Sunteți pe pagina 1din 11

Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Dan Syarah Hadis Ke-15


Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam


Disampaikan dalam Kuliah Keagamaan bagi Profesi Dokter Gigi
Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 18 Januari 2019

Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd


Dosen Fakultas Agama Islam Unissula
Memuliakan Tetangga
Ma’ruf ?
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam

Nahi Munkar

Amar ma’ruf
Hadis Ke-15

‫عك‬
‫ك ُفماَ ُفعفرففعه ُال ش ش‬
‫شعع‬
“Segala sesuatu yang kebaikannya diketahui
secara jelas di dalam syariat Islam.”
Memuliakan Tetangga
Munkar ?
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15

‫ك ُفماَ ُأأشنفكفرعه ُال شش‬


‫شعع‬ ‫عك‬
“Segala sesuatu yang kebaikannya tidak
diakui oleh syariat Islam”
‫ا ُصلل ُ‬ ‫فعشن ُأأب ُعهفرشيفرفة ُرض ُا ُتعاَل ُعنه ُأأشن ُرسوفل ُ ا‬
‫‪Memuliakan Tetangga‬‬
‫‪Memuliakan Tamu‬‬

‫‪Bicara baik / diam‬‬


‫ ُ‪ُ :‬ا ُعليه ُوسلل ُقاَل‬

‫‪Nahi Munkar‬‬
‫‪Amar ma’ruf‬‬
‫‪Hadis Ke-15‬‬
‫ ُكفففنفففشؤامعن ُبففففففال ُوافففلفيوام ُاففألخأار ُففففففلشفيعق ُشلفخ ياي ُأأشو ُ ُ((‬
‫فمففن ُيع‬
‫ ُكفففنفففشؤامعن ُبففففففال ُوافففلفيوام ُاففألخأار ُففففففلشعيشكارشم ُ‬
‫تفمففن ُعي‬ ‫الففففيشصعم ش‪ُ ْ،‬‬
‫ ُكفففنفففشؤامعن ُبففففففال ُوافففلفيوام ُاففألخأار ُففففففلشعيشكارشم ُ‬
‫جاَفرعه‪ُ ْ،‬فمففن ُيع‬
‫ ُ)) ُفضفففشيففعه‬
‫رواه ُالبخاَي ُومسل‬
Memuliakan Tetangga

‫ص ُوالعففؤافد ُ ع ك‬
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam


ُ ‫ك ُأأولئك ُكفن‬ ‫إالن ُالشسشمفع ُوالفب ف ف‬

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
‫عشنعه ُفمشسعؤيل‬
“Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, dan hati
akan dimintai pertanggungjawaban”.
(QS. Al-Isra’: 36)
Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam


ُ ‫ْ ُكن‬،‫لو ُكن ُالكم ُبطاَعة ُا ُتعاَل ُمن ُفضة‬

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
‫السكوت ُعن ُمعصية ُا ُتعاَل ُمن ُذهب‬
“Jikalau berbicara tentang ketaatan kepada Allah Swt. dianggap
sebagai perak, maka diam (karena takut) bermaksiat kepada Allah
Swt adalah sebuah emas”.
(Ibnu Mubarak)
Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
‫من ُسكت ُعن ُالقح ُفهو ُششيطاَن ُأأخأرس‬
“Barang siapa yang mendiamkan sesuatu yang haq (benar),
maka dia adalah setan yang membisu”.
(Abu Ali al-Daqaq)
Baik UNTUNG
BICARA
Buruk RUGI
Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
Baik RUGI
DIAM
Buruk UNTUNG

‫أأصوعن ُالناَاس ُلنفسه ُأأملعكهم ُللساَنه‬


“Sebaik-baik manusia dalam menjaga dirinya adalah yang paling kuat
menguasai lisannya”. (Dzun Nun Al-Mishri)
MUSLIM DEKAT
• Hak Islam
• Hak Bertetangga
• Hak Qarabah

Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

MUSLIM JAUH

Bicara baik / diam


• Hak Islam

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
• Hak Bertetangga

KAFIR
• Hak Bertetangga
Menyambut dengan
wajah yang sangat
bahagia

Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu
Bercakap-cakap

Bicara baik / diam


dengan bahasa yang

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
baik dan santun

Memberikan suguhan
semampunya
ُ ‫ويؤثرون ُعل ُأأنفسهم ُولو ُكن ُبم ُخأصاَصة‬

Memuliakan Tetangga
Memuliakan Tamu

Bicara baik / diam

Nahi Munkar
Amar ma’ruf
Hadis Ke-15
‫ش ُنفسه ُفأألئك ُه ُالفلحون‬‫ومن ُ ل‬
ُ :ُ ‫)افففل‬
(٩‫ففش‬
Dan mereka (kaum Anshor) lebih mengutamakan (orang lain dan
mengesampingkan) dirinya walaupun mereka membutuhkannya.
Dan barang siapa yang dipelihara dirinya dari kekikiran, maka
merekalah orang–orang yang beruntung.
(Al-Hasyr: 9)