Sunteți pe pagina 1din 7

TOLERANŢA – FUNDAŢIA

UNEI LUMI MAI BUNE


DEFINIŢII ALE TOLERANŢEI
•Toleranţă (lat. tolerare = a suporta) este un termen social, etic şi
religios aplicat la o colectivitate sau la un individ, care defineşte
respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi de comportare,
precum şi a opiniilor sale de orice natură (politice, religioase etc.).
•Toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii
culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de
exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane.
•Toleranţa este responsabilitatea care susţine drepturile omului,
pluralismul (inclusiv pluralismul cultural), democraţia şi statul de drept.
•Toleranţa semnifică faptul că nimeni nu trebuie să-şi impună propriile
opinii altuia.
•Toleranţa este modalitatea de a-i înţelege pe ceilalţi şi de a privi
diferenţele nu ca bariere ci ca pe o invitaţie la dialog şi înţelegere
Intoleranţa –
sursă de conflict
 Opusă toleranţei este intoleranţa, care poate merge până la fanatism.
 Intoleranta este atitudinea de neacceptare a diferentelor dintre
grupuri, motivata pe dorinta de a trai intr-o societate mai mult sau mai
putin omogena.
 Pentru o fiinţă socială cum este omul, ostilitatea şi intoleranţa sunt
surse permanente de conflicte, ceea ce este deosebit de periculos
 Intoleranta se poate manifesta fie implicit, prin excludere, prin
refuzul dialogului, fie explicit, prin condamnare si in final prin actiuni
violente.
 Conflictele generează violenţă: în cadrul familiei (asupra femeilor sau
asupra copiilor) în societate (la şcoală, la locul de muncă, pe stradă,
etc)

"Există un singur lucru care nu poate fi tolerat şi anume


intoleranţa".
Educaţia – mijloc de a preveni
intoleranţa
 Prin educaţie fiecare persoană din societate poate fi învăţată să
îşi cunoască drepturile şi libertăţile pentru ca ele să fie respectate
şi totodată să protejeze drepturile şi libertăţile altora
 Educaţia, în sensul de a fi tolerant trebuie să fie considerată un
imperativ prioritar.
 Prin educaţie trebuie să fie promovate metodele sistematice şi
raţionale de predare a toleranţei care să se adreseze surselor
culturale, sociale, economice, politice şi religioase ale
intoleranţei
 Educaţia în domeniul toleranţei trebuie să în ajute pe copii şi
tineri să îşi dezvolte capacităţile de a-şi formula o părere proprie,
de a avea o reflexie critică şi de a judeca în termeni etici
Obligaţiile copilului
Copilul este considerat, o fiinţă umană cu drepturi depline, un individ al
societăţii. Astfel, el se supune normelor juridice, sociale şi şcolare adoptate şi
acceptate de sistemul social din care face parte.

Norme juridice Norme sociale Norme şcolare


să nu insulţi să nu înjuri să respecţi orarul
să nu calomniezi să nu blamezi, să nu să-ţi efectuezi temele
ironizezi
să nu furi să nu sfidezi să respecţi regulamentul
instituţiei de învăţământ
să nu loveşti să foloseşti formule de să foloseşti formule de
adresare reverenţioase adresare reverenţioase
cu membrii societăţii cu cadrele didactice
Obiectivele educaţiei

Prin educaţie suntem instruiţi să devenim:


 cetăţeni activi şi responsabili (respensabili de ceea ce
spunem şi ceea ce facem),
 deschişi spre alte culturi, capabili să apreciem valoarea
libertăţii, respectarea demnităţii umane şi diferenţelor
dintre ele
Trebuie să ne aducem aminte că de
mâine trebuie să ne îndeplinim obligaţia
de a fi toleranţi.