Sunteți pe pagina 1din 12

Definiția lecției

Gagne:

Lecția este o succesiune de


evenimente externe, care,
valorificând resursele avute,
conduce la declanșarea
evenimentelor interne, adică
învățarea.
Etapele lecției
 Captarea și orientarea atenției
 Enunțarea temei și a obiectivelor
 Reactualizarea structurilor învățate anterior
 Prezentarea optimă a conținuturilor
 Dirijarea învățării
 Obținerea performanței
 Asigurarea feed-back-ului
 Evaluarea performanței
 Intensificarea retenției și asigurarea transferului
 Teme pentru casă și explicarea lor
Captarea și orientarea atenției

 Se desfășoară pe tot parcursul lecției


 Se folosesc procedee variate, legate de
fiecare secvență de conținut
 Urmărește menținerea atenției
 Succesul didactic depinde de stârnirea
și menținerea motivației elevilor
Enunțarea temei și a
obiectivelor
 Conștientizarea elevului cu privire
la procesul de învățare;
 Poate coincide cu momentul de
captare a atenției;
 Locul acestui moment poate fi
schimbat în funcție de tipul lecției
și obiectivele urmărite.
Reactualizarea structurilor
învățate anterior
 Fiecare unitate nouă de conținut trebuie
legată de o structură anterioară de
cunoștințe;
 Restructurarea unor structuri anterioare
înlesnește învățarea;
 Reluarea structurilor anterioare asigură
caracterul conștient al învățării;
 Confirmă faptul că fiecare lecție este inclusă
într-o unitate de învățare.
Prezentarea optimă a
conținutului
Modalități diverse:
 Oral;
 Modele grafice însoțite de explicații
verbale;
 Lectura efectuată de învățător;
 Activități de înțelegere a textului;
 Prin exersarea corectă a actului vorbirii;
Dirijarea învățării
 Concomitent cu prezentarea
conținutului;
 Patru demersuri fundamentale:
deductiv, inductiv, analogic,
dialectic;
 Dirijare moderată/dirijare minimă;
Obținerea performanței
 Corespunde activității
independente;
 Elevii trebuie să internalizeze
conținutul în modalitatea specifică
(tipurile de inteligență), în funcție
de ritmul lui propriu (învățarea
autentică);
 Învățarea prin descoperire.
Asigurarea feedbackului
 Informarea continuă a elevului
asupra etapei de învățare în care se
găsește;
 Informarea elevului cu privire la
modalitatea în care își îndeplinește
sarcina;
 Încurajare, aprobare, refacere,
revenire, corectare, încurajare etc.
Evaluarea performanței
 Aprecierea și verificarea
performanțelor prin raportare la
criterii (criterială) și nu prin
compararea cu ceilalți (normativă);
 Predictivă: inițială, prognostică;
 Formativă: continuă, cu funcție
corectivă;
 Sumativă: finală.
Intensificarea retenției,
asigurarea transferului
 Identificarea cunoștințelor,
deprinderilor, capacităților și
atitudinilor care sunt comune și
altor discipline și pot fi transferate
de la un domeniu la altul;
 Acestea au valoare de competențe
ce pot vi valorificate creator în mai
multe domenii de activitate;
Temele pentru acasă și
explicare lor
 Fac parte integrantă din lecție;
 Contribuie la realizarea obiectivelor
urmărite;
 Sunt o continuare firească a lecției;
 Asigură utilizarea creatoare a
cunoștințelor, deprinderilor,
capacităților și atitudinilor

S-ar putea să vă placă și