Sunteți pe pagina 1din 10

Condiționarea legumelor

A elaborat
Eleva gr. 35-T
Lisnic Ionela
Operaţiunile de condiţionare diferă ca număr, mod şi moment de efectuare, în
funcţie de specie, destinaţie, calitate şi dotare tehnică. În funcţie de specificul
produsului şi destinaţia lui, condiţionarea precum şi ambalarea legumelor se pot
face de către unitatea producătoare, la centrele de condiţionare sau la depozitele
de legume, de către muncitorii calificaţi.
Schema tehnologică a condiționării legumelor
Recepție lădițe Recepția produselor

Știvuire în șopron Depozitare legume necondiționate

Paletizare Sortare după culoare

Pregătire pentru ambalare Calibrare Sortare internă

Transport sală sortare Ambalare în lădițe

Cântărire și egalizare Ambalare internă

Capotare

Paletizare Depozitare 12-24 ore

Expediere
Punctele de condiţionare din unităţile producătoare trebuie să fie dotate cu
hale pentru condiţionare, şoproane pentru ambalaje, pentru depozitarea
temporară a legumelor necondiţionate, platforme adăpostite pentru sortare,
calibrare, ambalare precum şi spaţii de depozitare a produselor condiţionate,
până la predarea lor. Depozitarea şi centrele de condiţionare sunt prevăzute cu
construcţii speciale, dotate cu instalaţii complexe.
Sortarea constă în separarea legumelor corespunzător pe calităţi, după
gradul de vătămare, abateri de la formă, stare fitosanitară conform STAS. La
unele specii, înainte de sortare sau odată cu această lucrare, se fac unele
intervenţii, cum ar fi: tăierea rădăcinilor, a frunzelor exterioare (varză,
conopidă, salată), îndepărtarea frunzelor uscate (ceapă) aşezarea în legături
(verdeţuri, ridichi de lună, ceapă, praz, sparanghel) împletirea în funii (ceapă
şi usturoi uscat). Lucrarea de sortare se poate efectua la mese simple, iar în
cazul centrelor de condiţionare, cu ajutorul benzilor de sortare cu care sunt
dotate instalaţiile de condiţionare).
Calibrarea constă în clasarea produselor pe mai multe categorii de mărimi
(diametru, lungime, greutăţi) şi se poate efectua manual, prin folosirea unor
şabloane şi calibratoare prevăzute cu orificii de dimensiuni diferite, sau pe
cale mecanică, cu maşini de calibrat după diametru sau greutate.
Spălarea se efectuează în scopul îndepărtării pământului şi substanţelor
chimice de pe produse, manual sau prin intermediul unor maşini speciale.
Operaţiunile de condiţionare diferă în funcţie de produs, de destinaţia
acestuia, prezentând o mare importanţă în special pentru cel destinate
păstrării.
Ambalarea constă în aşezarea produselor în anumite ambalaje care trebuie să
satisfacă următoarele cerinţe:
să fie rezistente pentru cantitatea pe care o vor cuprinde şi pentru manipulările
impuse;
• să fie uşor de mânuit şi cu greutatea specifică mică;
• să fie aspectuoase, în special pentru produsele destinate consumului
proaspăt;
• să fie ieftine, de preferat paralelipipedice pentru a fi uşor paletizate sau
stivuite.
Pentru ambalare se folosesc diferite tipuri de lăzi, confecţionate din lemn sau
material plastic precum şi saci sau săculeţi din fibre plastice sau textile, de
diferite capacităţi. Pentru transportul şi manipularea legumelor verdeţuri se
mai pot folosi coşuri din nuiele de răchită, iar pentru export diferite alte tipuri
de ambalaje din lemn sau carton, coşuleţe, suporturi. Aşezarea în ambalaje
presupune produse omogene, de aceeaşi calitate, calibru şi grad de maturare.