Sunteți pe pagina 1din 12

CINEMATICA TRANSMISIEI PRIN

CURELE
CUPRINS

Proiectul cu tema „Cinematica transmisiei prin curele” este structurat în cinci


capitole, fiecare capitol având subcapitolele sale.
Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice, care realizează transmiterea
miscării de rotație și a sarcinii, de la o roată motoare la una sau mai multe roți conduse,
prin intermediul unui element flexibil, fără sfărșit, numit curea.
În Capitolul I este introdusă noțiunea de transmitere este definită transmiterea prin
curele, iar acestea sunt caracterizate după mai multe criterii.
În Capitolul II sunt prezentate în subcapitole diferitele tipuri de curele: „Curele late
netede”, „Curele late dintate”, „Curele trapezoidale” , cât și materialele din care sunt
confecționate acestea.Tot aici găsim și subcapitolul „îmbinarea capetelor curelelor late”
,în care sunt prezentate metodele de îmbinare(lipire) a curelelor între ele.
În Capitolul III este structurat în 3 subcapitole care prezintă în parte roțile folosite
pentru transmisiile cu diferitele tipuri de curele (cele prezentate în capitolul 2).
În Capitolul V prezintă normele de protecție în securitatea muncii
ARGUMENT

Simplitatea constructivă, posibilitatea transmiterii continue la distanțe


variate , funcționarea silențioasă , capacitatea de amortizare a vibrațiilor și
siguranța în funcționare sunt caracteristici spre care tinde perfecționarea
continuă a transmișilor mecanice.
Transmiterea directă a mișcării de rotație între doi arbori situați cap la cap
se face prin intermediul cuplajelor. Transmisile mecanice se folosesc atât
pentru transmitere cât și pentru transformarea mișcări.
Orice mașină este un complex de corpuri materiale cu funcții și mișcări
determinate, destinat să execute un lucru mecanic util, legat de un proces de
producție sau de transformare a energiei. Părțile constructive ale complexului
masina” sunt organele de mașini, care pot avea aceeași formă sau forme
asemănătoare și cu posibilitate de proiectare specifică.
Cureaua
Cureaua este elementul intermediar flexibil înfășurat
atât pe roată conducătoare cât și pe roată condusă . După
formă secțiunii transversale a curelei, transmisiile pot fi prin
curele late, trapezoidale sau rotunde.
Caracterizare , clasificare , domenii de folosire

Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice, care realizează


transmiterea mişcării de rotaţie şi a sarcinii, de la o roată motoare la una sau
mai multe roţi conduse, prin intermediul unui element flexibil, fără sfârşit, numit
curea.
O transmisie prin curele se compune din roţile de curea – conducătoare 1
şi condusă 2 – elementul de legătură (cureaua) 3 (fig.5), sistemul de întindere
şi apărători de protecţie.
PARAMETRII GEOMETRICI ŞI
CINEMATICI AI TRANSMISIEI
1. Alunecarea elastică.
Se determină prin coeficientul de alunecare elastică:

2. Raportul de transmitere.
Se determină cu relaţia:

Raportul de transmisie i, este maxim 8


În cazul în care se ia în consideraţie alunecarea elastică,relaţia este:
3. Lungimea curelei.
Se determină cu relaţia:
4. Unghiul de înfăşurare β.
La curele late β1>1500 ,iar la curele trapezoidale β1>1100
5. Distanţa între axe.
Se notează cu A.
TIPURI DE CURELE. MATERIALE.
ELEMENTE CONSTRUCTIVE

Materialele pentru aceste curele pot fi: pielea, ţesăturile textile, pânza
cauciucată, materialele plastice, benzile metalice.
Curelele din piele. Sunt confecţionate din piele de bovine, utilizându-se, de
preferinţă, zona spinării animalului (crupon). Se execută dintr-un singur strat
(simple) sau în mai multe straturi (multiple), lipite între ele, pe toată lungimea.
Pielea se tăbăceşte cu tananţi vegetali şi, în cazuri speciale, cu tananţi
minerali, obţinându-se, în acest caz, o flexibilitate mai mare.
Curelele din ţesături textile. Sunt confecţionate din ţesături textile şi pot fi
într-un singur strat sau în mai multe straturi. În cazul în care sunt executate din
mai multe straturi, îmbinarea capetelor se poate realiza prin coasere, printr-o
contextură specială sau prin lipire. Materialul din care se execută cureaua
poate fi un material textil natural (bumbac, celofibră, lână, păr de cămilă sau
capră, cânepă, in, mătase naturală etc.) sau fibre sintetice (vâscoză,poliamide,
poliesteri).
Curelele din ţesături impregnate cu cauciuc. Sunt confecţionate din mai multe
straturi de ţesături textile, solidarizate între ele prin cauciuc vulcanizat. Ţesăturile
textile (inserţii) reprezintă elementul de rezistenţă al curelei. Inserţia se poate realiza
sub forma unor straturi paralele (fig.7, a),prin înfăşurare în mai multe straturi sub
formă de spirală (fig.7, b) sau în straturi concentrice (fig.7, c). Aceste curele au între
straturi şi la exterior

Curelele compound (fig. 9) sunt realizate dintr-o folie sau dintr-un strat de şnururi
din poliamidă sau poliester, ca element de rezistenţă, căptuşit la interior cu un strat
subţire din piele de înaltă calitate(cromată special) şi dintr-un strat de protecţie, dispus
pe partea exterioară. Stratul din material plastic este elementul de rezistenţă al curelei
(nailon, cu r = 400 MPa; poliester, cu r = 850MPa), iar stratul din piele este cel care
asigură o aderenţă bună (frecare mare) între curea şi roţi( = 0,45…0,6, la v = 20…30
m/s).
Curelele late politriunghiulare (Poly-V). Au o construcţie specială, suprafaţa
exterioară fiind netedă, iar suprafaţa interioară este profilată. Suprafaţa
interioară prezintă proeminenţe,dispuse longitudinal, cu profil triunghiular.
Elementul de rezistenţă este un şnur din material plastic (fig10),înglobat în masa
de cauciuc a curelei. Cureaua este acoperită la exterior cu un strat protector,
realizat din material plastic, care asigură aderenţa şi rezistenţa la uzare a
curelei.

Benzile metalice. Se prezintă sub forma unor benzi din oţel de mare rezistenţă
(r= 1300...1600 MPa), cu lăţimi cuprinse între 20...250 mm şi grosimi între 0,6...1,1
mm.Transmisiile cu benzi metalice pot funcţiona la viteze foarte mari (apropiate de
viteza sunetului), asigurând transmiterea unor puteri mari.
Capitolul V Norme specifice securităţii muncii

Se vor respecta următoarele reguli la montaj:


În timpul funcţionării nu se vor executa niciun fel de lucrări de reparaţie sau de
întreţinere ;
Se utilizeazănumai scule şi dispozitivele necesare operaţiei curente;
Nu se va executa coborârea sau montarea cu mâna a curelelor în timpul
funcţionării instalaţiei de transmisie;
Curelele usoare (până la 5 Kg) vor putea fi demontate de pe roţi sau montate pe
roţi numai cu ajutorul dispozitivelor speciale (pârghii de curea );
Roţile de curea vor fi demontate şi montate numai cu ajutorul dispozitivelor
pentru depresare şi presare ;
Înainte de începerea operaţiei de demontare , roata va fi asiguratăîmpotriva
căderii sau a răsturnării , iar arborele va fi asigurat împotriva rostogolirii;
La montarea roţii pe arbore sau pe osie se va evita ţinerea degetelor sau a
mâinilor pe acestea ;
Materialele utilizate pentru îmbunătăţirea aderenţei între curea şi roată se vor
depune pe curea , numai după oprirea din funcţiune a transmisiei;
Manevrarea arborilor şi a roţilor de curea se face cu atenţie , se vor folosi
dispozitive adecvate de transport şi de manevrare
MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA
ACORDATĂ !!!