Sunteți pe pagina 1din 6

MITOZA ȘI MEIOZA

COMPARAȚIE
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI
MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA
• În interfază se replică ADN-ul; • ADN-ul se replică în interfază,
doar înainte de meioza I;
• În profază apar cromozomii • În profaza I are loc fenomenul de
bicromatidici; crossing-over între cromozomii
omologi;
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI
MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA

• În metafază cromozomii • În metafaza I cromozomii


bicromatidici se dispun bicromatidici se dispun în planul
individual în planul ecuatorial al ecuatorial al celulei formând
celulei. tetrade cromatidice.
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ

MITOZA MEIOZA
• În anafază migrează cromozomi • În anafaza I migrează cromozomi
monocromatidici spre polii bicromatidici spre polii celulei.
celulei. • Dansul cromozomilor.
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MEIOZA
MITOZA
• În telofaza I se refac nucleolii și
• În telofază se refac nucleolii și
membrana nucleară, dispare
membrana nucleară, dispare fusul de diviziune, cromozomii se
fusul de diviziune, cromozomii despiralizează și formează
se despiralizează și formează cromatina.
cromatina.
COMPARAȚIE ÎNTRE MITOZĂ ȘI MEIOZĂ
MITOZA MEIOZA

• Dintr-o celulă diploidă se • După meioza I se desfășoară meioza II, fără


formează două celule replicarea ADN-ului în interfază.
diploide. • Dintr-o celulă mamă diploidă se formează 4 celule
fiice haploide.
2n n
• 2n n
2n n
2n
n
n
n

S-ar putea să vă placă și