Sunteți pe pagina 1din 9

Reciclarea deșeurilor și

ambalajelor

Elev: Clasa a IX a
Liceul Prof. coord.:
 Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninţă planeta
noastră, o problemă majoră o constituie, fără nici o îndoială,
deşeurile. Serviciul de salubrizare acţionează, golind gunoiul care
adesea depăşeşte marginile şi le depozitează în afara oraşului, în
locurile numite "gropi de gunoi".
 Depozitarea deşeurilor, pe lângă faptul că este un proces
tehnologic destul de scump, mai prezintă un dezavantaj: poluează
mediul. Soluţia nu constă în depozitarea acestora în locuri speciale,
ci în colectarea selectivă şi reciclarea lor.
● Reciclarea hârtiei

 Multe materiale de împachetat, hârtie de ziar, şerveţele sunt făcute în totalitate


sau în parte din fibre de hârtie reciclabile.
 Reciclând numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume se poate acoperi
aproape 75% din necesarul de hârtie nouă salvând, în acelaşi timp 4 milioane
hectare de pădure.
 Avantajele reciclării hârtiei:
- reducerea consumului de apă cu aproximativ 60%;
- reducerea consumului de energie cu aproximativ 40%;
- reducerea poluării aerului cu aproape 70%;
- reducerea poluării apei cu circa 35%;
- reducerea cantităţii de material lemnos exploatat.
● Reciclarea maselor plastice

 După anul 1950 materialele plastice au devenit de mare interes, în mai puţin de zece ani producţia
maselor plastice crescând foarte mult.
 În loc să polueze apa râurilor sau suprafeţe mari de sol prin acumularea lor, PET-urile pot fi foarte uşor
colectate şi reciclate.
 Recuperarea ambalajelor de plastic reprezintă o mare provocare, datorită în primul rând numărului mare
de PET-uri. Avantajul reciclării ambalajelor PET este enorm, dat fiind numărul mare de sticle folosite care
pot fi exploatate la un cost acceptabil.
 Colectarea materialului plastic din deşeurile menajere solide se poate realiza prin două metode:
- Sortarea de către consumatori, este mai dificilă datorită numărului mare de tipuri de plastic. Pentru o sortare
reuşită plasticul trebuie marcat prin diverse culori sau prin numere.
- Sortarea diferitelor tipuri de plastic la staţiile de procesare.
● Reciclarea sticlei

 În mod uzual la fabricarea sticlei se utilizează resurse naturale prin a căror


exploatare se produce o anumită degradare a mediului ambient. Sortarea sticlei
în vederea reciclării se face pe culori.
 Avantajele reciclării sticlei:
- economie foarte mare de energie, sticla reciclată se prelucrează la temperaturi
mai scăzute decât materia primă;
- fiecare creştere cu 10% a conţinutului de sticlă reciclată duce la o scădere cu
circa 2% a consumului de energie;
- reducerea poluării aerului cu 20%;
- reducerea consumului de apă cu 50%;
- economisirea materiilor prime şi reducerea degradării mediului;
- păstrarea proprietăţilor sticlei obţinute prin reciclare.
● Reciclarea metalului

 Ambalajele metalice rezistente la coroziune şi la deformare, sunt reciclabile 100%.


 Proprietăţile magnetice ale acestora facilitează sortarea lor. Materialele metalice
recuperate din deşeuri nu diminuează calitatea produselor obţinute ulterior. Prin
recuperarea acestor deşeuri se poate realiza o mare economie de resurse energetice
şi financiare.
 În natură, în special în zonele de campare montane, se pot găsi foarte mari
acumulări de cutii de conserve şi doze de băuturi. Acest metal poate fi reciclat,
problema cea mai mare este colectarea lui, pentru care trebuiesc mobilizate forţe
de muncă uriaşe.
Concluzii

1. Reciclarea elimină parțial poluarea și conservă resursele naturale.


2. Reciclarea conservă energia.
3.Reciclarea elimină costurile depozitării rezidiurilor și a incinerării lor.
4.Programele de reciclare proiectate adecvat și implementate complet pot fi deplin competitive cu
depozitarea sau incinerarea reziduurilor.
5.Reciclarea creează noi locuri de muncă și crește competitivitatea industriei.
SPUNE STOP POLUĂRII!
AVEM UN SINGUR PĂMÂNT!
 Bibliografie

1. Ciarnău, R., (coord), Ecologie și protecția mediului, Manual cls. a X-a,


Ed. Economică Preuniversitaria, București, 2000;
2. Pricope,L, Pricope, F., Poluarea mediului și conservarea naturii, Ed.
Vladimed – Rovimed, Bacău, 2008

S-ar putea să vă placă și