Sunteți pe pagina 1din 24

CONSIDERAȚII PRIVIND DEZVOLTAREA 

SUBRAMUREI PIELĂRIEI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
ÎN REPUBLICII MOLDOVA

Novac Anastasia 
Grupa 205
SCOPUL TEMEI
 este o industrie de primă importanță pentru 
populația RM 
 producția ei are perspective de dezvoltare și 
raspîndire atît în republică cît și peste hotarele 
țării 
 este o industrie interesantă : pe zi ce trece apar 
tot mai multe modele de încălțăminte și articole 
din piele, diferențiindu­se de cele anterioare prin 
design,culoare,formă,material. 
FACTORI CARE AU INFLUENŢAT 
EVOLUŢIA INDUSTRIEI PIELĂRIEI ȘI 
ÎNCĂLȚĂMINTEI :

 aprecierea monedei naţionale 
 intensificarea concurenţei asiatice puternice din 
acest domeniu (un flux puternic de produse din 
China către Uniunea Europeană, cu impact 
negativ asupra evoluţiei producţiei şi a 
exportului industriei uşoare autohtone)
 creşterea preţului materiilor prime necesare în 
sectoarele primare din industria textilă şi de 
pielărie, etc.
 Industria ușoară este una din ramurile de primă
importan ță ale economiei na ționale, întrucît asigură
popula ția cu obiecte de larg consum :
îmbrăcăminte,încăl țăminte, țesături,covoare etc.

 Factorii principali de amplasare a interprinderilor de


producere a încăl țămintei și pielăriei constau în prezen ța
:
- resurselor umane de muncă
- consumatorului
- materiei prime.
COMPONENȚA RAMURALĂ A
    INDUSTRIEI UȘOARE

Industria  Industria 
Textilă Confecțiilor

Industria 
Industria 
pielăriei și 
Tricotajelor
încălțămintei

Industria  Industria 
covoarelor blănurilor
INDUSTRIA PIELĂRIEI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
 Are vechi tradi ții,fiind practicată în trecut în ateliere
me ște șugăre ști de tăbăcire și prelucrare a pielii,precum
și de producere a încăl țămintei,etc.
 Principalele fabrici de încăl țăminte se află în Chi șinău
(„Zorile”,”Cristina”) în Tighina(Bender)
(“Floare”,”Tighina”) și în Orhei (”Gabini”).Sînt și alte
ateliere mici de producere și repara ție a încăl țămintei.
 Un sortiment bogat de articole se produce la fabrica de
marochinărie ”Artima” din Chi șinău: gen ți,mape,mănu și
etc.Fabrica ”Arillu” din Chi șinău produce articole de
galanterie.
 Producţia de încălţăminte a atins volumul maxim începînd cu anii
'80 pînă în anii 90, după care s-a micşorat substanţial: de exemplu,
dacă în anul 1990 s-au produs 23,2 mln perechi, în anii 1995-1998
doar 1-2 mln perechi (cu excepţia fabricii din Tighina).
FABRICA ,,ZORILE”
 Sub brandul „Zorile” se produce încălţăminte casual şi 
clasică, din materiale naturale, pentru femei, bărbaţi şi 
copii.
 Fabrica „Zorile” prestează servicii de producere pentru 
parteneri din Italia şi Germania. În urma unor acorduri 
bilaterale, colecţiile produse pentru partenerii străini sunt 
comercializate în reţeaua de magazine „Zorile” sub brandul 
Zorile.
 În acelaşi timp, pentru a propune clienţilor săi un sortiment 
bogat de încălţăminte de calitate, reţeaua de magazine 
„Zorile” expune spre comercializare încălţăminte sub 
brandul autentic european, cum este cazul încălţămintei 
germane Rieker şi încălţămintei italiene Fly flotFlot.
 De curînd, compania a început o colaborare cu studioul 
italian de design în încălţăminte „Studio Model”, care a 
elaborat designul colecţiei pentru copii şi bărbaţi.
  Zorile au un sortiment larg de modele de
încălțăminte atît pentru dame cît și pentru
copii,bărbați .
 În luna aprilie a anului 1945,în locul unui atelier 
de confecţionare a încălţămintei, a fost deschisă 
prima fabrică de încălţăminte din Moldova. Tot 
utilajul fabricii consta din patru maşini.Zilnic,10 
persoane produceau 20­30 perechi de 
încălţăminte.
 În primăvara anului 1946 a început construcţia 
unei noi fabrici de încălţăminte cu capacitatea de 
producere de circa 1000 perechi de încălţăminte 
pe zi.
 În anul 1961 a început construcţia blocului de 
producere nr.1 care avea trei etaje. Din această 
perioadă a apărut marca comercială „Zorile”  şi s­
a asociat cu începutul unei noi etape în 
dezvoltarea industriei de producţie a 
încălţămintei din Moldova.
 În anul 1969 este dat în exploatare un nou bloc de 
producere cu capacitatea anuală de 5 mln perechi de 
încălţăminte. Odată cu acest eveniment volumul producţiei 
a crescut la 9.5 mln perechi,numărul de secţii ajunge la 15, 
la fabrică muncesc peste 6000 de angajaţi dintre care 36 au 
fost decoraţi cu medalii de stat. 
 Către anul 1982 volumul producţiei globale constituie 
peste 7 mln perechi de încălţăminte pe an. „Zorile” 
coopereză cu 16 întreprinderi din ţară şi 7 din străinătate. 
Producţia fabricii este exportată în Rusia, RSS Cazahă, 
RSS Uzbecă, Lituania şi este prezentată la expoziţii din 
RSSM, la iarmarocuri din India, Peru, Columbia, Algir.
 În anul 1989 fabrica de încălţăminte „Zorile” este una din 
cele mai mari întreprinderi din sistemul industriei uşoare 
din RSSM. În afară de Uzina de piele din Chişinău, 
întreprinderea achiziţionează materiale din mai multe 
oraşe din URSS: Moscova,Leningrad, Minsk, Kiev, etc. 
Volumul producţiei în acest an constituie 7.6 mln perechi.
 Anul 1991 este marcat de o decădere cauzată de 
trecerea la economia de piaţă, destrămarea 
URSS şi ruperea relaţiilor de contract dintre 
republici. Are loc o scădere a volumului de 
producţie. 
 Anul de cotitură este anul 1995, cînd este 
elaborată strategia de depăşire a crizei. Începe 
procesul de restructurare a întreprinderii, este 
deschisă o reţea de magazine „Zorile” prin care se 
comercializează 40% din încălţăminte. Este 
semnat un contract de colaborare la condiţii 
LOHN cu firma italiană „Loncar Due” IRL şi în 
decembrie este efectuat primul export în Italia.
 Pînă în anul 2002 au fost elaborate noi sortimente de 
încălţăminte, produse colecţii noi de încălţăminte 
pentru bărbaţi, dame şi copii. Cresc volumele de 
producţie şi se stabilizează situaţia financiară a 
întreprinderii. În acest an fabrica „Zorile” semnează 
contracte la condiţii LOHN cu mai multe state. Către 
anul 2004 vînzările cresc pănă la 1.6 mln perechi.
 În anul 2008, 63 % din acţiunile de stat sunt cumpărate 
de fondul american de investiţii Done Invested Limited, 
subunitate a grupei NCH. Un an mai tîrziu a fost lansat 
noul program de dezvoltare a fabricii orientat nu doar 
spre cooperarea cu clienţii străini în privinţa producţiei 
de pantofi, dar şi spre vînzarea cu amănuntul. Este 
realizat restyling­ul brand­ului „Zorile”, se deschide o 
reţea din 25 de magazine. În mod constant se pune 
accentul pe producţia pantofilor moderni, cu scopul 
lansării permanenete a colecţiilor de primăvară­vară şi 
toamnă­iarnă.
„Zorile” astăzi
    Deja de foarte mult timp, compania „Zorile” nu este doar un nume, dar, de 
asemenea, un set de valori, un anumit mod de viaţă. Este o încălţăminte 
pentru adevăraţii cunoscători ai rafinamentului de pantofi din materiale de 
calitate, care constituie fundamentul societăţii noastre. 

 Compania „Zorile” este cel mai mare producător de încălţăminte din piele 
din Moldova  şi pretinde la titlul de primul brand naţional de pantof. 
Direcţia de bază a companiei­ încălţăminte clasică din piele naturală pentru 
dame, bărbaţi şi copii. Anual fabrica prezintă spre atenţia cumpărătorilor 
două colecţii de încălţăminte: primăvară­vară şi toamnă­iarnă.  
 
 Încălţămintea de marcă „Zorile” este produsă în Moldova din cea mai bună 
materie primă, pe care compania o selectează cu atenţie în totă lumea, de la 
Italia pînă la Brazilia. Marea majoritate a furnizorilor au certificate de 
calitate pentru produsle lor, care oferă siguranţă că materialele din care este 
cusută încălţămintea „Zorile” corespund celor mai înalte standarde de 
calitate europene.
 
 La momentul actual, pantofii de marcă „Zorile” le puteţi găsi în cadrul sub­
brandurilor B.motion şi E.motion­ linia de încălţăminte casual pentru 
bărbaţi şi dame, Impresso­ linia clasică de pantofi pentru dame şi bărbaţi şi 
Picci­ îcălţăminte de fiecare zi pentru copii.  
FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE 
“TIGHINA”

 Este o înterprindere performantă,înzestrată


cu utilaje moderne ale celor mai mari firme
specializate din Germania.În prezent se
produce un spectru larg de încălțăminte
pentru orice vîrstă,circa 140
modele.Producția este comercializată pe
piața internă și în alte țări :
Germania,Rusia,România,SUA,Franța,Ucraina.

 La fabrica „Tighina” se producede încălțăminte  


prin metoda de turnare a tălpii, care, în sine, este 
o garanție a calității și unicității produselor.
ÎNTREPRINDEREA 
“CRISTINA MOLD­ROM SIMPEX SRL” 
 Înfiinţată în 1996 cu un buget minim şi cu un colectiv format din 10 persoane, 
Cristina încearcă să convingă consumatorul, că  producţia ce îi poartă numele 
este mai mult decât accesibilă – este ceea  de ce oamenii au mare nevoie, 
încălţăminte frumoasă şi comodă la un preţ avantajos. Iniţial, zilnic în cei 50 de 
metri pătraţi alocaţi fabricii  se creau în jur de 30 de perechi de încălţăminte 
pentru bărbati şi dame de 5 modele, iar toate procesele de producţie erau 
efectuate manual.
 Anii au trecut iar cei de la Cristina nu au stat pe loc, astfel încât astăzi, după zeci 
de zile de muncă asiduă,  Cristina îşi desfăşoară activitatea în “Casă nouă”. Cei 
peste 7000 de metri pătraţi alocaţi fabricii permit o capacitate de producere a 
încălţămintei de 2000 de perechi pe zi. În prezent, “Cristina“ este cea mai dotată 
fabrica din ţară din punct de vedere tehnic, utilajul fiind în exclusivitate de 
fabricaţie italiană, începînd cu tăierea automată a pielii şi terminînd cu tragerea 
ei pe calapod. Este singura fabrică de profil din Moldova care posedă un program 
de modelare a încălţămintei în format electronic, o politică chibzuită a preţurilor, 
care le face mai accesibile pe piaţa republicii şi un serviciu special de reparaţie a 
încălţămintei chiar în centrul capitalei. 
                                                                                                             
 Modelele de încălţăminte Cristina sunt variate ca factură, textură şi coloristică, 
designul tuturor fiind inspirat din ultimile tendinţe europene în domeniul 
încălţămintei
 Zilnic  peste 400 de specialişti de înaltă calificare, şcoliţi la cele 
mai renumite colegii de profil  din Italia meşteşugăresc 
încălţămintea ideală care să satisfacă poftele tuturor 
consumatorilor moldoveni. De menţionat este faptul că 
încălţămintea este produsă în întregime  doar din piele naturală, 
lucru nemaiîntâlnit la producătorii de încălţăminte din Republică. 
Materia primă este selectată cu grijă si importată din ţări precum 
Ucraina, Turcia, Italia, Rusia, România, Polonia şi Germania.
  În momentul de faţă deţine 7 magazine proprii în Chişinău, 
Bălţi, Edineţ, Briceni, Cahul,Fălești şi Stefan Vodă. Colectivul 
fabricii Cristina e format din peste 400 de angajaţi, majoritatea 
din ei fiind femei, şi atunci  cine dacă nu femeile îşi cunosc cel mai 
bine dorinţele şi gusturile.
“ARILLU”
 Fondatorii companiei „Arilux" SRL Victoria şi Vasile Boldurescu – 
nu au studii în domeniu,s­au documentat din internet și 
cărți.Firma are patru buticuri (arendate) în centrele comerciale 
din Chişinău. În afară de aceasta, producţia este cumpărată 
angro de magazinul „Unic", întreprinzătorii din raioanele ţării. 
Cu precauţie, au început să facă cumpărături businessmenii din 
Kiev. 
 Si­au început activitatea în anul 2008.Genţile sunt confecţionate 
câte 20 de unităţi şi doar în cazul unui succes incontestabil sunt 
fabricate repetat modele anterioare, dar în alte nuanţe. De aceea 
producţia întreprinderii este unică.Arillu se bucura de succes si 
spera sa exporte marfa in viitor si in tari straine.
S.A.Piele
 Este o întreprindere ce producere articole de 
menire tehnică precum şi mărfuri de larg 
consum. Din gama variată de produse 
menţionăm: linoleum, placi de caucic pentru 
tălpi, piele artificială, tălpi de cauciuc, cizme de 
cauciuc pentru femei, copii, bărbaţi, inele de 
etanşare etc
  Cca 50% din volumul producţie este destinat 
 pieţii republicane, în rest producţia fiind livrată în 
       SUA, 
Bulgaria,
Uzbechistan, 
Ucraina, 
întreprinderea fiind furnizor de materie primă şi 
pentru: Artima S.A., Zorile S.A, Tocuşor.
 
În 2001 sa întrerupt livrarea de materie primă 
pentru principalul consumator, astfel scade 
producţia. 
 
 Ca strategie pentru firmă este propus: marirea 
producţiei detaliilor pentru încălţăminte, tălpi de 
cauciuc, monoliţi cu direcţiile de export, Italia şi 
Anglia.
 Pentru progresul companiei este necesar:

 diversitatea produselor;

 mărirea sortimentului;

 fondarea în cadrul combinatului unei fabrici 
moldo­italiene;
 Anul current la expoziţia din Kiev, calitatea şi 
ritmul de dezvoltare a  industriei uşoare din ţările 
estice a impresionat companiile Italiene.
 Personalul constitue 500 de angajaţi. 

 Întreprinderea duce lipsă de tehnologizare a 
producţiei.
PERSPECTIVELE INDUSTRIEI 
PIELĂRIEI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI :
 Relațiile economice de export 
 Creșterea numărului producției 

 Calitate și individualitate 

 Probabilitatea micșorării prețului datorită 
măririi exportului. 
Vă Mulțumesc 
pentru atenție !

S-ar putea să vă placă și