Sunteți pe pagina 1din 76

Micoze date de patogeni din subîncr.

Mastigomycotina
Cl.Oomycetes ord. Peronosporales fam Pythiaceae
Putrezirea plăntuţelor de muşcată - Pythium deBaryanum
Putrezirea rădăcinilor de saintpaulia şi a bazei tulpinii
la garoafe -Phytophtora nicotianae var. parasitica
Micoze date de patogeni din subîncr. Mastigomycotina Cl.Oomycetes ord.
Peronosporales fam Peronosraceae-Peronospora matthiolae - mana
micşunelelor;- P. sparsa -mana trandafirului; P. tabacina – mana la regina
nopţii;P. violae - mana la pansele
Peronospora violae
Mana macului - Peronospora arborescens
Micoze date de patogeni din subîncr. Ascomycotina
Cl.Pyrenomycetes ord. Erysiphales fam Erysiphaceae
Făinarea frunzelor de Begonia
Sphaerotheca fuliginea ,S.fusca- făinarea petuniilor şi
gălbenelelor
Sphaerotheca pannosa var. rosae
Făinarea trandafirilor
Erysiphe cichoracearum - făinarea cârciumăreselor şi
a altor flori din Composeae
E. orontii - făinarea la gura leului şi regina nopţii
Leveillula labiatarum - făinarea salviei .

Conidii tip Oidiopsis


- Microsphaera begoniae - făinarea la begonie
Subîncr.Ascomycotina cl.Loculascomycetes ord.
Dothideales fam Capnodiaceae-
Fumagina plantelor ornamentale-Capnodium salicinum

Fumagină pe azalee
Subîncr.Ascomycotina cl.Loculascomycetes ord.
Dothideales fam Dothideaceae-Înnegrirea garoafelor -
Mycosphaerella dianthi

Heterosporium echinulatum
Subîncr.Ascomycotina cl.Discomycetes ord.
Helothiales fam Dermataceae Pătarea neagră a
frunzelor de trandafir – Diplocarpon rosae .
Apotecie

Conidii Marssonina rosae


. Subîncr.Ascomycotina cl.Discomycetes
ord.Helothiales fam Sclerotiniaceae Putregaiul negru al
bulbilor de zambile, lalele,narcise,sau rizomi de
stânjenel - Sclerotinia bulborum

Putrezire dată de nematozi


. Putregaiul alb şi boala cu scleroţi de la
plantele
floricole - Sclerotinia sclerotiorum
Subîncr. Basidiomycotina cl. Teliomycetes fam.
Tilletiaceae-Tăciunele frunzelor Composeelor –
Entyloma compositarum .

Frunze de Gaillardia
Teliospori în frunză
.
Tăciunele daliilor - Entyloma dahliae
Tăciunele gălbenelelor - Entyloma calendulae
Subîncr. Basidiomycotina cl. Teliomycetes ord.
Uredinales fam Pucciniaceae-Rugina garoafelor -
Uromyces dianthi
. Rugina albă a crizantemelor - Puccinia horiana .
Rugina nalbei -Puccinia malvacearum
Rugina stânjenelului – Puccinia iridis.
Rugina muşcatei - Puccinia pelargonii- zonalis
Rugina trandafirilor - Phragmidium mucronatum

Ecidii tip Caeoma

Uredospori şi teliospori
. Rugina bujorului – Cronartium flaccidum

Grupări de ecidii
Coloane de teliospori

Plantă gazdă Pinus silvestris


Subîncr. Deuteromycotina Cl. Coelomycetes ord.
Sphaeropsidales fam. Sphaeropsidaceae-Septorioza la
ochiul boului - Septoria callistephi
Septorioza crizantemelor - S.
Chrysanthemella
Pătarea brună (septorioza) la garoafe - Septoria dianthi
Septorioza gladiolei - Septoria gladioli
Subîncr. Deuteromycotina Cl. Hyphomycetes ord.
Moniliales fam. Tuberculariaceae- Fuzariozele plantelor
floricole - Fusarium oxysporum
Fusarium oxysporum f.sp. dianthi
Fusarium oxysporum f.sp. tulipae Apt. -
fuzarioza lalelelor.
Subîncr. Deuteromycotina Cl. Hyphomycetes ord.
Moniliales fam. Mucedinaceae- Putregaiul cenuşiu
al plantelor floricole - Botrytis sp.
Făinarea crizantemelor- Oidium chrysanthemi
Bolile arbuştilor ornamentali
Pătarea inelară a frunzelor de liliac -Liliac ringspot
virus
Arsura bacteriană a liliacului-Pseudomonas syringae
Cancerul bacterian al arbuştilor – Agrobacterium
radiobacter pv. tumefaciens
Micozele arbuştilor –
Subîncr. Mastigomycotina l.Oomycetes Ord.
Peronosporales fam Peronosporaceae- Mana liliacului
- Phytophthora syringae

A-zoosporange,B zooporange germinat,C,D apariţia oosporului


Subîncr. Ascomycotina Cl.Pyrenomycetes Ord.
Erysiphales fam Erysiphaceae – Făinarea la Berberis şi
Mahonia – Microsphaera berberidis
Făinarea liliacului – Microsphaera syringae,
Phyllactinia fraxini
Subîncr. Ascomycotina Cl.Loculascomycetes Ord.
Dothideales fam Dothideaceae – Pătarea frunzelor de
liliac - Mycosphaerella syringicola
Pătarea frunzelor de ficus-Mycosphaerella bolleana

Els- pete iniţiale LLs – pete finale


Subîncr. Basidiomycotina Cl.Hymenomycetes
Ord.Agaricales fam Tricholomataceae - Putrezirea
coletului arbuştilor – Armillaria mellea
Subîncr. Basidiomycotina Cl. Teliomycetes Ord.
Uredinales Fam Pucciniaceae – Rugina pe Berberis –
Puccinia graminis
Rugina la mahonia-Cumminsiella mirabilisima
Subîncr. Deuteromycotina Cl.Coelomycetes Ord.
Sphaerilales fam. Sphaeropsidaceae
Pătarea frunzelor la arbuştii ornamentali Phyllosticta sp.
Ascochitoza frunzelor arbuştilor ornamentali –

Ascochyta sp .

As. buxina
Septorioza frunzelor - Septoria sp.

Pătarea la corn

Pătarea la coacăz

Picnidie -picnospori
Mana viţei de vie - Plasmopara viticola
Bolile arborilor ornamentali
Virozele arborilor – Mozaicul ficusului,castanului-
Horse chesnut variegation virus

Mozaicul la ficus
Bacterioza dudului- Pseudomonas syringae pv.mori

Bacterioza nucului – Xanthomonas campestris pv. juglandis


Băşicarea frunzelor de plop - Taphrina populina
Băşicarea frunzelor de stejar
Taphrina coerulescens
Mături de vrăjitoare la mesteceni
Taphrina turgida
Moartea ulmilor – Ophiostoma ulmi
Făinarea stejarului – Microsphaera alphitoides
Făinarea,acerului, plopului, alunului-Phyllactinia
guttata

Plop

Acer

Alun

Cleistotecie
Făinarea plopului şi salciei- Uncinula adunca
Făinarea la Acer - Sawadea bicornis
Ulceraţia deschisă a ramurilor – Nectria galligena

Peritecii
Uscarea ramurilor – Nectria cinnabarina
Împăienjenirea acelor de molid
Herpotrichia nigra
Antracnoza nucului –
Gnomonia leptostyla
Putrezirea rădăcinilor puieţilor
Rosellinia quercina
Citosporioza plopilor
Valsa sordida
Înrosirea acelor
Lophodermium pinastri
Pecinginea frunzelor de Acer
Rhytisma acerinum
Uscarea răşinoaselor
Heterobasidion annosum
Iasca cerului(gorun,fag,platan,mesteacăn,arin)
Inonotus obliquus
Iasca bradului
Phellinus hartigii
Rugina pinului
Cronartium asclepiadeum

Teliospori pe bujor
Rugina plopului
Melampsora larici populina
Mături de vrajitoare la brad
Melampsorella caryophyllacearum

Ecidii pe brad,uredo şi teliospori


pe Caryophyllaceae
Verticiloza acerineelor
Verticillium albo-atrum