Sunteți pe pagina 1din 22

RAPORT

de
AUTOEVALUARE

pentru conferirea gradului


didactic doi (II)
RAPORT
de
AUTOEVALUARE DRAGUȚAN NINA
Învățătoare de
clasele primare
pentru conferirea gradului
didactic doi (II)
2005 2019

s.PETICENI

2.1 Preocupările 2.2 Implicarea în 2.3 Contribuţia


1.Date generale pentru dezvoltarea activitatea personală la prestigiul
profesională instituției și imaginea unităţii
de învățământ de învăţământ

3. Îmbunătăţirea
continuă a
competenţelor
4.Modelul propriu profesionale
6.Direcții de 5.Rezultatele de soluționare a
7.Concluzie
perspectivă elevilor problemei de
cercetare
,,Să nu-i educăm pe copii noștrii pentru lumea de
azi.Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fii
lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
(Maria Montesorii)
1.DATE GENERALE

NUME, PRENUME: DRAGUȚAN NINA

DATA NAȘTERII 01.12.1982


ADRESA ,
s.Vălcineț, r-nul Călărași
EMAIL nina.dragutan1982@gmail.com
VECHIME ÎN 5 ani
MUNCĂ
STUDII: 2002-2005 Colegiul
Pedagogic Alexandrul cel Bun,
din Călărași, calificarea Învățător
în învățământul primar,
specialitatea Pedagogia
Învățământului Primar.
2019 – prezent Universitatea
de Stat din Tiraspol, or.
Chișinău, Facultatea MFTI
specialitatea Informatică (anul
II).
- 15.08.2005- rezent,
EXPERIENȚĂ învățător la clasele primare
PROFESIONALĂ: gimnaziul Peticeni cu
întrerupere de 6 ani
- Programul educațional Pas cu
STUDII DE Pas, or. Chișinău, școală-
FORMARE: grădiniță nr. 152, 2016-2018.
- Cursuri de formare
profesională continuă la UST.
Pedagogia învățământului
primar 11.03.-30.03.2019
ARGUMENTE ÎN FAVOAREA
SOLICITANTULUI GRADULUI
DIDACTIC
-la nivel de instituție -la nivel individual
-participări la ședințele catedrei cu -studierea literaturii de
- diverse tematici ; specialitate;
-ore demonstrative ; -am studiat metodologia ECD;
-activități educative extracurriculare ; -utilizarea TIC în strategiile de predare;
-studierea experienței avansate a
colegilor de la catedră ;

2.1 Preocupările
pentru dezvoltarea
profesională

-la nivel raional -la nivel național


- participări la întrunirile metodice ; -participarea la cursuri de
-participări la seminare formare continuă la Institutul de
teoretico-practice ; Formare Continuă în perioada
16.03-19.03-2018 ;
Membrul al comisiei de control
Membrul al comisiei pentru cu privire la Școlarizarea
elaborarea PEI-ului, ord. nr. 61 copiilor de 7-16 ani pentru
din 30 august 2016; anul de învățământ 2017-2018,
ord. nr. 25 din 29 martie 2017;

2.2 Implicarea Membrul al comisiei cu privire


Membrul al comisiei cu
în activitatea la organizarea sesiunii de
privire la organizarea și
instituției examene 2018, ord. nr. 09 din
efectuare măsurilor de PC
de învățământ 19 ianuarie 2017;
în școală, ord. nr. 62 din
30 august 2016;
Membrul al comisiei cu privire la
Membrul al CMI, ord. nr. 43 actualizarea datelor, din sistemul
din 20 august 2018. de catografiere a școlilor primare,
gimnaziurilor și liceielor, ord. nr. 73
din 30 septembrie 2016;
2.3 Contribuţia personală la prestigiul
și imaginea unităţii de învăţământ

am participat la
concusul Toamna de aur;
am elaborat Curriculum
modificat la limba și
literatura română și
matematică pentru
clasa a IV-a, pentru
elevii cu CES.
3. Îmbunătăţirea continuă a
competenţelor profesionale
Tema de cercetare:

”Jocul didactic - metodă, formă de organizare a


activității instructiv-educative și rolul său în
dezvoltarea capacităţii intelectuale la școlarii
mici.”
Ipoteza cercetării
Folosirea jocului
didactic îmbogățirea
volumului de
cunoștințe.

Scopul cercetării
Învățăm jucându-ne să
facem accesibilă și
plăcută activitatea de
învățare.
Obiectivul cercetării
Jocul didactic mijloc
folosit din ce în ce mai
frecvent în parcursul
de instruire.
Jocul didactic în cadrul lecției:
-cultivarea creativităţii prin îndrăzneală, isteţime,
spirit inovator, flexibilitatea gândirii;
- stimularea elevilor slabi sau timizi;
- educarea unor trăsături volitiv-
pozitive;
-cultivarea încrederii în forţele proprii,
precum şi a spiritului de
responsabilitate, de colaborare şi ajutor
reciproc.
- crearea unor situaţii generatoare de motivaţie;
Structura jocului didactic
Structura jocului didactic

Prima latură care aduce la cunoștința copiilor despre


Conținuturi conținutul jocului.

Sarcina Apare sub forma unei probleme de gândire, de recunoaștere,


denumire, descriere, reconstituire, comparație, ghicire, etc.
didactică

Sunt menite să arate copiilor, cum să rezolve


Regulile jocului problema respectiva.

Acțiunea de joc Jocul propriu-zis


4.Modelul
propriu de
soluționare a
problemei de
cercetare
Jocul:
Clasa a I-a
2018 Cunoașterea alfabetului
Clasa a I-a 2018
Jocul:

De-a cuvintele

R – rar – ramă – rămurică -rândunică


A- aur - Aura – antrenor - aricică
Jocul:

Rebusul Cuvântul surpriză


A BRAVO !
1
2

5
B
Subiectul lecției:
PROBLEME
5.Rezultatele elevilor

7 9
8
6
7
5 6
5 S
4 S
4 B
3 B
3 FB
FB
2 2
1 1
0
0 Proba I Proba II Proba III Sem. I
Proba I Proba II Proba III Sem. I

Dinamica rezultatelor la limba și literatura Dinamica rezultatelor la matematică


română pe anul 2018-2019 pe anul 2018-2019
6.Direcții de
Direcții
a de perspectivă
perspectivă
- Dezvoltarea continuă
măiestriei profesionale
personale
- Implicarea în proiecte
educaționale
- Organizarea lecțiilor,
calitativ și eficient, utilizarea
noilor tehnici de lucru ce ar
preveni apariția insuccesului
școlar.
7.Concluzii:

Fii realist, dorește-ți mereu


imposibilul.

Paulo Coelho
Vă mulțumesc!