Sunteți pe pagina 1din 3

1.

MANAGEMENT FINANCIAR

ŞI

MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Bibliografie minimală
1. Armean Petru, Managementul calității serviciilor medicale, Editura
CNI, București, 2002

2. Marinescu G., Boldureanu D., Petrescu Gh., Management financiar,


Ed. Gr. T. Popa, Iași, 2010

3. Oprea Marieta, Managementul calității, Editura Economică,


București, 2004

4. Steve Robinson, Management financiar, Editura Teora București,


2000
Examenul la această disciplină va consta
din redactarea unui referat de minim 10
pagini din problematica Managementul
financiar sau al Managementul calității.