Sunteți pe pagina 1din 14

MARILE ANSAMBLURI ECONOMICE

SI GEOPOLITICE ALE LUMII


Marile grupări teritoriale au aparut în funcţie de:

poziţie şi proximitate ( apropierea geografică a statelor)


marile arii culturale
poziţia diferitelor ţări, regiuni, continente faţă de anumite arii
decizionale, politice şi economice care au în prezent o poziţie
predominantă
modul de asociere economică si comercială
după nivelul de dezvoltare generala a ţărilor
dupa gradul de coeziune interna a ansamblurilor teritoriale
după modul de asociere militară
dupa anumite criterii, preponderent statice, economice şi poziţionale,
care încep să aiba o utilizare internaţională
Marile arii culturale
Poziţie şi proximitate
Mari ansambluri economice
ANSAMBLURI ECONOMICE

-au aparut datorita nevoii de coordonare a activitatilor si politicilor


economice precum si nevoii de cooperare

•Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (ALES)

•creată în 1960 la iniţiativa Marii Britanii


•scopul: prevenirea dominaţiei economice a Comunităţii Economice Europene;
•membri: Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Austria, Portugalia,
Islanda, Elveţia, Finlanda, Liechtenstein;
•în 1994 CEE şi ALES au format Spaţiul Economic European (SEE)
•în prezent SEE are 28 state membre, dintre care 25 sunt membre UE

•Acordul de Liber Schimb al Europei Centrale (CEFTA)


•creat în 1992 în Cracovia
•scopul: schimburi intraregionale şi creşterea competitivităţii produselor
statelor membre
•membrii: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria,
Lituania
•Organizaţia Cooperării Economice a Mării
Negre (OCEAMN)
•creată în 1992
•scopul: o mai bună integrare a membrilor ei
•membrii: România, Bulgaria, Albania,
Armenia, Azerbaidjan, Grecia, Georgia,
Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia,
Ucraina

•Forumul de Cooperare Economică Asia-


Pacific (APEC)
•creat în 1994, la iniţiativa SUA
•scopul: SUA a dorit să-şi găsească parteneri în
Asia
•membrii: cuprinde 18 ţări

•Acordul de Liber Schimb Nord American


(NAFTA)
•creat în 1989
•scopul: eliminarea tuturor restricţiilor din
calea comerţului şi a investiţiilor
•membrii: SUA, Canada, Mexic
Uniunea Europeană (UE) => Comunitatea Economică Europeană (CEE)
•cuprinde 27 de state

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER)


•are sediul la Moscova
•cuprinde statele: Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia,
Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, Vietnam

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC)


•cuprinde 13 state cu o activitate legată de coordonarea producţiei,
preţurilor şi desfacerii petrolului la nivel mondial – Algeria, Gabon,
Indonezia, Arabia Saudită, Venezuela, Ecuador, Nigeria, Quatar, Emiratele
Arabe Unite, Iran, Irak, Kuweit, Libia
ANSAMBLURI GEOPOLITICE

-au aparut datorita nevoii de securitate, aparare si pace

•Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)


•înfiinţată în 1949, are sediul la Bruxelles (Belgia)
•numară în prezent 26 de membri: Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg), Statele Baltice
(Estonia, Letonia, Lituania), Danemarca, Norvegia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Marea
Britanie, Polonia, Cehia, Slovacia, Spania, Portugalia România, Ungaria, Bulgaria, SUA,
Canada, Turcia, Slovenia, Grecia.
•obiective NATO:
•menţinerea şi dezvoltarea capacităţii individuale şi colective de rezistenţă împotriva unui atac
armat
•apararea păcii prin menţinerea solidarităţii politice a unui aparat militar adecvat
•descurajarea oricăror forme de agresiune
•observaţie: a apărut ca o consecinţă a “războiului rece” dintre SUA şi URSS, după cel de-al
doilea război mondial
•Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate
în Europa (OSCE)

•a înlocuit în 1995 Conferinţa pentru Cooperare


şi Securitate în Europa
•este un forum de dezbatere şi de parteneriat în
probleme de securitate, cooperare economică,
precum şi în domeniile dimensiunii umane ale
prevenirii conflictelor şi gestionarii crizelor
•membrii: cuprinde 57 de state
•Tratatul de la Varşovia
•înfiinţată în 1956, cu sediul la Moscova, ca o replică a NATO
•s-a autodesfiinţat în 1991, ca urmare a evenimentelor din Europa Centrala şi de Est
•cuprindea şapte state: URSS, Bulgaria, România, Ungaria, Cehoslovacia, R.D.
Germană, Polonia, Albania (până în 1968)
•obiective:
•asigurarea securităţii statelor membre
•“menţinerea păcii” în Europa
•observaţie: intervenţia trupelor ţărilor membre ale acestui tratat (cu excepţia României),
în 1968, în Cehoslovacia, a compromis aceste obiective
•CENTO ( Organizaţia Tratatului Central)
•cuprinde statele: Iran, Pakistan, Turcia, SUA,
Marea Britanie
•avea obiective defensive similare
•existenţă efemeră => autodizolvarea

•SEATO (Organizaţia Tratatului Asiei de


SE)
•cuprinde statele: Australia, Filipine, Franţa,
Malaysia, Marea Britanie, Noua Zeelandă,
SUA, Thailanda, Pakistan
•avea obiective defensive similare dar s-a
autodizolvat
CONCLUZIE:

 aparitia, evolutia si mentinerea in timp a


marilor ansambluti economice si politice ale
lumii au favorizat progresul societatii
omenesti si mentinerea pacii.
Va multumesc pentru atentie!

Prof. Georgeta Tuţă