Sunteți pe pagina 1din 25

MITUL PROFESOR

COORDONATOR:
Nadolu Delia

REALIZATORI:
Burian Erika
Buzoianu Iuliana-Nicoleta
Marișescu Costel-Gabriel
Matei Silvia-Maria
Nădejde Maria-Isabella
CUPRINS

1 Mitul eternei reîntoarceri

2 Mitul și arhetipul

3 Mitul androginului

4 Antropogonia

5 Miturile lumii moderne


MITUL ETERNEI REÎNTOARCERI

• Mircea Eliade cercetează conceptele fundamentale


ale societăților arhaice

• Studiind aceste societăți tradiționale, Eliade rămâne


uimit în mod deosebit de:
• revolta împotriva timpului concret, istoric
• nostaligia unei reîntoarceri periodice la un timp mitic
al originilor, la “Marele Timp”
În cosmogonia iraniana de
tradiţie zervanită, orice
fenomen terestru, fie abstract,
fie concret, corespunde unui
termen celest, transcedent,
invizibil.
TEMPLUL LUI SOLOMON

• Cu deosebire, templul, loc sacru prin


excelenţă, avea un prototip celest
• Fiind un Axis Mundi, orașul sau templul sacru
sunt considerate ca punct de întâlnire între
Cer, Pământ și Infern
• Și cand David dă fiului său Solomon planul
constructiei templului, a cortului și a tuturor
obiectelor, el îl asigură că: “toate acestea
sunt în scrisoarea însufleţită de Domnul, cum
m-a luminat el pentru toate lucrarile zidirii”
(Cronici, 1, 28, 19)
ANUL NOU

• Creaţia Lumii este reprodusă in fiecare an.


• Ceremonialul Noului An babilonean, akîtu,
reprezintă repetarea momentelor mitice
ale trecerii de la Haos la Cosmogonie
• În cursul ceremoniei akîtu, care dura 12
zile, se recita solemn și in mai multe
reprize poemul zis al Creaţiei, Enuma eliș,
în templul lui Marduk.
MITUL

= povestire fabuloasă cu caracter sacru care cuprinde credințele unui popor


despre originea Universului și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi
legendari

• membrii unei societăţi transmit miturile din generaţie în generație


• este atemporal
• prezintă zei, oameni și forțe ale naturii, împărțindu-le în:
1. Cosmogonii
2. Teogonii
3. Antropogonii

• facilitează înțelegerea lumii prin simboluri, figuri de stil, arhetipuri


• mitul conţine şi cultivă într-o societate atitudini, comportamente general împărtăşite
FUNCȚIILE MITULUI

• Claude Riviere:
1. Funcția psihologică
2. Funcția cognitivă
3. Funcția pedagogică
4. Funcția social-politică
ARHETIPUL

= model original care stă la baza unui mit, unei legende, unei lucrări;
manuscris original al unei opere.

• Inconștientul personal și inconștientul colectiv

• 4 surse de formare a arhetipurilor:


1. întipărirea fenomenelor fizice într-un mod particular prin intermediul
reacţiei subiective
2. condiţiile biologice ale organismului uman, resursele sale instinctuale
3. situaţiile umane fundamentale
4. evenimentele şi persoanele esenţiale pentru viaţa omului care se repetă
constant
PRINCIPALELE ARHETIPURI

1 PERSONA 2 UMBRA

3 ANIMA ȘI ANIMUS 4 ARHETIPUL INFANS

5 ARHETIPUL SPIRITULUI 6 SINELE


DOMENIILE DE MANIFESTARE

PRODUSELE
PROIECȚIA VISUL CULTURALE
ARHAICE
MITUL ANDROGINULUI
• Mitul androginului apare în cosmogoniile
și religiile arhaice,dar îl putem regăsi și
în literatura modernă.
• O versiune cunoscută a acestui mit este
relatată de către Platon în “Banchetul”
, prin intermediul personajului Aristofan,
explicând modul în care a apărut
iubirea.
Simbolul androginului este investit cu puteri
neobișnuite
De mult, fiinţele umane erau rotunde, cu
două figuri, patru braţe şi patru
picioare: existau bărbaţi dubli, femei
duble şi fiinţe umane mixte. Ele au
încercat să cucerească cerul, ca să le Scottus Eriugena consideră că separarea
pedepsească, Zeus le-a despicat în sexelor face parte dintr-un proces cosmic.
două. Diviziunea substanțelor a început în
El l-a însărcinat pe Apollo, zeul Dumnezeu și s-a continuat progresiv, până
medicinei, să le cicatrizeze rănile. De în ființa umană, separată în femeie și
atunci, fiecare jumătate şi-o caută pe bărbat.
cealaltă, când se întâlnesc, ele aspiră să Apariția sexelor este o consecință a
se contopească spre a redobândi păcatului, dar va lua sfârșit prin
unitatea primară; nelegiuirea le-a adus reunificarea ființei umane, care va fi
separarea, pietatea îl va face pe zeul urmată de unirea cercului terestru cu
Amor favorabil fericirii lor. Paradisul.
• Încă din cele mai vechi timpuri,
ființe divine neutre sau feminine
procrează singure.
• Din Haos(neutru) s-a născut Erebe
(neutru) și Noaptea(feminin).
• Terra a dat naștere singură
cerului instelat. Hera i-a conceput
singură pe Hefaistos și Tifeu.
Aceste mituri ale androginiei dezvăluie modele exemplare
pentru comportamentul uman. Androginia este simbolic
reactualizată prin ritualuri.
ANTROPOGONIA

• Definiție: Antropogonia explică creația omului ca


făptură cosmică pe pământ- în funcție de
sistemele de mituri și credințe ale fiecărui popor.

Cicluri antropogonice
• După folclorul mitic general şi particular uman,
antropogonia prezintă două ipostaze: una divină
și una extradivină, fiecare realizându-se în cicluri
antropogonice care urmăresc a face perfect unor
specii umane.
ANTROPOGONIA DIVINĂ

• Primele făpturi de tip uman apar din jocul celor două făpturi
supranaturale, zeii gemelari sau zeii fărtați.

• Au creat astfel două modele umane pe aceeași temă:


modelul Nefărtatului creat de Fărtat, în toată urâțenia lui
spirituală, și modelul Fărtatului, văzut de Nefărtat.

• Aşa se face că din jocul celor doi fărtați demiurgi au ieșit


două făpturi umane.
CĂPCĂUNII

• Primele făpturi mitice menționate de mitologia


română la începutul erei antropogonice au fost
căpcăunii.

• Specia căpcăunilor a fost ucisă de uriași. Puține


exemplare au supraviețuit până în era omului datorită
unor conjuncturi neștiute.
URIAȘII

• Ei au populat pământul înainte de crearea


oamenilor propriu-zişi. În toate mitologiile,
luptele între uriași exprimau caracterul lor
gigantomahic.

• Unele poveşti cu substrat mitic menționează


uriași antropofagi, ei nu mâncau carne de om.

• Când se certau între ei, se prindeau cu mâinile


de torțile cerului, scuturând bolta, provocând
ploi și inundații.
OAMENII PROPRIU-ZIȘI

• Procesul antropogoniei divine culminează în faza


a treia cu încununarea speciei umane şi a
activității ei tot mai inteligente și elaborate.

• Spre deosebire de celelalte două specii umane,


oamenii propriu-ziși au ajuns să concureze cu
divinitatea Fărtaților.

• Cu timpul însă acesta și-a dat seama de


ingeniozitatea umană în rău, care o întrece pe a
lui ca Nefărtat, și atunci l-a cuprins teama
eliminării omului.
URICII

• Ultima specie umană conform antropogoniei române sunt


uricii.

• Prima specie antropologică a căpcăunilor a fost distrusă


printr-o antropomahie între căpcăuni şi uriași.

• După ce au distrus pe căpcăuni, uriașii, care erau mai


blânzi, au trăit liniştiți pe pământ. Ei au umplut lumea și
au început să-şi construiască cetăți de pământ.
ANTROPOGONIA PSEUDODIVINĂ

• În procesul cugetării asupra destinului speciei umane au apărut unele


idei mitice şi credințe care au căpătat o fundamentare ideologică în
totemism.

• Totemismul e dublat de tabuism, care fundamentează pre-ritualul


fiecărui pre-mit totemic.
CALENDARUL HELIOTERMIE PRECESIONAL

• Între antropogonia mitică și antropogeneza științifică există


legături gnoseologice și epistemologice care relevă, pe lângă
continuitate de gândire mitică în diferite stadii culturale, și
unitatea dialectică a soluțiilor contradictorii în mitologie.