Sunteți pe pagina 1din 15

ASPECTE TEHNOLOGICE ÎN REALIZAREA

PROTEZELOR SCHELETATE CU CULISE


EXTRACORONARE

 Coordonator
Conf. Dr. Anca Mihaela Viţalariu

 Absolvent
 Damaschin Vlăduţ
CAZ 1
 O pacientă de 51 ani, care prezintă o edentaţie clasa a I-a Kennedy, neprotezată.
 In urma examenului clinic s-a ales ca variantă de tratament protetic o proteză
scheletată cu sisteme speciale tip culise extracoronare.

 Amprenta a fost analizată, igienizată,am turnat modelul cu bonturi


mobilizabile în vederea realizării scheletului metalic al punţii fixe metalo-
compozite.
 Realizarea machetei scheletului metalic al punţii mixte metalo-compozite.
 În această etapă de realizare a machetei scheletului metalic se aplică şi
patricile culiselor, care sunt prefabricate din plastic calcinabil.
 Aplicarea acestora se face numai cu ajutorul paralelografului, după ce am
stabilit în prealabil axul de inserţie al protezei mobilizabile .
 Am realizat pregătirea pentru ambalare a machetei
 Pentru ambalare se foloseşte masă de ambalat specifică aliajului dentar
din care va fi turnat scheletul metalic al punţii (Wirovest)
 După priza masei de ambalat conformatorul se introduce în cuptorul
de preîncălzire, cu conul îndreptat în jos, iar temperatura se ridica
lent până în jur de 200°C. Urmează apoi etapa de încălzire a tiparului,
care are ca scop arderea urmelor de ceară rămase pe pereţii
tiparului, dilatarea termică a masei de ambalat şi aducerea tiparului la
o temperatură apropiată de cea a aliajului topit care va fi introdus.
 Are loc simultan şi topirea aliajului, iar apoi turnarea cu ajutorul
centrifugii automate Ducatron
 Dezambalarea scheletului metalic prin spargerea pereţilor
 Prelucrarea mecanică a scheletului metalic am realizat-o cu
instrumentar rotativ.
 Aplicarea componentei fizionomice, pe care am realizat-o din
compozitul fotopolimerizabil.

 Scheletul metalic prelucrat l-am sablat, după care l-am silanizat


aplicând Solibond, un metal-primer, care are rolul de a crea o legătură
puternică între scheletul metalic şi compozit.
 Am aplicat opaquer-ul fotopolimerizabil, care are rolul de a masca
prezenţa metalului
 Aplicarea compozitului am realizat-o tot strat cu strat, pentru a reda
cât mai bine zonele de culoare ale dinţilor naturali restanţi.
 Fotopolimerizarea am realizat-o după aplicarea fiecărui strat timp de 1
minut, în aceeaşi incintă de fotopolimerizare.
Realizarea protezei scheletate
Realizarea portamprentei individuale mandibulare
din placă de bază pe modelul preliminar.
 Amprenta funcţională se înregistrează peste puntea
dentară aplicată în cavitatea orală
Realizarea modelului funcţional –din gips dur
Pregătirea modelului funcţional pentru duplicare constă
în foliere, deretentivizare şi gravare.
Duplicarea propriu-zisă am realizat-o cu siliconul de
adiţie pentru duplicare.
 Modelul duplicat l-am turnat din masă de ambalat.
 Macheta scheletului metalic am realizat-o din elemente de ceară
preformată, şi a constat în modelarea machetei conectorului
principal sub formă de bară linguală, a machetei componentei
metalice a şeilor, a lăcaşurilot pentru matrici.
 Pregatirea pentru ambalare a machetei
 Ambalarea machetei se face pentru obţinerea tiparului, şi se
realizează cu acelaşi tip de masă de ambalat din care este
realizat modelul duplicat, deoarece acesta va fi parte componentă
a tiparului.
 Dezambalarea şi obtinerea piesei metalice brute de turnare am făcut-o
cu dalta pneumatică de laborator,
 Pentru îndepărtarea urmelor de masă de ambalat am sablat scheletul
metalic.
 Secţionarea tijelor de turnate, prelucrarea mecanică şi lustruirea
scheletului metalic am realizat-o cu acelasi instrumentar pe care l-am
folosit şi la prelucrarea scheletului metalic al componentei fixe.
 Am trimis scheletul metalic în cabinet pentru verificarea intraorală,
apoi am realizat macheta de ocluzie pentru determinarea şi
înregistrarea relaţiilor intermaxilare.
 Am montat modelele funcţionale cu machetele de ocluzie în simulator în
vederea realizării machetei cu dinţi a componentei acrilice a protezei
scheletate
 Transformarea machetei în componentă acrilică am realizat-o prin
tehnica modernă a tiparului din silicon
 Pentru a realiza componenta acrilică am folosit acrilatul
termobaropolimerizabil.Pasta acrilică de consistenţă fluidă am turnat-o
în tiparul de silicon prin orificiile realizate în pereţii acestuia, apoi am
polimerizat timp de 20 minute la o temperatură de 55oC si o
presiune de 4 atmosfere.
După dezambalare, proteza este prelucrata pentru a se
indeparta surplusurile de acrilat
Apoi are loc lustruirea componentei acrilice şi a
partilor metalice, precum şi a componeneti fixe până
la luciu de oglindă, pentru a respecta principiile
bilogice şi igienico-profilactice.
CAZ 2
 Pacientul B. în vârsta de 49 ani s-a prezentat la medic din cauza
tulburărilor funcţionale masticatorii determinate de o
edentaţie mandibulară cl.a I-a Kennedy.
 În urma examenului clinic s-a stabilit ca soluţie terapeutică o
protezare compozită, formată dintr-o punte mixtă metalo-
compozită şi o proteză scheletată cu sisteme speciale.
 Algoritmul tehnologic este asemănător celui descris la primul caz
clinic: am realizat macheta scheletului metalic al punţii, am
ambalat-o, am topit şi turnat aliajul în tipar, am dezambalat
şi prelucrat scheletul metalic al punţii
 A urmat placarea acestuia cu material compozit fotopolimerizabil.
 După finisarea şi lustruirea punţii urmează realizarea celei de-a doua etapă
-realizarea componentei mobilizabile .
 Se realizează portamprenta individuală din placă de bază pentru
amprentarea funcţională
 În amprenta functională am turnat gips dur pentru a realiza modelul
functional.
 Modelul funcţional l-am pregătit pentru duplicare
 Pe modelul duplicat am realizat macheta scheletului metalic din
elemente prefabricate.
 pregătirea pentru ambalare
Realizarea scheletului cu ajutorul instrumentarului rotativ
Am realizat macheta de ocluzie pentru determinarea
relaţiilor intermaxilare şi montarea modelelor în simulator.
Pe modelul funcţional montat în simulator am realizat
macheta din ceară cu dinţi artificiali a componentei acrilice
a şeilor.
Transformarea machetei în componentă acrilică am
realizat-o prin aceeaşi tehnică a tiparului de silicon
CONCLUZII
Realizarea protezelor scheletizate cu elemente speciale de
menţinere, sprijin şi stabilizare se impune prin avantaje pe
care le posedă în raport cu croşetele dentare, reducând
numărul de elemente constructive.

Proteza scheletată cu culise, deşi sacrifică dinţii restanţi


prin şlefuire pentru a aplica lucrarea conjunctă prezintă şi
avantajul unui aspect fizionomic net superior
VĂ MULŢUMESC!