Sunteți pe pagina 1din 7

DREPTUL LA OCROTIREA SANATATII-

DREPT FUNDAMENTAL
CE ESTE OCROTIREA SANATATII?
Ocrotirea sănătății este sistemul de instituții, reglementări și politici ale statului care
au drept scop asigurarea stării de sănătate a populației în general și a individului în
particular.
Dreptul la ocrotirea sănătății reprezintă sistemul de norme
juridice în vigoare, adoptate de Parlament, Guvern și
autoritățile publice centrale (ministere și altele) ce
reglementează modul de funcționare a sistemului de ocrotire
a sănătății, precum și modul în care omul poate să-și
realizeze dreptul individual la sănătate.
LEGEA DE BAZĂ CARE STABILEȘTE PRINCIPALELE CONDIȚII PENTRU
FUNCȚIONAREA SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂȚII ESTE LEGEA
OCROTIRII SĂNĂTĂȚII NR. 411/1995.

- structura şi principiile sistemului de ocrotire a sănătăţii

- finanţarea sistemului ocrotirii sănătăţii

- drepturile şi obligaţiile populaţiei în asigurarea sănătăţii

- stabileşte principiile şi formele de asistenţă medicală

- determină bazele ocrotirii familiei, mamei şi copilului

- alte aspecte importante ce ţin de ocrotirea sănătăţii şi realizarea dreptului la asistenţă medicală
DE NOTAT CĂ OCROTIREA SĂNĂTĂȚII SE ÎMPARTE CONVENȚIONAL
ÎN DOUĂ SECTOARE MARI: SĂNĂTATEA PUBLICĂ ȘI ASISTENȚA
MEDICALĂ.
 Sănătatea publică reprezintă sistemul de măsuri întreprinse de către
autorităţile statului pentru prevenirea bolilor și contracararea epidemiilor.
De sănătatea publică este responsabil nemijlocit Serviciul de Supraveghere
de Stat a Sănătății Publice
ÎN CE CONSTĂ ASISTENȚA MEDICALĂ?

Asistența medicală reprezintă serviciile medicale acordate individului.


Asistența medicală constă în serviciile pe care le primește nemijlocit omul de la
instituțiile medicale atunci când are probleme de sănătate sau în alte cazuri care
presupun asistența medicală (nașterea, donarea de sânge, profilaxia etc.).

Ocrotirea sănătății este sistemul de instituții, reglementări și politici ale statului


care au drept scop asigurarea stării de sănătate a populației în general și a
individului în particular.
CARE SUNT DREPTURILE
PACIENTULUI?
Conform Legii, pacientul are următoarele drepturi:

Dreptul la asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie ;


Dreptul la securitatea vieţii personale, integritate fizică, psihică şi moral,ă
asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
Dreptul de a fi respectat ca ființă umană, fără nicio discriminare, indiferent de
vârstă, sex, apartenenţă etnică, statut social, convingeri politice şi religioase;