Sunteți pe pagina 1din 16

ANTIGENUL(Ag)

Antigenul este orice substanţă de natură


endogenă sau exogenă.
Are două calităţi distincte:

- IMUNOGENITATE
- REACTIVITATE ANTIGENICĂ
ANTIGENE COMPLETE – imunogene şi
reactive antigenic
Antigene timodependente
(T-dependente)

Antigene timoindependente
(T-independente)

ANTIGENE INCOMPLETE - HAPTENE


! doar reactive antigenic
ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A
MOLECULEI DE ANTIGEN
 Din punct de vedere structural Ag este
format dintr-un număr de determinaţi antigenici
= EPITOPI care sunt situaţi de regulă pe
suprafaţa unei “ grupări purtătoare”.

EPITOPI

GRUPARE
PURTĂTOARE
DETERMINANŢII ANTIGENICI
 GREUTATEA  STRUCTURA
MOLECULARĂ CHIMICĂ A
 CARACTERUL ANTIGENELOR
STRĂIN (NON-SELF)  MODUL DE
AL MOLECULEI DE EXPRIMARE A
ANTIGEN DETERMINANTULUI
 RIGIDITATEA ANTIGENIC PE
MOLECULEI SUPRAFAŢA
 PERSISTENŢA MOLECULEI
ANTIGENULUI ÎN  IZOMERISMUL
ORGANISM OPTIC
1. După capacitatea de a induce răspunsuri
imune şi de a reacţiona cu Ac

2. După modul de formare


- Ag naturale (izoantigene,
alloantigene, heterofile)
- Ag artificiale
- Ag sintetice
3. După gradul de înrudire gentică
- Ag autohtone (autologe)
- Ag singene (izologe)
- Ag allogene (omologe) - MHC
- Ag xenogene (heterologe)

4. În raport cu condiţia de “normal”


5. După modul de reacţie cu Ac
6. După intensitatea răspunsului imun
7. După capacitatea de multiplicare
8. În funcţie de necesitatea prezenţei
limfocitelor T
Complexul major de histocompatibilitate MHC defineşte
un complex de gene foarte polimorfe, strâns legate între
ele, al căror produşi sunt exprimaţi pe suprafaţa unor
celule foarte variate.
Moleculele MHC I
sunt alcatuite:
 dintr-un lanţ
specific A, B sau C
cu multiple
variante allelice
format din 338 aa
 dintr-un lanţ de
dimensiuni mici β2
microglobulina fără
de variante allelice
codificată de o
proteină de pe
cromozomul 15.
Moleculele MHC II sunt
heterodimeri alcatuite din
doua lanţuri
polipeptidice:

 dintr-un lanţ α (34kD)


format din 229 aa
 dintr-un lanţ β (29 kD)
format din 237 aa
MHC – clasa III
 nu sunt implicate în reacţiile de
histocompatibilitate
 încadrate aici deoarece genele care le
controlează sinteza sunt înglobate în
complexul de gene MHC de pe
cromozomul 6
 C2, C4, proteina legată de sexul xy - Slp
 Conferă (MHC I) o individualitate
absolută ţesuturilor fiecărui individ,
făcînd din acesta un unicat în natură sub
raport genetic şi comportamental
 Preluare şi prezentare a fragmentelor
polipeptidice şi uneori
poli/oligozaharidice cu potenţial antigenic
celulelor T. Răspunsul imun al
limfocitelor T se face numai sub restricţie
MHC.
Rol de receptor pentru Ag (cu
posibilităţi reduse de recunoaştere
specifică)

MHC I poate funcţiona ca şi


componentă a receptorilor hormonali