Sunteți pe pagina 1din 7

Mediile naturale.

Mediul de stepă și silvostepă.


Identificați zona de stepă și silvostepă
Comentați citatul!!!

• „ Acest mediu este profund


umanizat, încât de multe ori nu-ți
mai dai seama dacă el mai este
natural.” (Damangeot, 1987)
Prezentare PREZI
• https://prezi.com/ympjptiua3fl/stepa-si-
silvostepa/
Problemele valorificării antropice a
mediului -GPP
LUCRU ÎN PERECHI
• Indentificați problemele ecologice ale stepei și
silvostepei, studiind fragm. de text de pag. 49
din manual.
• Propuneți 3-4 măsuri de protecție a naturii din
stepă.
• Timp 3-4 min
3/2/1
•3 lucruri noi învățate în cadrul lecției
•2 întrebări apărute pe parcursul lecției
•1 sugestie/ un anagajament
Temă pentru acasă
• Realizați un poster pe tema:
“Avantajele și dezavantajele mediului de stepă și
silvostepă pentru societatea umană.”