistem limbic
– Neocortex
– Controlat mai ales de GLUCOSTAT
CENTRII NERVOŞI
HIPOTALAMUS
Dă foamea brută, nediscriminativă – cantitate alimente
Are două zone de integrare primară a alimentaţiei:
CENTRUL FOAMEI CENTRUL SAŢIETĂŢII
Hipotalamus lateral Hipotalamus medial
Stimulat de: receptori perif. senzoriali, Stimulat de: receptori perif. senzoriali,
glucoreceptori, liporeceptori glucoreceptori, liporeceptori
Inhibat de c. saţietăţii
Determină: stimularea centrilor motori Determină: oprirea ingestiei alimente
din tr. cerebral
Distrugere: bulimie
Distrugere: afagie - caşexie
Hiperstimulare: hipofagie
Hiperstimulare: hiperfagie
CENTRII NERVOŞI
SISTEMUL LIMBIC
• determină aport alimentar discriminativ – calitatea alimentelor
• În funcţie de compoziţia mediului intern (acru, dulce, sărat)
• Sistem dopaminergic: orientează comportamentul spre “răsplată”

SCOARŢA CEREBRALĂ
• Adaptează ingestia la condiţiile mediului intern şi extern
• Determină:
– preferinţe de fineţe
– obiceiurile alimentare
– comportamentul la masă
CENTRII NERVOŞI

Eliberează peptide care influenţează comportamentul alimentar:

– Orexinele – cresc puternic apetitul


– Neuropeptidul Y – creşte apetitul pentru glucide
– Galanina – creşte apetitul pentru lipide
– GLP-1 şi serotonina induc senzaţie de “plin” şi
mulţumire
REGLAREA CENTRILOR ALIMENTARI - AFERENŢE

RECEPTORII DIN TUBUL DIGESTIV


• Gastrici
– contracţii stomac gol – stim. C. Foamei
– distensie gastrică – stim. C. saţietăţii
• Orofaringieni - stim. C. saţietăţii
GLUCORECEPTORII
• Localizare: hipotalamus + hepatic
• Controlează aportul alimentar pe termen scurt:
 Glicemiei – stim. C. saţietăţii
 Glicemiei – stim. C. Foamei
RECEPTORII AA SERICI
REGLAREA CENTRILOR ALIMENTARI - AFERENŢE

LIPORECEPTORII
• Localizare: hipotalamus
• Controlează aportul alimentar pe termen lung
TERMORECEPTORI
• Localizare: hipotalamus + tegumente
• Frigul – stim. C. Foamei
• Căldura – inhibă c. Foamei + stim. C. Saţietăţii
• corelaţie între c. hipotalamici alimentari şi de
termoreglare

Foame-ingestie alimente-creşte MB-Q-creşteTcorp-stim.c.saţietăţii


REGLAREA CENTRILOR ALIMENTARI - LEPTINA

• Secretată de către ţesutul adipos


• Cel mai puternic semnal de saţietate
– Acţionează asupra c. Saţietăţii (hipotalamus
ventromedial)
– Controlează apetitul şi producţia de energie
– Inhibă eliberarea din hipotalamus a neuropeptidului Y,
cu efect puternic de stimulare a apetitului
• insulina şi glucocorticoizii intervin în reglarea
eliberării de leptină
REGLAREA CENTRILOR ALIMENTARI – FACTORI
HORMONALI ŞI PSIHOLOGICI

• Glucagonul şi adrenalina
– stimulează senzaţia de foame
• Insulina şi colecistokinina
– inhibă senzaţia de foame
• Factorii psihologici
COMPORTAMENTUL ALIMENTAR

Aferenţele de la nivelul tubului digestiv


Aferenţe plasmatice – rezervele organismului
Hormonii
Termoreceptorii
Factori psihologici
REGLAREA ALIMENTAŢIEI