Sunteți pe pagina 1din 6

Interconexiuni

Cand interiorul si exteriorul se


intalnesc undeva…

Fakelmann Diana
Întregul se descompune într-un ansamblu de
piese separate între ele ce menţine cunoaşterea
obiectivă,iar oamenii pentru a se apăra de
realitatea respingătoare dezvoltă mecanisme de
apărare pe care le activează şi le reproduc prin
medii şi structuri sociale.
Se poate sesiza nonseparabilitatea legături
dintre realitatea fizică ,,exterioar㔺i evenimentele
psihice ,,interioare”.Astfel spus exteriorul şi
interiorul nu sunt categorii alea realităţii ci ale
limbajului.
Oamenii trag linia de demarcaţie obţinând
astfel obiecte si fenomene aflate în exterior
respectiv în interior.
Interiorul şi exteriorul sunt arbitrar separate
prin puterea cuvântului.
Specialiştii în fizică cuantică au fost nevoiţi
să recunoască că nu există frontiere reale.
Graniţele sunt iluzorii,ele sunt curgătoare,
fluctuante,mereu în vibraţie.
În psihoterapie se pune un accent
considerabil pe a avea graniţe doar că
asta nu înseamană a fi separate, ci a avea
un control discriminativ, felxibil,pe ceea ce
traversează graniţa.
Hărţile sunt o reprezentare
convenţională a realităţii. În acelaş fel,
hărţile noastre mentale ne ajută să ne
deplasăm prin realitate, cu mai mult sau
mai puţin succes,dar şi aceste graniţi sunt
iluzorii.
Un obiect nu se termină acolo unde vederea
ne informează că se termină, simţurile noastre
ne păcălesc în fiecare zi, ne permit accesul doar
la o bucaţică de realitate.
Experienţa sincronicităţii are un potenţial
tămăduitor fiind în măsură să scoată minte
umană din stagnare,ridigitate şi dogmatism,
ajutând să se extindă. Sinctronicităţile sunt
cardranele pe care poţi măsura dacă traiectoria
vieţii tale corespunde cu traiectoria optimă.
Toţi oameni au un potenţial
uman,adică o serie de capacităţi latente de
a face ceva sau de a fi într-un fel bine
determinat,deşi acest potenţial are anumite
limite.
Între limitele lui,potenţialul se poate
actualiza la orice nivel,dar faptul că dispui
de un mare potenţial nu este o garanţie că îl
vei manifesta.

S-ar putea să vă placă și