Sunteți pe pagina 1din 41

1

1
1
1 1
Elemente comune ale sistemelor ┼
de notare:
 O linie orizontală care separă cele 2 arcade
dentare
 O linie verticală (linia mediană) ce
delimitează hemiarcadele stângi de cele
drepte
 Schema celor 2 perpendiculare reprezintă
imaginea pacientului plasat în fața
examinatorului.
 Dinții din dreapta schemei corespund părții
stângi a examinatorului
 Când se folosesc noțiunile de stânga sau
dreapta se iau în considerare stânga sau
dreapta pacientului
Nomenclatura antomică
 Atribuie un nume fiecărui dinte la care se
adaugă termenul de permanent sau
temporar, maxilar sau mandibular, sup sau
inf, drept/ stâng pt a indica:
 - dentația
 - arcada
 - hemicrcada
Exemple :
caninul superior (maxilar) drept permanent
Premolarul secund stâng inferior (mandibular)
Sisteme de notare:
 1. Sistemul școlii anglo-saxone (Palmer
1861) sau unghiular (numit și sistemul vechi)
 2. Sistemul aritmetic preconizat de Dane
(1887) - recomandat de FDI în 1939, dar nu
s-a impus (mai cunoscut în țările nordice)
 3. Sistemul școlii franceze folosește litere
pentru desemnarea hemiarcadelor (S,D pt.
maxilar și s, d pentru mandibulă)
 4. Sistemul FDI (Federația Dentară Internaț.)
 5.Sistemul școlii americane -doar cu cifre
arabe (dd perm.) sau cu litere (dd temporari)
Sistemul aritmetic
+ în dreapta sau stânga pt arcada sup
- în dr sau stânga pt arcada inferioară

Există și varianta în care dinții temporari sunt notați cu cifre romane:

...II + I+ +I +II...

...II- I- -I -II...
Sistemul Unghiular
 Este un sistem vechi de numerotare a dintilor, care nu
se mai foloseste în ziua de astăzi.
Este cunoscut si sub denumirea de Sistem al Școlii
anglo-saxone al lui Palmer (1891).
 Notarea se face utilizând unghiurile rezultate
prin intersecția celor 2 drepte rezultate prin
intersecția dreptei orizontale (care
reprezintă contactul arcadei sup cu cea inf)
cu cea verticală (linia mediană)
 Pentru dinții permanenți se folosesc cifre
arabe
 Pentru dinții temporari litere minuscule
(imagine)
 Dinți temporari:
A a I incisivul central drept inferior temporar
Sistemul unghiular
dinții permanenți
Sistemul francez
D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8
d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8
Dinții permanenți

DV DIV DIII DII DI SI SII SIII SIV SV


dV dIV dIII dII dI sI sII sIII sIV sV
Dinții temporari
Schema
Federației Dentare
Internaționale
( sistemul FDI)
Este un sistem de numerotare a dintilor,
recunoscut international, inventat de
Pirquet în 1924 și modificat de Federația
Dentară Internațională (FDI) în 1971
(sesiunea anuală FDI , București).
Sistemul FDI

 Prin intersectarea celor 2


drepte se formează o 1 2
schemă care are 4 cadrane 4 3

 Fiecare cadran are o cifră,


de la 1 la 4 (5-8 dd temp)
(în sens orar)

 Folosește doar cifre arabe


1 2
4 3
 1 hemiarcada dreaptă superioară permanentă
 2 hemiarcada stângă superioară permanentă
 3 hemiarcada stângă inferioară permanentă
 4 hemiarcada dreaptă inferioară permanentă

Dinții permanenți
5 6
8 7
 5 hemiarcada dreaptă superioară temporară
 6 hemiarcada stângă superioară temporară
 7 hemiarcada stângă inferioară temporară
 8 hemiarcada dreaptă inferioară temporară

Dinții temporari
5.1 6.1
8.1 7.1
 5 hemiarcada dreaptă superioară temporară
 6 hemiarcada stângă superioară temporară
 7 hemiarcada dreaptă inferioară temporară
 8 hemiarcada stângă inferioară temporară

Dinții temporari
FDI dinți temporari

5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
FDI dinții temporari
Sistemul FDI
 Nu solicită efort de memorizare
 Posibilitate de comunicare orală și în scris
simplă
 Fiind exprimată doar cifric, pot fi introduse
datele statistice în programe computeizate
 Pentru notare, la nr cadranului se adaugă
cifra arabă (nr) dintelui corespunzător
poziției pe care o ocupă pe hemiarcadă (1
pentru incisiv central, 3 canin, 6 molar prim
etc)
Sistemul Școlii americane

 Începe cu molarul de minte drept superior = 1!


 Se termină cu M 3 drept inferior = 32
Sistemul Școlii americane
Sistemul Școlii americane
 Folosește pentru desemnarea dinților
permanenți numai cifre arabe
 Notarea începe de la nivelul molarului de
minte din partea dreaptă superioară și se
termină la nivelul molarului de minte din
partea dreaptă inferioară
 Începem numerotarea de la M3 drept
superior, trecem pe partea stângă
superioară, stânga inferior și dreapta inferior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
Sistemul Școlii americane
Sistemul Școlii americane
dinții tempoari
RIG
American FDI
Sistemul american
Permanenți- temporari
Sistemul Școlii americane
dinții temporari majuscule
CENTRALIZARE
SISTEME DE
NOTARE
ADA (American) și FDI
Cronologia erupției dinților
TEMPORARI:

PERMANENȚI: