Sunteți pe pagina 1din 10

Tematica :

ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE


SI CALCULATIA COSTURILOR POTRIVIT
METODEI PE FAZE IN CADRUL UNEI SOCIETATI
COMERCIALE DIN SFERA INDUSTRIEI
CONSTRUCTIILOR DE MASINI
Introducere :
Scurta prezentare a cursului
Disciplina reprezinta un instrument vital pentru managementul intreprinderii
deoarece intr-o economie de piata succesul afacerilor depinde de costuri. Ele reprezinta
informatii utile din sistemul de contabilitate de gestiune necesare in procesul decizional.
Contabilitatea de gestiune, prin caracterul său teoretic şi metodologic-aplicativ,
urmăreşte însuşirea problemelor teoretice şi practice privind metodele de bugetare şi
calculaţie a costurilor, precum şi formarea deprinderilor de valorificare în procesul decizional
a informaţiilor pe care le furnizează în legătură cu desfăşurarea activităţilor interne ale
întreprinderii.
Activitatile de servicii si productie devin eficiente in conditiile in care sistemul
contabil este dual:
- informatie financiara pentru utilizatorii interni si externi este relevanta prin
contabilitatea financiara;
- calculul rezultatului analitic prin contabilitatea si controlul de gestiune.

Disciplina isi propune sa evidentieze importanta si rolul sistemului de organizare a


controlului si a contabilitatii de gestiune prin elementele structurale ale purtatorilor de
costuri si unitatea de calculatie politicile si optiunile metodelor de claculatie a costurilor.
Metodele de calculatie utilizate in activitatile de productie si servicii, bugetarea
costurilor fixe si controlul de gestiune al costurilor reprezinta repere de analiza, control si
previziune asupra performantei firmei.
Contabilitate si control de gestiune

“Prima regula a economiei este tinerea conturilor si primul pas care conduce la
ruina este neglijarea lor”

Contabilitatea este stiinta care studiaza inregistrarea operatiilor economico -


financiare in vederea stabilirii situatiilor financiare anuale ( SFA ), potrivit legii contabilitatii
L82 / 1991 .

Obiectul studiat de stiinta contabilitate este patrimoniul , studiul facandu-se atat


din punct de vedere economic cat si juridic .

- analiza juridica a patrimoniului vizeaza totalitatea drepturilor si obligatiilor , atat a


persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice detinatoare de bunuri

- analiza economica a patrimoniului reprezinta valoarea bunurilor economice


apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice in vederea obtinerii de profit .

Metoda contabila reprezinta suma procedurilor si tehnicilor folosite pentru


obtinerea situatiilor financiare anuale
Categorii de procedee folosite :

Procedee specifice contabilitatii :

BILANT
BALANTA ,
CONT .

Procedee specifice contabilitatii si altor discipline :

DOCUMENTATIA ,
EVALUAREA ,
CALCULATIA ,
INVENTARIEREA .
Prezentarea situatiilor financiare anuale.

BILANT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
SITUATIA MODIFICARII FLUXULUI DE NUMERAR
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FIN. ANUALE
BILANT - imaginea fidela a unei societati cuprinzand elemente de activ (A )
si pasiv ( P ) , urmarind evolutia lor pe perioada exercitiului
financiar , de ragula anul calendaristic .

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - reda performanta unei societati


comerciale stabilita ca diferenta intre total venituri si total cheltuieli .

Venituri : - din exploatare


- financiare
- extraordinare

Cheltuieli : - din exploatare


- financiare
- extraordinare

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

SITUATIA MODIFICARII FLUXULUI DE NUMERAR - presupune analiza


numerarului ( modificarea CASH FLOW )

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FIN. ANUALE - 10 note


Principiile contabilitatii , definitii .

Principul contabilitatii de angajamente


- nu se tine cont de data incasatii veniturilor ori plata cheltuielilor
Principiul permanetei metodei
- trebuie asigurata continuitatea metodei contabile folosite de la un an la altul
Principul prudentei
Principiul concentrari asupra cheltuielilor
Principiul costului istoric
Principiul prelevarii economicului ( realitatea ) asupra juridicului ( aparenta)
Principiul evaluarii separate a elementelor de A si P .
Principiul intangibilitatii
- bilantul de deschidere la inceput de an trebuie sa coincida cu bilantul de
inchidere a anului precedent
Principiul necompensarii
- nu sunt permise compensari intre elementele de activ si de pasiv
Principiul comparabilitatii informatiilor
- elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii lor in timp
Principiul materialitatii , al pragului de semnificatie
- valorile semnificative trebuie prezentate si analizate distibct in timp ce valorile
nesemnificative , de aceeasi natura , vor fi insumate .
Structura elementelor patrimoniale :
ACTIV PATRIMONIAL
-active imobilizate - imobilizari necorporale ( chelt de constituire )
- imobilizari corporale ( bunuri tangibile , amortizabile,
cu durata de viata > 1 an )
- imobilizari financiare ( vizeaza tranzactiile
financiare ) .
- active circulante - stocuri
- clienti
- casa si conturi la banci
- cheltuieli in avans - ex . abonamentul pentru publicatii de
specialitate achitate in anul N si distribuite in anul N+1

PASIV PATRIMONIAL
- capitalurile proprii - capital subscris si varsat
- rezerve ( legale sau din reevaluari )
- profitul / pierderea raportata ( ct. 117 )
- profitul sau pierderea exercitiului fin curent

- datorii :- datorii comerciale (furnizorii )


- datorii finaciare ( credite pe ts , credite pe tml )
- datorii fiscale ( datorii la BS si BASS si FS)
- datorii catre actionari (dividente )
Intocmire bilantial la preluarea unei societati comerciale .

Nr Denumire element Sume Denumire element Sume


crt
ACTIVE IMOBILIZATE 25.000 CAPITALURI PROPRI 35.000

-IMOBILIZARI NECORPORALE 5.000 - CAPITAL (101 ) 30.000


( LICENTE ) - REZERVE ( 106) 5.000
-IMOBILIZARI CORPORALE - REZ. REPORTAT ( 117) -
( CONSTRUCTIA ) 20.000 - REZ . EXERC CURENT (121) -
-IMOBILIZARI FINANCIARE
( ACTIUNI ) -

ACTIVE CIRCULANTE 20.000 DATORII 10.000

- STOCURI 10.000 - DATORII COMERCIALE -


- CREANTE ( CLIENTI ) - - DATORII FINANCIARE 10.000
- CONTURI LA BANCI / CASA 10.000 - DATORII FISCALE -
- DATORII CATRE -
ACTIONARI
CHELTUIELI INREG IN AVANS 0

TOTAL ACTIV 45.000 TOTAL PASIV 45.000


Va multumesc !!!

Intrebari si Raspunsuri