Sunteți pe pagina 1din 24

VIZIUNE ASUPRA

VIITORULUI
EDUCAȚIEI
ÎN ROMÂNIA
Formarecontinuă

Studiipost-doctorale

Studiidoctorale

Formare
Masterat
profesională • Deaprofundare • Interdisciplinar • Complementar
continuă
Formare
profesională
continuă StudiiUniversitare StudiiUniversitare StudiiUniversitare
Studiipostliceale Vocaționale
ȘtiințeșiȘtiințeAplicate Socio-Umaniste

Certificatdecompetențe BacT-Competențe BacA1 BacA2


BacV
profesionale profesionale • Lb.Română • Lb.Română
• Lb.Română
• Lb.Română • Lb.Română • Lb.Străină • Lb.Străină
• Lb.Străină
• Lb.Străină • Lb.Străină • Matematică • Istorie
• Probăspecifică
• ProbăPractică • Științe • Fizică/Chimie/Biologie • Filozofie/Logică/Sociologie
• Probădecreativitate,
• Probădecreativitate, • Probădecreativitate,
cunoștințe,abilități,
cunoștințe,abilități, cunoștințe,abilități,
Studiiprofesionale Nivel StudiiLiceale aptitudinișiatitudini
aptitudinișiatitudini aptitudinișiatitudini
3(3ani) Nivel4(4ani)

Programedestudii Programedestudii liceale Programedestudii


Programedeformare
licealedeștiințe socio-umaniste (4ani) licealevocaționale (4ani)
profesională
(4ani)
Inovațiile educaționale vin
și se duc aproape la fel de
repede ca anotimpurile…
Optimiștii incurabili vor
declara:
Viziunea sistemică
,,Educația ne unește”
va rezolva toate problemele
sistemului de educație!
Realiștii vor spune cu fermitate:

Merită să încercăm!
Vă mulțumim pentru participare!