Sunteți pe pagina 1din 10

Test sumativ

Limbajul Pascal – clasa IX


Evaluați valoarea expresiei:
true > false and not ( false < true)

a. True
b. False
Evaluați valoarea expresiei:
5 div 2 + 2 * sqr(2)

A. 16
B. 10,5
C. 10
D. 18
Care dintre instrucțiunile de atribuire sunt
corecte:

2
A. A = πr
2
B. A = pi ∗ r
C. A = pi ∗ 𝑟 ∗ 𝑟
D. A = π ∗ 𝑠𝑞𝑟(r)
Determinați care instrucțiuni sunt greșite, ținând
cont de declarațiile următoare:
var a:integer; b:boolean; x:real;

A. read(x)
B. a:=2
C. b:=a+x
D. toate instrucțiunile
Care dintre expresii poate fi folosită pentru
instrucțiunea IF:
if … then write(1) else write(2);

A. 2+2
B. ord(false)
C. sqr(2)
D. not true
Ce se va afișa după execuția secvenței de
instrucțiuni:
a:=3;
if a<5 then if a>4 then write(1) else write(2)
A. 1
B. 2
C. 3
D. nimic
Ce valoare se va afișa după execuția secvenței de
instrucțiuni:
n:=sqr(2);
case n of
2:write(’doi’);
3:write(’trei’);
else write(’patru’);
end;
A. doi
B. trei
C. patru
Care dintre instrucțiunile următoare sunt greșite,
ținând cont de declarațiile:
var c : integer; n: 1..10;

A. For c:=2 to 2 do writeln;


B. For c:= 1 to sqrt(25) do write(c);
C. For c:=2*n downto n do write(n);
Determinați valoarea obținută la execuția programului:
var c, n, s : integer;
begin
s:=0; n:=5;
for c:=1 to n do s:=s+1;
write(s);
end.
A. 0
B. 1
C. 5