Sunteți pe pagina 1din 20

Titlul proiectului: „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin

activităţi de mentorat”
Proiect co-finanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii
economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie si formare profesională”
Violenta în Scoalå.
AgresivitateA în
rândul elevilor

Programul de MENTORAT 2010


Mentor: Prof. OCTAVIAN PATRAŞCU
Definiţie
Violenţa – este considerată
violarea generală a drepturilor
fiinţei umane: dreptul la viaţă, la
demnitate, la securitate şi la
integritate fizică şi mentală.
• Noţiunea de violenţă este discutată în
relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea
analizelor privilegiază ideea că
agresivitatea ţine mai mult de instinct, în
timp ce violenţa ţine mai mult de cultură,
educaţie, context. Rădăcina latină a
termenului violenţă este „vis”, care
înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de
putere, dominaţie, de utilizare a
superiorităţii fizice asupra altuia.
Violenta = agresivitate ?
Agresivitatea = comportament distructiv si violent orientat spre persoane,
obiecte sau spre sine

Poate fi considerata o trasatura interna, care tine mai mult de instinct, o


potentialitate de a infrunta dificultatile, care este parte integranta a
individului si asupra careia nu putem actiona, este deci un instinct.

Pe de alta parte, aceasta este un raspuns al individului la conditiile de


mediu. Exista o dimensiune externa a agresivitatii, ce tine de invatare, se
construieste si poate fi controlata. Agresivitatea este intotdeauna o
consecinta a frustrarii si orice frustrare antreneaza o forma de agresivitate.
Manifestarea violenţei în şcoală - tendinţe
semnalate la nivel internaţional

• Violenţa fizică – violenţa simbolică


• Violenţa – expresie a intoleranţei
faţă de diferenţele etnice,
religioase, de gen, de statut social
• Multiplicarea violenţei faţă de
profesori
• Creşterea numărului de violenţă
extremă în spaţiul şcolar
• Difuzia mediului proxim şcolii în
spaţiul şcolar
Violenţa în şcoala românească –
elemente de context
• Tensiunile sociale asociate perioadelor de
tranziţie – difuzie la nivelul şcolii
• Procesele de schimbare sunt însoţite de tensiuni
• Democratizarea şcolii - nevoia unor reevaluări
de rol, de statut, de norme şi valori ale actorilor
• Rolul mass-media în informarea publicului
• Efecte ale mass-media asupra dezvoltării
copiilor
VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢA!
Actori ai violenţei în şcoală

• Violenţa între elevi


• Manifestări violente ale elevilor faţă de
profesori
• Manifestări violente ale profesorilor faţă de
elevi
• Părinţii – actori ai violenţei în şcoală
• Violenţa în proximitatea şcolii
ŞCOALA - UN LOC TOT MAI
VIOLENT
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
• Loviri – agresiune fizică
• Injurii, jigniri
• Agresiune non verbală
• Atitudini ironice, sarcastice
• Refuzul îndeplinirii sarcinilor
• Ignorarea mesajelor transmise
• Indisciplina
• Absenteismul, fuga de la ore
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
Cele mai frecvente comportamente neadecvate
ale profesorilor faţă de elevi
Cauzele violenţei şcolare Ierarhizare
Mediul familial I
Incapacitatea de a găsi alte forme de manifestare II
Lipsa stimei de sine III
Comportamentul agresiv al altora IV
Absenţa unui program riguros V
Programul zilnic/săptămânal încărcat VI
Influenţa mass-media VII
Presiunea grupului VIII
Autocontrolul scăzut IX
Consum de alcool sau droguri X
Supravegherea exagerată din partea părinţilor/profesorilor XI

Iubirea neîmplinită XII


Neacceptarea de către colectivul clasei XIII
Comportamentul profesorului XIV
Profilul elevului violent: ipostaze posibile

• Eşti al nimănui!

• Descurcă-te cum poţi în viaţă!

• Fie ce-o fi!

• Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută


tare mult dacă ştii să te baţi.
• A lupta contra
violenţei şcolare
înseamnă a ameliora
calitatea relaţiilor şi a
comunicării între toate
persoanele angrenate
în actul educaţional.

Dardel Jaouadi
STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ!
Profesori realizatori:
Rădăuceanu Daniela (Sc. Gimn. Cuca)
Patrichi Marian (Sc. Gimn. Viile+Fârţǎneşti)
Berbeci Octavian (Sc. Nr. 2 Tg. Bujor)