Sunteți pe pagina 1din 1

Tipurile de date în Pascal

Fişier
Mulţime
Articol (record) Fişierul este un tip interesant. Este
Dacă avem la dispoziţie tipurile T1, T2, ... Tn putem Dacă avem un tip scalar S putem prima metodă de a construi un tip
forma un nou tip cu construcţia: forma tipul (dacă S nu are prea
record
multe elemente): care -- teoretic vorbind -- este
c1 : T1;
c2 : T2; infinit
.... Fiind dat un tip T (care nu e fişier
cn : Tn;
end
set of S la rîndul său) ce face operaţia:
Ce mulţime reprezintă noul tip? O valoare de tip Ce valori are acest nou tip? Un
record subsumează n valori, fiecare din tipul
Ti respectiv. Cu alte cuvinte putem asimila un element al tipului set of S este o File of T
record cu un tuplu (o mulţime ordonată) cu n mulţime formată cu elemente din
elemente (v1, v2,... , vn), unde S. Deci dacă avem declaraţia:
Să dăm un nume tipului de mai sus: ?
type R = record type R = set of S;
c1 : T1; Un fişier este asemănator
c2 : T2; atunci unui array, dar are o lungime
...
cn : Tn neprecizată. El conţine la un
end; moment dat 0 sau 1 sau 2, ...
atunci
valori de tipul T. Deci dacă F e
adică mulţimea părţilor lui S.Un tip definit
construit cu set nu este scalar. type F = file of T;
unde denotă operaţia de produs cartezian.Un
tip construit cu record nu este scalar. atunci ca mulţime