Sunteți pe pagina 1din 19

PRINCIPIILE

NUTRIŢIEI UMANE
Suport de curs pentru studenţii anului II FSIA

“Un om sănătos este un om de succes”

Prelegerea a 7-a
2.5. MINERALELE
Sunt componente alimentare absolut necesare vieţii.

Din cei 45 de nutrienţi consideraţi absolut necesari


sănătăţii organismului uman, 17 sunt minerale.

Din cele 92 elemente chimice prezente, în mod natural,


pe Pământ, 50 se regăsesc şi în organismul uman.
ROLUL MINERALELOR IN ORGANISM

au rol PLASTIC, participă la formarea şi constituţia ţesuturilor


organismului, în special oase şi dinţi;

intră în structura multor compuşi biologici, precum HEMOGLOBINA,


HORMONII TIROIDIENI, HCl din stomac;

intervin în activitatea normală a muşchilor şi nervilor;

menţin echilibrul acido-bazic, conferind celulelor proprietăţi osmotice;

controlează metabolismul apei;

au rol CATALITIC, în calitate de cofactori şi/sau activatori enzimatici;

intervin în procesul de sinteză al substanţelor proteice şi al acizilor


nucleici;

deficienţele minerale sunt corelate cu afecţiuni grave, precum cancer,


HTA, afecţiuni imunitare.
CLASIFICAREA MINERALELOR

Substanţele minerale necesare organismului sunt:


MACROELEMENTE se găsesc în organism în cantităţi
apreciabile.
MICROELEMENTE sau OLIGOELEMENTE se găsesc
în cantităţi foarte mici sau extrem de mici.

MACROELEMENTE: Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S


OLIGOELEMENTE: Fe, Cu, Zn, F, I, Mn, Se, Co, Mo, Cr

ATENŢIE!
Având rol esenţial, sărurile minerale trebuie introduse în
organism odată cu hrana.
CALCIUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- rol plastic, sub formă de săruri, 500 – 800 mg, în Produse
fosfaţi şi carbonaţi; 99% din Ca se funcţie de sex şi lactate, seminţe
găseşte în oase şi dinţi iar 1%, în starea fiziologică de susan,
fluidele corpului şi ţesuturile moi (în legume cu
1200 mg/zi previn
stare ionică); OSTEOPOROZA
frunze verde-
- component al factorului intrinsec, închis,
necesar absorbţiei vit. B12; leguminoase,
- activează numeroase enzime, printre conserve de
care fosfataze, tripsina etc.; peşte, stridii.
- intervine în funcţionarea muşchilor şi
nervilor, şi in coagularea sângelui;
- previne HTA şi poate preveni
cancerul de colon;
- scăderea calcemiei (Ca din sânge)
provoacă tetanie şi disfuncţii cardiace.
Biodisponibilitatea Ca depinde de raportul Ca/P care trebuie sa fie >1 şi de
prezenţa compuşilor care leagă Ca de ex. acidul oxalic.
Lactoza din lapte, unii aminoacizi şi vit. D măresc absorbţia Ca
FOSFORUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- participă la formarea oaselor şi egal cu cel de  Leguminoase
dinţilor; în sânge se găseşte în stare Ca  Seminţe de
ionică; floarea-soarelui
- intervine în metabolismul glucidic,  Lapte şi
lipidic şi proteic; brânză
 Gălbenuş
- participă la formarea materialului
 Nuci
genetic şi a membranelor celulare;
 Pui
- participă la menţinerea balanţei  Peşte
acido-bazice;
 Carne slabă
- cofactor şi/sau activator enzimatic.

NU UITATI! Fosforul are importanţă covârşitoare în toate procesele


energetice, intrând în structura tuturor compuşilor macroergici.
MAGNEZIUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- participă la formarea oaselor;  Seminţe de
350-400 mg dovleac şi floarea-
- indispensabil în formarea şi utilizarea
soarelui
legăturilor macroergice;
 Nuci
- intră în constituţia a peste 300 enzime;  Germeni de grâu
- necesar utilizării şi depozitării G, L şi  Leguminoase
P; indispensabil pentru transformarea  Legume colorate
glicogenului în energie; verde-închis
- reglează temperatura corpului.  Cereale integrale
 Carne macră
 Curmale

ATENŢIE! Magneziul este esenţial pentru activitatea musculară şi nervoasă.


Carenţa induce dereglări ale sistemului nervos, contribuie la HTA, chiar
infarct.
SODIUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
 Sarea de
- intervine în transmiterea 2-3g bucătărie
impulsului nervos;
 Alimentele
- reglează aciditatea sângelui; prelucrate
- reţine apa legată în organism.  Carnea de
porc şi vită
 Peştele oceanic
 Leguminoasele

ATENŢIE!! Consumul de alimente sărate necesită un aport suplimentar de apă!


Consumul exagerat de Na măreşte riscul de HTA, în special pentru
persoanele “salt sensitive”.
Dietele hiposodate sunt indicate exclusiv persoanelor suferind de HTA, boli
renale şi cardiovasculare.
POTASIUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- intervine în contracţia musculară; 3–6g  Fructe şi
sucuri de fructe
- menţine, intracelular, balanţa apei şi a
electroliţilor;  Legume şi
sucuri de legume
- participă la transmiterea impulsului  Diverse nuci
nervos;
 Leguminoase
- intervine în metabolismul energetic.  Cereale
integrale

ATENŢIE!! Pentru prevenirea HTA, raportul Na/K=0,60.

Dietele bogate în K au efect diuretic dar pot fi extrem de periculoase!!!

Cartoful este principala sursă de K 500 g cartofi = 2 g K


CLORUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- indispensabil pentru formarea HCl 2-5 g  Sarea de
din sucul gastric; bucătărie
- stimulează secreţia salivară şi a  Fructele
ptialinei (α-amilaza salivară); de mare
 Ouăle
- ajută la eliminarea renală a
 Carnea
produşilor de catabolism (uree, acid
 Laptele
uric).
FIERUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- component al hemoglobinei, Copii: 10-14 mg  Carnea macră
mioglobinei şi al citocromilor;  Peştele
Adolescenţi: 18 mg  Fructele de
- cofactor al multor enzime din
lanţul respirator. Adolescente: 28 mg mare
 Germenii de
Bărbaţi: 14 mg
grâu
 40% din Fe furnizat de alimentele Femei: 24 mg  Cerealele
de origine animală este Fe heminic, integrale
restul de 60% şi tot Fe din produsele  Seminţele şi
vegetale este neheminic. nucile
 Fe heminic este mai uşor absorbit  Leguminoasele
de organism.
IMPORTANT! Absorbţia Fe neheminic este îmbunătăţită în prezenţa vit. C sau
prin cuplarea surselor de Fe neheminic cu cele conţinând Fe heminic.
Absorbţia Fe neheminic este redusă de acidul fitic din cereale şi de
acidul tanic din ceai.
DEFICIENŢA în Fe induce ANEMIE FERIPRIVĂ.
ZINCUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- cofactor enzimatic pentru peste 70 15 mg  Carnea de vită,
porc şi miel
de enzime;  Peştele
- participă la sinteza proteinelor şi  Seminţele de
susan şi dovleac
acizilor nucleici;  Nucile
 Brânza şi
- implicat în procesul de creştere a
laptele
organismelor, al dezvoltării sexuale,  Germenii de
în menţinerea sănătăţii pielii, grâu

părului, unghiilor şi mucoaselor.

DEFICINŢA în Zn induce frânarea creşterii şi a dezvoltării sexuale, slăbirea


sistemului imunitar, căderea părului, scăderea abilităţii de a sesiza mirosurile.
IODUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- intră în componenţa hormonilor  Peştele
Bărbaţi: 0,14 mg  Fructele de
tiroidieni;
- controlează funcţionarea glandei Femei: 0,10 mg mare
tiroide.  Legume
cultivate pe
soluri bogate în
 În deficit de iod, glanda tiroidă se iod
HIPERTROFIAZĂ, afecţiune numită  Sarea iodată
GUŞĂ.
FLUORUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE ALIMENTARE


ZILNIC
- prezent în oase şi dinţi;  Apa fluorurată (1 mg/l)
- lipsa F produce carii dentare.
1,5 mg  Ceai
 Peşte
 Fructe de mare
 Germeni de grâu
 Brânză proaspătă
CUPRUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- cofactor pentru numeroase enzime;  Nuci
2 – 3 mg
- necesar absorbţiei şi utilizării Fe  Fructe de mare
(încorporarea lui în hemoglobină şi în  Germeni de
celulele roşii ale măduvei osoase); grâu
- implicat în procesul de coagulare a  Cereale
sângelui; integrale
- necesar bunei funcţionări a sistemelor  Leguminoase
cardiovascular şi imunitar, a ţesutului
conjunctiv şi a nervilor.
SELENIUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
 Puternic antioxidant, mai precis: necunoscut cu  Peştele marin
precizie
 Fructele de mare
0,05 – 0,20 mg
- cofactor pentru enzima SOD);  Nucile
- împreună cu vit. E protejează de  Muşchiul de porc
oxidare membranele celulare.  Brânza proaspătă
 Cerealele integrale

IMPORTANT!! Deficitul în Se este responsabil de apariţia unor


forme de cancer
CROMUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
 Drojdia de bere
- esenţial în metabolizarea glucozei; 0,05 – 0,20 mg
 Arahidele şi nucile
- carenţa în Cr modifică toleranţa la
 Uleiurile vegetale
glucoză şi secreţia de insulină.
 Prunele
 Leguminoasele
MANGANUL

ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE


ZILNIC ALIMENTARE
- cofactor pentru numeroase sisteme
3 – 5 mg  Germenii de grâu
enzimatice;
 Nucile şi alte
- implicat în metabolismul glucidic seminţe oleaginoase
şi cel lipidic;  Afinele
 Cerealele
- necesar pentru structura normală integrale
a oaselor, reproducere şi sistemul  Leguminoasele
 Ceaiul
nervos central.
COBALTUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESARUL SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- component al vit. B12;
nu se cunoaşte  Peşte
- carenţa induce încetinirea creşterii şi
 Plante marine
anorexie.

MOLIBDENUL
ROLUL ÎN ORGANISM NECESAR SURSE
ZILNIC ALIMENTARE
- cofactor enzimatic (de ex. pentru  Germenii de grâu
0,12 – 0,50 mg  Carnea slabă
xantin-oxidază);
 Cerealele
- previne formarea cariilor. integrale
 Leguminoasele
 Roşiile