Sunteți pe pagina 1din 21

Metoda de reconstituire coronara

cu sablon siliconic prin tehnica wax-


up si mock-up
Indicaţii
• Leziuni carioase extinse
• Fracturi coronare
• Anomalii de structură, formă, pozitie
• Inchiderea diastemelor, tremelor
• Înlocuirea restaurărilor nefuncţionale

Tehnici
Tehnica directă
Tehnica semidirectă
Tehnica directa
Înlocuirea obturaţiilor
Înlocuirea unor restaurări
Fracturi coronare
Anomalii de formă, structură

Leziuni necariogene (eroziuni)


ZONA LATERALĂ
TEHNICA SEMIDIRECTĂ
Fracturi coronare
Leziuni necariogene
Varianta tehnicii
ZONA LATERALĂ
Avantajele metodei

Redă cu acurateţe morfologia


ocluzală naturală, faţă de
refacerea arbitrară realizată prin
modelare manuală
Uşurează tehnica de restaurare
Adaptarea ocluzală
postrestaurare nu este necesară
în cele mai multe dintre cazuri
Utilizarea amprentei siliconice
împiedică inhibarea polimerizării
stratului superficial de către
oxigen, ceea ce va îmbunătăţi
proprietăţile mecanice ale
materialului