Sunteți pe pagina 1din 10

Certificatul de competență

profesională face diferența. Ieși din


mulțime!
Calificarea Mecanic auto

Asigură cunoştinţe şi abilităţi practice privind tranziţia de la şcoală la locul de


muncă, pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi lucrul în echipă prin
care elevii vor dobândi competenţele cheie aferente, în concordanţă cu cerinţele
agenţilor economici locali care realizează activităţi de intreţinere şi reparaţii auto.
În scopul formării și dezvoltării
competențelor și abilităților
corespunzătoare calificării ,,Mecanic
auto “-Construcţia şi funcţionarea
motoarelor ʺse vizează parcurgerea
modulelor din cadrul pregătirii
teoretice în anii I și II

Pentru anul III,programul de formare poate să abordeze


lucrări practice de analiză constructivă şi funcţională a
componentelor auto şi de utilizare a documentaţiei
tehnice pentru identificarea și localizarea componentelor
pe automobil, identificarea regulilor de exploatare
tehnică corectă şi eficientă / raţională etc. precum și
lucrări practice de montare / demontare a
componentelor automobilului, cu respectarea
procedurilor, normelor de sănătatea şi securitatea
muncii şi cerinţelor de calitate specifice.
Parametrii principali ai automobilului (dimensionali, de
masă şi de performanţă);

Construcţia şi funcţionarea automobilului (rol,


elemente constructive, principii de funcţionare,
parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare);

Sisteme şi instalaţii din cadrul automobilului( subansambluri şi repere


din componenţa acestora); exemplu:sistemul de alimentare cu energie
electrică, instalaţia de iluminare şi semnalizare optică şi acustică,
aparate de bord, instalaţii electrice auxiliare, sisteme de control
electronic.
Localizarea componentelor pe automobil şi identificarea legăturile funcţionale cu
alte componente

Realizarea lucrărilor de montare-demontare a componentelor automobilului,

Corelarea regimurilor de funcţionare ale componentelor auto

Compararea diferitelor variante constructive ale componentelor auto

Identificarea defectelor posibile ale componentelor automobilului şi cauzele


apariţiei acestora
Alegerea optimă a metodelor şi mijloacelor folosite la diagnosticarea
componentelor auto
Pregătirea practică