Sunteți pe pagina 1din 16

Contabilizarea impozitului pe

profit la
S.C. Agro Geosem S.R.L

Suceava, 2017
Structura lucrării:
Capitolul I. Aspecte conceptuale privind impozitul pe profit

Capitolul II. Contabilitatea și fiscalitatea impozitului pe


profit

Capitolul III. Determinarea profitului impozabil și a


impozitului pe profit S.C. Agro Geosem S.R.L
INTRODUCERE
Una dintre cele mai importante categorii de impozite în ceea ce
privește statul, având o contribuție importantă la formarea veniturilor statului.
Este încadrat în categoria impozitelor indirecte și reprezintă o prelevare
obligatorie de la persoanele juridice.

În ceea ce privește entitățile economice, acestea, indiferent de formă


sau de organizare se axează pe obținerea de profit. Obținerea de profit
reprezintă unul dintre cele mai importante obiective, vizând aprecierea globală
a entității
Capitolul I. Aspecte conceptuale privind impozitul pe
profit
Impozitul reflectă totalitatea plăților bănești, obligatorii, având un caracter definitiv, general și nereciproc, ce
sunt executate de totalitatea personelor fizice dar și juridice având drept beneficiar bugetul de stat. Așadar pornind de la
această definiție, constatăm că impozitul are printre cele mai importante caracteristici următoarele
Profitul sintetizează rezultatele unei entităţi economice, el reprezentând raţiunea de a fi a acesteia, constituind
motivaţia obiectivă a întreprinzătorilor şi proprietarilor de capital. De asemenea profitul este cel ce are rolul de a stimula
iniţiativa dar şi acceptarea unui risc, dar şi incită la realizarea eforturilor de sporire a a raţiunii şi a eficienţei, ajutând la
creşterea spiritului economic.
Cota generală de impozitare este 16%.
Impozitul pe profit reprezinta o prelevare aplicată asupra profitului impozabil obţinut de către o persoana
juridică, prelevare efectuată în favoarea statului care nu presupune o contraprestaţie din partea acestuia. Principalele
categorii de contribuabili sunt:
Contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit
Capitolul II. Contabilitatea și fiscalitatea impozitului pe profit

La calculul profitului ce urmează a fi impozitat se iau în considerare și alte elemente similare


veniturilor și cheltuielilor, dar și pierderile fiscale aferente anilor precedenți, pierderi ce se
recuperează în decursul a 7 ani consecutivi

Profitul impozabil este calculat ca diferenta dintre veniturile totale realizate pe parcursul
anului, din care scădem cheltuielile realizate cu activitatea economică, și se reduc veniturile
neimpozabile și se adaugă cheltuielile nedeductibile

Rezultatul impozabil = Venituri totale – Venituri neimpozabile – Cheltuieli totale + Cheltuieli


deductibile
Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil * 16

Acesta se calculează trimestrial și se achită până la data de 25 a lunii următoare


trimestrului, când se depunde și Declarația 100, unde se declară suma impozitului, iar până la data
de 25 martie a anului viitor se depune și Declarația 101 referitoare la impozitului pe profitul anul
curent. Tot până la acestă dată trebuie să achhite și eventualele diferențe rezultate din declarare.
Dacă se constată faptul că a fost emis vreun element, de venit sau de cheltuială se depune o declarație
rectificativă.
Capitolul III. Determinarea profitului impozabil și
a impozitului pe profit S.C. Agro Geosem S.R.L
S.C. Agro Geosem S.R.L a luat naștere în anul 2015 prin subscrierea capitalului
social în valoare de 1127400 lei. Societatea a fost înmatriculată Oficiul Registrului
Comerţului Suceava având numărul de j33/51/2015 și codul fiscal de RO25061991.
Societatea este înregistrată pe perioadă nelimitată.
Principalul obiect de activitate al societății este comerțul cu amănuntul dar și
închirierea unor spații comerciale deținute întru spațiu, aprozar.
Sediul principal al societății este situate în Cajvana, str. Stejarului, judeţul
Suceava.
Alegerea tuturor furnizorilor de mărfuri se datorează preţului, calităţii, raportului
calitate-pret,
Clienţii sunt formaţi în mare majoritate de consumatori inividuali firma
beneficiind de un vad comercial dezvoltat. Societatea are o vânzare destul de bună atât pe
perioada verii cât şi în sezonul rece.
Analiza veniturilor şi a cheltuielilor
VENITURILE SOCIETĂȚII S.C. AGRO GEOSEM S.R.L
Calculul rezultatului fiscal
Determinarea rezultatului contabil net

Rezultat contabil brut = Venituri totale– Cheltuieli totale


Rezultat contabil brut = 209869,22 lei

Determinarea rezultatului impozabil

Rezultat impozabil = Rezultat contabil brut- Venituri neimpozabile+ Cheltuieli nedeductibile


= 209780,37 – 0 + 34335,38 = 244115,75

Determinarea și înregistrarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit = Rezultat impozabil * 16% = 244115,75 * 16% = 35045

Se înregistrează impozitul pe profit:

691 = 441 35045


Cheltuieli cu Impozitul
Impozitul pe profit
pe profit

Profit net = 244115,75-35045 = 209070,75


TIPURI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA S.C.
AGRO GEOSEM S.R.L
REZULTATUL EXERCIȚIULUI LA
S.C. AGRO GEOSEM S.R.L
RATELE RENTABILITĂȚII
CONCLUZII
La nivelul societăţii analizate se înregistrează o gamă largă de cheltuieli, cele mai
semnificative fiind cele cu mărfurile ajungând la sfârşitul anului la valoarea de 1616054,17 lei,
aproximativ 81,89%. Referitor la mărfuri, principalul obiect de activitate al firmei se mai
întâlnesc cheltuieli legate de: cheltuieli cu transportul de bunuri (35080 lei), cheltuieli privind
combustibilul (13717,04 lei), cheltuieli cu prime de asigurare (16296,13 lei), cheltuieli cu alte
materiale consumabile (9947,07 lei)
Un alt tip de cheltuieli sunt cele aferente salariilor şi datoriilor asimilate după cum
urmează: cheltuieli cu salariile personalului (63272 lei), cheltuieli privind contribuția unității
la asigurările sociale (10689 lei) cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de somaj
(476 lei), cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale de sanatate (3291 lei).
Acestea însumează valoarea de 77728 lei şi reprezintă 3,93% din cheltuielile totale.
O valoare semnificativă o au şi cheltuielile de exploatare cu amortizarea
imobilizărilor, 75340,77 lei, apoximativ 3,7%.
Cheltuiala cu impozitul pe profit se ridică la valoarea de 35045 lei, 1,78% din totalul
cheltuielilor.
Societatea înregistrează un profit impozabil de 244115,75 lei și trebuie să plătească
un impozit de 35045 lei. Societatea nu înregistrează întârzieri la plata impozitului și a
contribuțiilor.

MULȚUMESC!