Sunteți pe pagina 1din 1

Calitatea apei din fântânile publice ale municipiului Chişinău în

dinamică pe 5 ani (2014-2018)

79% 87%
90% 83% 83%
73% 75%
80%
68% 71%
67% 64%
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2014 2015 2016 2017 2018

indicatorii sanitaro-chimici (%) indicatori microbiologici (%)

Apa din fântâni este necalitativă. Procentul probelor nestandarte, după indicatorii sanitaro-chimici
şi microbiologici, este la un nivel înalt şi folosirea ei pentru băut în majoritatea cazurilor nu se
recomandă fără o tratare specială.
Dintre localităţi cu calitatea cea mai joasă a apei pot fi menţionate următoarele: or. Sîngera,
or. Durleşti, or. Codru, or. Vadul lui Vodă, s. Băcioi, s. Făureşti, s. Ghoienii Noi, s. Condriţa, s. Budeşti,
s. Bubuieci, s. Humuleşti, s. Bîc.