Sunteți pe pagina 1din 23

Pachete software

Curs 1
CUPRINS Curs 1

1. Pachete software– noţiuni de bază

2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie

3. Clasificarea produselor program

4. Criterii de alegere a produselor program şi evaluarea


performanţelor acestora

5. Aspecte legislative privind protecţia produselor software


Concepte de bază /1

Definiţii

 Sistem informatic
 ansamblu de echipamente (Hardware)
 ansamblu de programe (Software)
 ansamblul de personal

 Software
Produsul intelectual ce constă din programe, proceduri, reguli şi
documentaţia asociată pentru funcţionarea unui sistem de
prelucrare a datelor.
Concepte de bază /2

 Pachet software
Mai multe programe software care lucrează împreună pentru
îndeplinirea unui set de funcţii şi care sunt distribuite sau
vândute împreună.

 Pachet software/Produs software


 programul propriu-zis (codul sau instrucţiunile);
 datele asociate prelucrărilor prevăzute în program;
 documentaţia asociată produsului.
Concepte de bază/3

Stratificarea produselor program

PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE DOMENIU Om


I

N
PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE METODĂ SAU MODEL
S

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE R

U
PRODUSE PROGRAM UTILITARE M

EXTENSII ALE SISTEMELOR DE OPERARE N

E
SISTEME DE OPERARE
Calculator
Concepte de bază/4

Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie

• Program: codificarea într-un limbaj de nivel înalt a unor algoritmi sau a


unor funcţii de prelucrare a informaţiilor

• Subprogram: părţi din programe pentru rezolvarea problemelor dintr-o


clasă mai largă

• Modul: element de structură al programului

• Pachet: sistem de programe


Clasificarea produselor program/1

Clasificarea generaţiilor de produse program

1. Produse program care prelucrează date şi informaţii


• Produse program MONOLIT
• Produse program CONVERSAŢIONALE
• Produse program “PRIETENOASE”

2. Produse program care prelucrează cunoştinţe


- Sisteme de asistare a DECIZIEI
- Sisteme EXPERT
Clasificarea produselor program/2

Produsele program orientate pe domeniul sau specificul aplicaţiei


• după gradul de generalitate:
- de uz general - realizează funcţii de uz general;
- generalizabile - specifice la nivel de grupă tipologică de unităţi sau activităţi;
- refolosibile - pot fi preluate şi de alţi utilizatori;
- unicat - elaborate numai pentru un anumit tip de utilizator sau aplicaţie.

• după natura funcţiilor utilizator informatizate:


- informatizarea proceselor de conducere;
- informatizarea principalelor funcţii ale întreprinderii;
- automatizarea activităţilor de birou - administrative (birotica);
- informatizarea cercetării ştiinţifice, documentării, proiectării;
- robotica industrială;
- automatizarea activităţilor de programare;
- inteligenţa artificială etc.

• după tipul de domeniu (ramura, subramura) căruia îi aparţine utilizatorul final:


pentru unităţi industriale, agricole, silvicultură, construcţii, transporturi, telecomunicaţii,
învăţământ, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, aprovizionarea tehnico - materială etc.
Software standard/1

Definirea software-ului standard

• face parte din categoria software-ului de aplicaţii, alături de aplicaţiile


specifice, dezvoltate individual de către companii

• cuprinde acele programe care au fost realizate de companii de software


sau producători de hardware pentru o piaţă anonimă

• în plus faţă de programele în sine, include bunuri şi servicii adiţionale, cum


ar fi documentaţii, cursuri de pregătire, suport pentru instalare sau
întreţinere

• deosebirea faţă de aplicaţiile dezvoltate individual (create de companii


sau de terţi pentru diverse activităţi specifice companiei) provine mai ales
din gradul de utilizare
Software standard/2

Categorii generale de software standard

• software tehnic: conţine programe în care se utilizează cu


precădere funcţii matematice, metode statistice sau de
cercetări operaţionale

• software pentru administrarea afacerii: oferă suport pentru


procesele de gestiune a afacerii (de exemplu contabilitate,
resurse umane, planificarea şi controlul producţiei,
managementul materialelor sau vânzări)
Software standard/3

Avantaje
• cost mai redus de achiziţie
• costuri de întreţinere mai reduse
• procesul de achiziţie durează mai puţin
• consistenţa interfeţei cu utilizatorul

Dezavantaje
• probleme de adaptabilitate
• probleme legate de interfaţa cu alte produse
• dependenţa faţă de producător
Selecţia pachetelor software

Etape generale ale procesului de selecţie a pachetelor software:

1. Stabilirea necesităţii de achiziţionare a pachetului software


2. Stabilirea pachetelor software candidate
3. Eliminarea pachetelor software care nu au caracteristicile cerute
4. Utilizarea de tehnici de evaluare pentru a evalua pachetele rămase
5. Realizarea unei analize mai detaliate a pachetelor software aflate
pe primele poziţii
6. Negocierea unui contract cu distribuitorul
7. Cumpărarea şi implementarea celui mai potrivit pachet software.
Criterii de alegere a produselor program/1

Criterii legate de caracteristicile funcţionale

Criteriu Descriere
Funcţionalitatea inclusă Arii sau funcţii ale activităţii beneficiarului pe care pachetul trebuie să le ofere. Descrie
modul în care pachetul software acoperă fiecare funcţie
Completitudine Gradul în care software-ul îndeplineşte cerinţele funcţionale (produsul rezolvă toate
problemele din clasa respectivă)
Nivel de securitate Politicile de securitate suportate de pachetul software (de identificare a utilizatorului, de
audit, criptarea de date)

Utilizare simultană Numărul de utilizatori care se pot conecta simultan la produs şi îl pot folosi

Parametrizare completă Parametrii algoritmului folosit să fie sub controlul utilizatorului


Dimensiunea problemei Dimensiunea maximă a problemei ce trebuie rezolvată în raport cu dimensiunea maximă
acceptată de produsul program
Criterii de alegere a produselor program /2

Criterii legate de caracteristicile de calitate

Criteriu Descriere
Standarde SGBD Mulţimea Sistemelor de Gestionare a Bazelor de Date care pot fi accesate de un
pachet software (SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, Informics)
Standarde de comunicaţie Standardele inter-organizaţionale de transfer de date care sunt acceptate de un
pachet software (EDI, XML)
Varietatea platformelor Capacitatea pachetului de programe pentru a rula pe mare varietate de platforme de
calculator (hardware şi software)
Scalabilitate Abilitatea pachetului software de a suporta creşterea numărului de utilizatori şi a
numărului de tranzacţii
Interfaţa utilizator Uşurinţa cu care utilizatorul poate folosi interfaţa pachetului de programe
Raportarea erorilor Să pună în evidenţă totalitatea erorilor existente în date, să stabilească locul, cauza şi
modalităţile de eliminare a erorilor
Robusteţe Capacitatea pachetului de programe de a rula în mod constant, fără erori
Corectitudine Produsul program respectă specificaţiile de realizare
Viteza de execuţie Pachetul software oferă rezultate într-un interval de timp rezonabil, în raport cu
dimensiunea datelor
Criterii de alegere a produselor program /3

Criterii legate de vânzător/distribuitor

Criteriu Descriere
Manual de utilizare Disponibilitatea unui manual de utilizare, cu index, care să conţină informaţii
importante şi comenzile principale
Tutorial Disponibilitatea unui tutorial pentru a învăţa modul de utilizare a pachetului de
programe
Instruire Disponibilitatea unor cursuri de formare pentru a învăţa pachetul software
Mentenanţă şi actualizare Distribuitorul oferă sprijin pentru mentenanţa şi actualizarea pachetului software

Consultanţă Disponibilitatea distribuitorului de a oferi suport tehnic şi consultanţă


Demonstraţii Disponibilitatea online a unor versiuni demonstrative sau de încercare gratuite ale
produsului
Experienţă Experienţa vânzătorului cu privire la dezvoltarea produselor software
Experienţa anterioară Dacă există, experienţa profesională anterioară în relaţia cu distribuitorul

Referinţe Referinţe ale clienţilor existenţi care folosesc produsul


Criterii de alegere a produselor program /4

Criterii legate de costuri şi beneficii

Criteriu Descriere
Costul licenţelor Costul licenţelor produsului din punct de vedere al numărului de utilizatori

Costurile de instruire Costurile de instruire ale utilizatorilor care vor folosi produsul

Costuri de instalare şi Costuri legate de instalarea şi implementarea pachetului software


implementare
Costuri de mentenanţă Costuri legate de mentenanţa produsului software

Costuri de actualizare Costuri de actualizare a produsului atunci când o nouă versiune va fi lansată
Costuri hardware Costul maşinilor folosite pentru a sprijini sistemul, inclusiv procesoare, memorie şi
terminale
Beneficii directe Economii tangibile în muncă şi echipamente, reducerea costului pe unitatea de
procesare şi eliminarea costurilor privind serviciile externalizate
Costul licenţelor Costul licenţelor produsului din punct de vedere al numărului de utilizatori

Costurile de instruire Costurile de instruire ale utilizatorilor care vor folosi produsul
Criterii de alegere a produselor program /5

Criterii legate de hardware şi software

Criteriu Descriere
Memorie internă Memoria internă necesară pentru rularea produsului

Spaţiu extern de stocare Spaţiu de stocare sub formă de spaţiu pe disc sau alte facilităţi de stocare
Cod sursă Disponibilitatea codului sursă
Platformă hardware Platforma hardware necesară pentru a rula software-ul
Tehnologia de reţea Tehnologia de reţea necesară pentru a rula pachetul de programe, de exemplu LAN,
WAN,
Licenţe software/1

Licenţa software:
• este folosită pentru a permite unei persoane sau unui grup de
persoane să folosescă un anumit software. Aproape toate aplicaţiile
software sunt licenţiate.
• este un instrument juridic (cu titlu de drept contractual), care
reglementează utilizarea sau redistribuirea software-ului.
• reprezintă un contract între furnizorul de software şi utilizatorul final,
referită uneori sub denumirea de EULA (End User License
Agreement).
• de cele mai multe ori aceasta este inclusă în software-ul însuşi, ca şi
parte a procesului de instalare.
• protejează drepturile de autor ale celui care a creat produsul, prin
stabilirea de restricţii ale utilizatorului final în relaţia sa cu produsul
software.
Licenţe software/2
Tipuri de licenţe software
A. După obiectul în funcţie de care se face licenţierea:
• bazate pe numărul de maşini pe care programul licenţiat va putea rula
• bazate pe numărul de utilizatori care pot folosi aplicaţia
B. În funcţie de restricţiile legale şi tehnice stabilite de proprietarii licenţelor:
• licenţe comeciale care au caracter individual (cel mai adesea nominativ) şi
sunt netransmisibile. Au rolul de a limita drepturile utilizatorului final în
privinţa utilizării şi, mai ales, a redistribuirii produsului. Aceste licenţe pot fi
de tip:
– shareware (pot fi folosite gratuit doar pentru o anumită perioadă)
– trial ( pot fi folosite gratuit o perioadă de timp, dar au mai multe opţiuni
dezactivate),
– retail (software-ul comercial care nu poate fi copiat)
– freeware (utilizatorul poate folosi softul pe o perioada nelimitată, dar nu are
dreptul să îl editeze sau să îl revândă);
• licenţe open source reprezintă licenţele prin intermediul cărora dreptul de
proprietate asupra unui produs IT nu ramane la autorul acestuia, programul
putând fi utilizat în mod liber de către orice utilizator. Totodată acesta
presupune şi distribuţia codului sursă.
Aspecte legislative privind protecţia produselor software /1

Protecţia produselor program a fost reglementată prin “Legea privind dreptul


de autor şi drepturile conexe”, aprobată în februarie 1996.

Obiectul dreptului de autor îl reprezintă operele originale de creaţie


intelectuală, indiferent de modalitatea de creaţie, modul şi forma concreta
de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor.

Conţinutul dreptului de autor: autorul are dreptul exclusiv de a autoriza


reproducerea integrală sau parţială, difuzarea, transmiterea prin fir, cablu,
fibră optică, accesul public la bazele de date, dacă ele sunt protejate,
utilizarea, închirierea, împrumutul originalului sau a copiilor.

Durata dreptului de autor - tot timpul vieţii autorului şi se transmite prin


moştenire pe o durată de 50 ani.
Aspecte legislative privind protecţia produselor software /2

Dispoziţii speciale referitoare la protecţia produselor program:


• Protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui
program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice
limbaj (cod sursă sau cod obiect), materialul de concepţie pregătitor şi
manualele
• Nu sunt protejate ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele
matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program,
inclusiv cele care stau la baza interfeţelor

• Autorul are dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza:


– reproducerea permanentă sau temporară, integrală sau parţială a unui
program, prin orice mijloc sau formă
– traducerea, adaptarea, rearanjarea şi alte transformări ale unui program
precum şi reproducerea acestor transformări, fără a prejudicia drepturile
persoanei care face transformările
– difuzarea originalului sau a copiilor, sub orice formă, inclusiv prin
închiriere
Aspecte legislative privind protecţia produselor software /3

• Drepturile asupra programelor create de unul sau mai mulţi angajaţi, ca


atribuţii de serviciu sau după instrucţiunile celui care angajează, aparţin
angajatorului.

• Reproducerea sau traducerea codului program pentru interoperabilitate cu


alte programe trebuie autorizată de titularul dreptului de autor. Informaţiile
necesare interoperabilităţii
– Nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea acesteia
– Nu pot fi comunicate altei persoane
– Nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea sau centralizarea unui
program a cărui expresie este fundamental similară.
Aspecte legislative privind protecţia produselor software /4

• Se sancţionează cu amendă sau închisoare următoarele fapte:


- Accesul public la bazele de date care conţin sau constituie opere protejate,
fără autorizarea titularului dreptului de autor
- Însuşirea fără drept a calităţii de autor
- Reproducerea, difuzarea, comercializarea de programe fără autorizarea
titularului dreptului de autor, precum si punerea la dispoziţia publicului, prin
vânzare, a mijloacelor tehnice destinate neutralizării dispozitivelor de
protecţie a programelor

• Beneficiază de protecţie prin lege şi programele create anterior intrării în


vigoare a acestei legi.