Sunteți pe pagina 1din 24

Proiect realizat de Chelsău Alexandra Nicoleta

1. Ce este atenția?
2. Atenția la preșcolari
3. Însușirile atenției preșcolarilor
4. Atenția la școlarul mic
5. Însușirile atenției școlarului mic
6. Importanța atenției în mecanismul de învățare
Atenția este orientarea,
selectivitatea și concentrarea conștiinței
noastre asupra unor stimuli aflați în
afara noastră sau în interiorul nostru.
Așadar, orientarea, selectivitatea și
concentrarea sunt cele trei note
definitorii ale atenției. Selectivitatea se
produce diferit în funcție de punctele de
reper.
La copilul preşcolar, atenţia involuntară este
dominantă faţă de cea voluntară, fapt din care rezultă că
stabilitatea atenţiei voluntare este redusă. Copiii, mai ales
cei din grupa mică şi mijlocie, pot fi uşor distraşi de la
sarcina dată de educatoare, sub influenţa unor impresii
momentane mai vii.
De exemplu, dacă se dă
unui copil sarcina de a construi din
cuburi o casă, el începe activitatea
cu multă atenţie, dar observând
zgomotul pe care-l face un cub în
cădere, atenţia lui se orientează în
mod involuntar asupra acestui
aspect astfel încât, în loc să
continue să construiască, dărâmă
ceea ce a făcut.
Din cauză că atenţia voluntară este insuficient dezvoltată
la copiii preşcolari, posibilitatea lor de a-şi menţine atenţia asupra
unui obiect sau asupra unei activităţi este influenţată de o serie de
factori.
Astfel, stabilitatea atenţiei poate fi mai mare sau mai
mică, în funcţie de starea afectivă în care se află copilul și de
interesul pe care-l are pentru activitatea desfăşurată.
Atenţia copiilor se mai
caracterizează la această vârstă printr-
un volum redus şi flexibilitate mică.
Din această cauză, copilul întimpină
dificultăţi atunci când trebuie să-şi
îndrepte atenţia asupra unor situaţii
mai complexe, să treacă de la o
activitate la alta, sau să-şi distribuie
atenţia asupra altor activităţi.
Distragerea atenţiei copiilor poate avea cauze diferite. Pentru a evita
acest fapt, mai ales în cadrul activităţilor integrate, este importantă organizarea cu
grijă a ambianţei, eliminând pe cât posibil agenţii tulburători. Materialul didactic
necesar se pregăteşte din timp, astfel încât fiecare copil să-l aibă la îndemână.
Când se observă scăderea atenţiei copiilor, manifestată sub forma lipsei de
energie, a pasivităţii este necesar să se organizeze diferite exerciţii de înviorare.
Pregătirea copilului pentru
şcoală presupune dezvoltarea atenţiei
voluntare, cu alte cuvinte, dezvoltarea
capacităţii copilului de a-şi orienta
atenţia nu numai asupra situaţiilor
care-l interesează ci şi asupra a ceea
ce este necesar, pentru a duce la capăt
anumite sarcini, cu toate eforturile ce
i se impun în acest sens.
Începutul vieții școlare constituie începutul
unei activități de învățare și presupune un efort
intelectual considerabil din partea elevului. În această
etapă, atenția este apreciată ca un factor al reușitei sau
succesului, iar slăbiciunea sau absența ei - ca factor
generator de erori și eșecuri.
În mod normal, la 6-7 ani copilul este capabil
de o atenție suficient de stabilă pentru a se putea
integra în activitatea școlară.
Ciclul primar exercită influenţe hotărâtoare pentru
dezvoltarea atenţiei; în acest interval al vieţii se obţin cele mai
importante perfecţionări ale acesteia. Astfel:
 şcoala solicită permanent şi sistematic atenţia copilului,
dezvoltând-o şi modelând-o după specificul sarcinilor
cognitive;
 sunt mai bine dezvoltate unele însuşiri ale atenţiei, iar altele
sunt formate în acest stadiu;
 este special antrenată atenţia voluntară.
Din cauza noutății situațiilor cărora trebuie să se
adapteze, elevii din clasa pregătitoare se caracterizează
printr-un volum redus al atenției și prin dificultatea
distribuirii ei asupra mai multor activități sau obiecte.
Datorită acestui volum redus
și a incapacității de distribuire a
atenției, elevii fac adeseori impresia
că nu sunt atenți. În același timp,
datorită faptului că întreaga ambianță
este nouă și neobișnuită, atenția
elevilor din clasa pregătitoare se
distrage ușor de la sarcina principală.
O altă caracteristică a atenției copilului este predominarea
atenției involuntare asupra celei voluntare. Din această cauză, dacă
lecția nu trezește suficient interes copiii devin neatenți.
La această vârstă, copiii agreează jocurile și
activitățile didactice organizate sub formă de joc, în grupuri
mici, dar ele îi învață adesea să respecte reguli și să dezvolte
spiritul de echipă.
Flexibilitatea atenției, ca
proprietate de a trece rapid de la o activitate
la alta este slabă. Elevii se antrenează cu
plăcere în activitățile în care folosesc
povestirea sau cele desfășurate pe bază de
materiale intuitive, dar urmăresc destul de
greu exercițiile de analiză și sinteză verbală
sau de predare teoretică a operațiilor
aritmetice.
Atenția consumă multă energie și de aceea
fenomenul de oboseală se instalează cu precădere la
nivelul acestui proces. Școlarul mic, după o concentrare
de câteva minute la scris, abandonează această activitate
și se preocupă cu altceva.
Distragerea atenției se constată la elevii din clasa pregătitoare
și clasa I la prima și la ultima oră. La școlarii clasei a II-a, deși scad
valorile la unele feluri de atenție, cresc la altele. La nivelul clasei a III-a
se manifestă o scădere evidentă a neatenției, scade în principal
distragerea, dar crește opozabilitatea față de caracterul repetitiv,
neatractiv al cunoștințelor.
Bineînțeles, pe măsură ce crește, copilul își va mări timpul de concentrare
al atenției până la 50 de minute.
Atenția este implicată în mod
direct în actul de învățare, alături de
memorie și percepție. Orice proces de
cunoaștere implică focalizarea
conștiinței elevului și câștigarea
atenției sale. Atenția este cea care
selectează informațiile, oferind doar o
anumită porțiune din câmpul selectiv,
intensificând impresia și oferind
claritate.
Astfel, un copil care reușește să
fie atent la cele discutate în clasă,
înțelege mult mai bine ceea ce i se
explică și la final de zi își poate face cu
multă ușurință temele. Sigur, există și
copii care datorită atenției mult mai
dezvoltate, învață și înțeleg totul din
primul moment, fără a mai avea nevoie
de aprofundare.
Bibliografie
• http://m.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/atentia-cheia-
succesului-pentru-un-copil-premiant_13620?fbclid=IwAR2ZdwO6-
rTdNnTQZXByJES2eLclTYmLORNOkaLl1_1tbzSAb6KzrBlTO0U
• http://alinablagoi.ro/atentia-particularitati-psihologice-copiii-varsta-
scolara-
mica/?fbclid=IwAR0NcaEjIF8c7Scl3WMOr8pz2AR96usUnH6CBcD
w4g75ycfZq3JnJoTo94g
• https://www.suntparinte.ro/cat-timp-isi-poate-concentra-copilul-
atentia-in-functie-de-
varsta?fbclid=IwAR2Z3FzexGry4AsigYxaJMVtUmbf0Cqs7UwUX64
WzxkEHyAhVDwGG9EHSng#prettyPhoto
Bibliografie
• http://www.scritub.com/gradinita/copii/EVOLUTIA-
COPILULUI-DE-
ANI34258.php?fbclid=IwAR0UJKcde6aYGOl8edqU0gtaElO88
lhm90aw1KGqLxfxpFCldJZciCXsahI
• https://econsiliere.blogspot.com/2010/06/particularitatile-
atentiei-
scolarului.html?m=1&fbclid=IwAR3Fyuuu5UByNvfwuZSHlBup
felw4BfP2u-OVNrQPmdUh5k4z78hsalIgV0
• https://abcdidactic.net/2012/11/17/dezvoltarea-atentiei-
copilului-de-varsta-prescolara/

S-ar putea să vă placă și