Sunteți pe pagina 1din 10

Turismul în

județul Galați

•Îndrumător: Lect.dr. Soare Ionica


• Student: Munteanu Roxana-Diana
• Specializare: Ects, Anul III
Cuprins

1. Turismul și promovarea activităților de


turism in județul Galați
2. Circulația turistică în orașele și satele din
județul Galați
3. Poziția orașului Galați față de orașe de
aceeași mărime demografică din România
4.Concluzii
1.Turismul și promovarea activităților de turism in județul Galați

Turismul este un sector important al economiei județului Galați, având un potențial de dezvoltare major pe termen
mediu și lung. La nivelul județului Galați, pot fi întâlnite mai multe tipuri de turism, precum: turismul de
agrement,turismul rural, turismul cultural, turismul de afaceri, turismul de croazieră etc.
Turismul cultural- judetul deține o varietate de atracții care trebuie promovate și exploatate, pentru a crește economia
și notorietatea teritoriului.
În general, resursele turistice pentru dezvoltarea turismului cultural sunt constituite din monumente istorice şi de
artă religioasă, realizate de regulă în secolele XIV - XIX, în stil specific moldovenesc, situate în Galaţi, din muzee,
case memoriale, teatre sau manifestări folclorice. În continuare se va prezenta , este o listă cu potențiale atracții
culturale din județul Galați.
Tabel 1.1.Puncte culturale de atracție turistică în județul Galați
Localizare Monumente istorice și de artă cu caracter Muzee, teatre , case memoriale și clădiri de
religios patrimoniu
Galați Biserica fortificată Sfanta Precista Complexul Muzeal de Științe ale Naturii
Biserica Greacă Muzeul de istorie „Paul Păltănea„
Catedrala Arhiepiscopală Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos
Biserica Mavromol Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Biserica Vovidenia Casa Memorială A. I. Cuza
Bisercia Sf. Spiridon Casa Lambrinidi
Templul Meseriașilor Muzeul de Artă Vizuală
Biserica Catolică Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”
Teatrul Dramatic "Fani Tardini„
Teatrul Muzical „Nae Leonard”
Palatul Administrativ
Copia “Statuii Lupoaicei”
Palatul Navigaţiei
Palatul Universităţii
Casa Robescu
Castrul Roman de la Tirighina Barboşi

Vladimirești Mânăstirea Vladimirești


Adam Mânăstirea Adam
Cudalbi Mânăstirea Cudalbi
Buciumeni Mânăstirea Buciumeni
Certești Mânăstirea Cârlomănești
Șendreni Mânăstirea Sf. Mc. Trifon
Tecuci Muzeul de istorie „ Toader Cincu„

Sursa: www.cjgalati.ro
• Turismul de afaceri- acoperă în principiu sfera cǎlǎtoriilor desfășurate în inters de serviciu de către persoane, situate în general în zona de management a
companiilor.
Turismul de afaceri presupune următoarele forme: :delegaţiile, turismul de reuniuni, târguri şi expoziţii,cǎlǎtorii stimulant, evenimente „corporate”.
Datorită industriei siderurgice şi navale, judeţul Galaţi oferă o largă perspectivă de dezvoltare a turismului de afaceri, zona liberă oferind un plus de interes în sfera
acestui tip de turism.
Infrastructura pentru turismul de afaceri este asigurată :
Centrul de Afaceri „Dunărea” Galaţi, care beneficiază de:
-săli de training cu capacităţi de 10 - 20 de persoane, dotate cu echipament modern;
-săli de tratative, cu capacităţi de 40 - 60 de persoane, dotate cu echipament modern;
-sală multifuncţională Club Andy’s, cu capacitate de 150 de persoane;,
Hotelul Magnus cuprinde două săli de conferinţă cu o capacitate de 60, respectiv, de 100 de persoane;
Hotelul Vega detine o sală de reuniune de 100 mp şi o sală de conferinţe de 50 mp;
Hotelul Kreta beneficiază de o sală de conferinţe cu o capacitate de 40 de participanţi;
Hotelul Glamondo sală de conferinţe cu o capacitate de 50 de persoane, sală de trening cu 25 de locuri, un Business Centre cu echipamente de telecomunicaţie
profesionale şi acces permanent la Internet pe fibră optică.
Viva Club Hotel detine trei săli de şedinţe, sală de reuniuni cu o capacitate de 200 de locuri, sală de conferinţe cu o capacitate de 80 de locuri.
Turismul rural- sau agroturismul reprezintă forma de turism prin intermediul căreia sunt satisfăcute exigențele unor clienți ce solicită furnizarea unor servicii
specializate de cazare, masă, relaxare și agrement în mediul rural.
Dintre cele câteva atracţii în zona rurală din județul Galați turistic, putem evidenția următoarele:

Casa memoriala „ Costache Negri ” Muzeul viu „Vatra cu Dor” Muzeul Satului , Padurea Garboavele

Heghelia Tulucesti Muzeul Zonei Pescaresti


Casa memoriala „ Hortensia Papadat-
Bengescu”,
• Turismul de agrement- este o formă frecvent întâlnită, oferind un bun prilej de a cunoaşte locuri noi, istoria şi obiceiurile lor; din acest punct de vedere, se
interferează cu turismul cultural.
Principalele zone în care se pot desfășura activități de agrement sunt:

Gradina Publica, Galati Gradina Botanica, Galati


Faleza Dunarii, Galati

Padurea Garboavele Zona de agrement Zatun


Statiunea de Cercetare –Dezvoltare
pentru Viticultură
2. Circulația turistică în orașele și satele din județul Galați.
Comună/oraș Structuri de primire Ani Capacitate de cazare existentă Sosiri ale turiștilor Innoptări ale turistilor Numar locuitori
turistică
2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017 2018

Fundeni Motel - - 1 - - 38 - 193 633 - 386 693 3820


(Sofia Hanu Conachi , 2*)

Șendreni Vila turistica - - 1 - - 9 - - 1431 - - 1543 4957


(Siret, 3*)

Cosmești Popas turistic - - 1 - - 62 - - 276 - - 1065 6652


(Zavoiul, 2*)
Buciumeni Tabere pt elevi si 2 2 - 437 441 - 243 - - 486 - - 2487
prescolari
Nămoloasa Pensiune agroturistica - - 1 - - 6 - - 52 - - 100 2114
(Valea Neagra, 5
margarete)
Oancea Pensiune agroturistica - - 1 - - 10 - - 67 - - 112 1455
(Fery, 3*)
Tulucești Pensiune agroturistica - - 1 - - 10 - - 138 - - 141 7671
(Pescarul, 3 margarete)
Galați Hoteluri 5 9 12 610 821 1148 42950 57606 58684 78831 117488 107480 303638
Hosteluri 1 1 4 33 33 296 2096 3058 10398 2516 5320 13178
Moteluri - - 1 - - 18 - - 1776 - - 1776
Ville turistice 7 8 5 73 109 82 2885 4912 7741 3150 7551 11423
Campinguri - - - - - - - - - - - -
Casute turistice - - 1 - - 34 - - 37 - - 37
Tabere de elevi si 1 1 - 120 48 - 862 - - 5285 - -
prescolari
Pensiuni turistice - - 5 - - 125 - - 2992 - - 6904
Tecuci Hoteluri - - 3 180 - 116 - - 6556 - - 10639 44511
Hosteluri - - 1 - - 18 - - 420 - - 420
Moteluri - - 2 - - 39 - - 1245 - - 1539
Pensiuni turistice - - 2 - - 42 - - 5773 - - 6173

Sursa: Institutul National de Statistică, www.insse.ro


3.Poziția orașului Galați față de orașe de aceeași mărime demografică din România

Județ Municipiul/orașul Punctaj infrastructură


Rersurse Resurse Total punctaj-
naturale antropice resurse turistice Infrastructura Infrastructura Total punctaj Punctaj total
specific turistică tehnică infrastructură potential de
dezvoltare
turistică
referință referință
țară– max 25 țară– max 25
puncte puncte

Brașov Brașov 16,00 24,00 40,00 7,94 24 31,94 71,94


Cluj Cluj-Napoca 15,00 24,00 39,00 6,17 29 35,17 74,17
Constanța Constanța 12,00 24,00 36,00 9,34 25 34,34 70,34

Dolj Craiova 9,00 23,00 32,00 2,38 25 27,38 59,38


Galați Galați 10,50 20,00 30,50 2,10 25 27,10 57,60
Iași Iași 9,00 24,00 33,00 4,42 29,00 33,42 66,42
Timiș Timișoara 8,00 24,00 32,00 5,87 29,00 34,87 66,87
Sursa:Soare I., Potențialul Turistic Și Dezoltarea Durabilă - Noi Orientări Și Oportunități Pentru Spatiul Gălățean Din Regiunea De Dezvoltare Sud-Est A României

Se observă clar din tabel, ca orasul Galați deține o poziție de margine, are cel mai mic punctaj total pe categoria de resurse turistice , cât și pe
infrastructură. Cauzele pot fi multiple, cum ar fi: lipsa fondurilor pentru punerea în valoare a unor elemente/activități/acțiuni care fac obiectul
turismului, slaba implicare a unor actori la nivel local și regional.
Concluzii
• în primul tabel sunt prezentate atracțiile turistice culturale de care dispune județul , și se observă ca orașul Galați cuprinde cele mai multe atracții de acest tip .
-pentru dezvoltarea turismului cultural, Consiliul Județean a implementat in anul 2014 un proiect numit „ Circuit turistic muzeal în județul Galați,, care cuprinde
Muzeul de Istorie ,, Paul Păltănea,, având în componență mai multe case memoriale din județ, Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul Satului,, Petru Caraman,, și
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.
• în al doilea tabel este prezentată activitatea turistică a județului, iar totalul sosirilor de turisti in anul 2017 a fost 98219;
-judetu Galati detine in prezent 4 orase(Galati, Targu-Bujor, Beresti, Tecuci), 60 de comune care cuprind 180 de sate, dar din intregul judet doar 2 orase si si 7
comune au activitate turistica .
-cele mai multe sosiri de turiști la sate s-au inregistrat in comuna Șendreni cu un numar de 1431, urmat de comuna Fundeni cu 633;
-și orasul Targu Bujor a detinut din anul 1990 pana in anul 1993 o structura de cazare (camping);
- de asemeni si comuna Priponesti a detinut tot in aceeasi perioada o structura de cazare cazare(camping) si comuna Foltesti a detinut un motel;
- in anul 2017 orasul Galati reprezinta din total turisti pe judet 83,1 %;
-orasul Tecuci detine din totalul turistilor pe judet 14,2%;
• Există o varietate de forme de turism care se regăsesc la nivelul județului Galați: turismul cultural, turismul rural, turismul de agrement, precum și alte forme de
turism. Fiecare din aceste forme de turism prezintă propriile sale specificități vizând publicuri diferite de turiști.
• Oferta de cazare turistică la nivelul județului Galați este una bogată și variată. Există oportunități de cazare deopotrivă în mediul urban și mai nou și în cel rural,
însă diferențiate pe categorii de unități de cazare, conform clasificărilor din turism.
• Evoluția numărului de unități de cazare turistice este una nestabilă. Dacă la nivelul Municipiului Galați trendul de evoluție a fost unul crescător, la nivelul
Municipiului Tecuci evoluția unităților de cazare a fost una staționară.