Sunteți pe pagina 1din 43

Turismul în Depresiunea

Colinară a Transilvaniei
Depresiunea Colinară a Transilvaniei este cea
mai mare depresiune din interiorul arcului carpatic. Are
un relief colinar, de unde denumirea de "colinară", care
i se atribuie depresiunii intercarpatice a Transilvaniei.
Este mărginită de cele trei ramuri carpatice, care
îşi iau numele după poziţia faţă de această zonă
depresionară: Carpaţii Orientali în est), Carpaţii
Meridionali (în sud) şi Carpaţii Occidentali (în vest).
Depresiunea Colinară a Transilvaniei se
remarcă prin turismul cultural legat de mulţimea
monumentelor istorice şi de artă din oraşele mari
(Sibiu, Braşov, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Sighişoara).
De asemenea prezintă numeroase staţiuni
balneoclimaterice precum: Ocna Sibiului, Ocna Mureş, Ocna
Dej, Bazna, Sovata, Praid, ce măresc potenţialul turistic al
regiunii.
Sibiu

Sibiul este situat în partea de sud a Transilvaniei,


lângă Munţii Făgăraş şi este reşedinţa şi cel mai mare
municipiu al judeţului Sibiu. Oraşul dispune azi de
aproximativ 40 de clădiri-monumente istorice. Oraşul
Sibiu a fost întemeiat de către coloniştii saşi, la mijlocul
secolului al XII-lea pe locul unei vechi aşezări.
Principalele atracţii turistice
ale Sibiului
1. Muzeul Naţional Brukenthal
Palatul Brukenthal este unul dintre cele mai
importante monumente în stil baroc din ţara noastră.
Construit în mai multe etape între 1778-1788, a fost
reşedinta oficială a baronului Samuel von Brukenthal,
guvernatorul Transilvaniei.
2.Turnul Sfatului
Monument istoric şi emblemă a oraşului, Turnul
Sfatului reprezintă pentru sibieni atât o coloană de
susţinere cât şi axul central în jurul căruia se învârte toată
viaţa din centrul istoric.
3.Piaţa Mare – cea mai mare piaţă din centrul vechi al
oraşului, în care se organizează multe evenimente,
printre care: Târgul de Paşte şi Târgul de Crăciun.
4. Biserica Romano-Catolică – unde slujba se ţine în
trei limbi. Duminica la ora 10:00 în Centrul Vechi se
aud clopotele a cinci biserici: romano-catolică,
evanghelică, ortodoxă şi două biserici reformate.
Printre multele obiective turistice, Sibiul mai
găzduieşte şi: Casa Calfelor, Filarmonica de Stat-Sala
Thalia, Muzeu de Istorie Naturală, Sala Tipografilor,
Muzeul Farmaciei, Podul Minciunilor, Biserica
Evanghelică, Catedrala Ortodoxă Mitropolitană.

Podul Minciunilor Catedrala Ortodoxă Mitropolitană


Braşov

Oraşul Braşov, reşedinţă de judeţ şi municipiu al


Judeţului Brasov, este un reper turistic al ţării noastre.
Încărcat de monumente istorice, cu o arhitectură aparte,
cu diverse festivaluri şi evenimente culturale organizate
an de an, Braşovul este un adevarat exponent cultural, un
oraş prolific care atrage mereu foarte multi turişti.
Principalele atracţii turistice ale
Braşovului
1.Biserica Neagră
Reprezintă cea mai mare construcţie in stil gotic din ţara
noastră. Aici se poate vedea cea mai mare orga din Europa şi se
pot asculta concerte de muzica clasica şi preclasica. În faţa acestei
biserici este înălţată statuia lui Johannes Honterus, umanist
german.
2.Piaţa Sfatului
Piaţa Sfatului este un punct de referinţă pentru Braşov.
Face parte din rezervaţia arhitecturală a Cetăţii şi a fost atestată
documentar în 1520 – drept forum, iar în 1617 cu numele de
ring. În centrul acestei pieţe se găseşte Casa Sfatului, construită
în 1420, iar aici este inclus şi Muzeul Judeţean de Istorie din
Braşov.
3. Sinagoga
Sinagoga Neologă din Braşov este un lăcaş de cult
evreiesc din municipiul Braşov, construită între anii 1899-
1901, în stil neogotic cu accente maure.
4.Cetatea Braşovului
Cetatea Braşovului, atestată din 1580, a reprezentat un
punct important de apărare.La începutul secolului XV, aici
exista doar un turn de veghe, care a fost completat cu un
bastion de lemn cu patru turnuri. Distrus de armata lui Petru
Rares, în locul lui au fost înaltate, un sfert de veac mai târziu,
ziduri de piatră şi au fost săpate şanţuri.
Alte obiective turistice din Braşov: Rezervaţia Naturală
Tâmpa, Bastionul Graft, Catedrala Ortodoxă, Turnul Alb,
Turnul Negru, Prima Şcoală Românească, Bastionul
Ţesătorilor.

Turnul Alb

Turnul Negru
Alba-Iulia

Alba Iulia este un municipiu, reşedinţă a judeţului Alba,


situat în zona de sud-vest a Transilvaniei, pe malul râului Mureş.
Oraşul este recunoscut, printre altele, pentru însemnătatea sa
istorică, fiind între anii 1541 şi 1711 reşedinţa şi astfel capitala
politică a Transilvaniei, între 1600 şi 1601 capitală a Moldovei,
Transilvaniei şi a Ţării Româneşti, iar la data de 1 decembrie 1918
locul Marii Adunări Naționale, care a stat la baza înfăptuirii unirii
Transilvaniei şi a Banatului cu Regatul României.
Principalele atracţii turistice ale oraşului
Alba-Iulia

1. Catedrala romano-catolică, cel mai valoros monument de


arhitectura medievală din Transilvania, în interiorul căreia se află
mormântul lui Iancu de Hunedoara.
2. Palatul princiar de la Alba-Iulia, fosta reşedinţă a domnitorului
Mihai Viteazu, datează de 5 secole. În 1975, cu prilejul sărbătorii
a 375 de ani de la prima unire politică a Ţărilor Române a fost
dezvelit basorelieful intitulat “Unirea Ţărilor Române” (opera a
sculptorului Horia Flamand).
3.Obeliscul (operă a sculptorului I. Fekete şi a arhitectului O.
Mihailean), înalt de 22,5 metri, care se află la intrarea în Alba-
Iulia, pe dealul Furcilor. Acesta a fost ridicat în anul 1937 în
memoria celor trei tărani care au condus revolta din 1784, Horea,
Cloşca şi Crişan, şi care au fost torturaţi şi ucişi din ordinul
Habsburgilor.
4. Biblioteca Batthyaneum
A fost înfiinţată de episcopul Ignat Batthyani, instalată
intr-o cladire ce aparţinea unei mânăstiri. În custodia bibliotecii se
află 1665 manuscrise rare, precum şi 609 incunabule. În clădirea
bibliotecii, Batthyani a instalat primul observator astronomic
modern de pe teritoriul României (1779) înzestrat cu cele mai
performante aparate din acea epocă.
Alte atracţii turistice:

Muzeul Naţional al Unirii, Catedrala Reîntregirii, Casa


Memorială Batthyaneum ,Lancrăm – Lucian Blaga, gheţari, avene
şi cascade: Scărişoara, Groapa Ruginoasă, Şipote, Pişoaia, Zugăi,
galerii şi mine: Galeriile Romane Aurifere din Roşia Montană.
formaţiuni stâncoase: Calcarele de la Ampoiţa şi Valea Mică,
Detunatele de la Bucium, peşteri: Liliecilor, Poarta Zmeilor, Huda
lui Papară, Poarta lui Ionele, Coiba Mare, Coiba Mică, Piatra
Altarului,rezervaţii: Floare de colţ, Platoul carstic Ciumerna,
Laricele de la Vidolm.
Galeriile Romane Aurifere de la
Roşia Montana

Poarta Zmeilor
Cluj-Napoca

Reşedinţă a judeţului Cluj, oraşul Cluj-Napoca oferă


turiştilor, care se opresc să-l viziteze, o bogată istorie ce se
întinde pe mai mult de 2000 de ani şi un patrimoniu turistic
impresionant. Fiind considerat capitala culturală şi economică a
Transilvaniei, oraşul este considerat unul dintre cele mai
dezvoltate centre din România.
1. Casa Matei Corvin
În această clădire gotică a obişnuit să stea Szilágyi
Erzsébet, soţia lui Iancu de Hunedoara, când venea la Cluj.
2. Muzeul de etnografie
Clădirea a fost construită în sec. XVII, în stil empire.
Sala mare a oferit spaţiu şedinţelor publice, proceselor,
balurilor şi concertelor. Aici au concertat: Johanes Brahms,
Franz Liszt, Bela Bartok şi George Enescu. Tot aici s-a întrunit
Dietei Transilvaniei, Dieta a Principatului, care în 1865 a
votat, fără să fie reprezentată naţiunea română, unirea
Transilvaniei cu Ungaria.
3. Palatul Szeky
Impozanta clădire neogotică de pe malul Someşului a
fost construită în anul 1893 de farmacistul şi profesorul
universitar al cărui nume îl poartă şi astăzi.
4. Muzeul de Mineralogie al Universităţii Babeş-Bolyai având la
bază colecţiile Institutului de Mineralogie (Universitatea Ferenc
Jószef) deţine o mare varietate de minerale. Colecţiile au fost
reorganizate, reînnoite prin donaţii, schimburi, achiziţii şi colectări
de către profesorii şi studenţi.
Alte obiective turistice: Biserica Franciscană, Biserica
Reformată, Muzeul de farmacie, Vivariul, Muzeul Botanic,
Muzeul Zoologic, Casa Monetăriei, Turnul Ţesătorilor.

Biserica Franciscană
Sighişoara
Sighişoara este, prin excelenţă, unul dintre cele mai
importante centre turistice ale României în care culturile
germană, maghiară şi română s-au intersectat pentru a da forma
unui nucleu cosmopolit. Situata pe Tarnava Mare, Sighisoara
reprezintă o cunoscută destinaţie turistică şi poate fi
considerată o perlă a Europei, fiind una dintre putinele cetăţi
locuite şi astăzi, de pe bătrânul continent.
Obiective turistice din
Sighişoara

1. Turnul Porţii a fost folosit pentru reuniunile sfatului şi a


depozitării arhivei şi a tezaurului Sighişoarei. Turnul Porţii a fost
supranumit Turnul cu Ceas după 1604 cand a fost instalat un
orologiu cu mecanism de lemn.
2. Biserica din Deal, care este singura biserica
evanghelică cu criptă veche din Transilvania, în zidurile
căreia se află 60 de morminte. În biserică se mai află o
colecţie de altare, aduse din Germania, şi o colecţie de lăzi de
zestre.
3. Casa Veneţiană – a fost construită cu ferestre în stil gotic veneţian
şi se spune că datează din sec. XVII. Astăzi este sediul Forumului
Democrat German.
4. Scara Acoperită – are 176 de trepte şi se află în capătul străzii
Şcolii (cea mai importantă din Sighişoara). Treptele au fost
construite după anul 1642 câte 6 (pentru 6 zile lucrătoare ale
săptămânii, a 7-a fiind pentru odihnă). Pe aici se poate urca
pentru a ajunge la Biserica din Deal şi Liceul Teoretic Joseph
Haltrich.
Alte obiective turistice: Biserica Mânăstirii, Casa
Vlad Dracul, Palatul Comitatului, Casa Cronicarului
Georgius Krauss, Turnul Cizmarilor, Turnul Croitorilor,
Turnul Cojocarilor, Liceul Teoretic Joseph Haltrich, Piaţa
Cetăţii, Casa cu Cerb, Biserica Ortodoxă Sf. Treime.
Ocna Sibiului

Ocna Sibiului este o staţiune turistică situată în judeţul Sibiu,


în sudul Depresiunii Colinare a Transilvaniei (nord-vestul
Depresiunii Sibiu) la 15 km nord de Sibiu, pe valea pârâului Vişa,
într-o regiune înconjurată de păduri de stejari seculari și cu un subsol
bogat în sare. Prima staţiune balneară a fost înfiinţată aici în anul
1845 şi, de atunci, Ocna Sibiului și-a atras renumele datorită
lacurilor heliotermice formate pe locul unor vechi mine de sare
surpate.

S-ar putea să vă placă și