Sunteți pe pagina 1din 17

CURS 5

CONTROLUL ANALITIC
AL
CALITATII PRODUSELOR
ORGANICE
III. Metode analitice de controlul calitatii
1. Analiza organoleptica. Aplicatii: substante farmaceutic
active (active pharmaceutical ingredients - API)
2. Metode clasice de determinare: Aplicatii substante
farmaceutic active
2.1. Analiza gravimetrica
2.2. Volumetria in mediu apos
1
2.3. Volumetria in mediu neapos
3. Metode instrumentale de determinare –cromatografie
3.1. Notiuni de baza
3.2. Cromatografia de gaze
3.3. Cromatografia de lichide
2. Metode de analiza 1. Metode cromatografice
Metode instrumentale

Cromatografia – metoda de analiza care presupune separarea, identificarea si


cuantificarea componentilor unei probe

Tipul
cromatografiei
Gaz
1. Faza mobila Cromatografia de gaze (CG) CGS
(fluid) Lichid CGL
Cromatografie de lichide (CL)

Solid
mecanism de adsorbtie CLS
2. Faza stationara
Lichid CLL
mecanism de repartitie

3. Separarea componentilor unei probe: se realizeaza pe baza interactiunii


diferite cu faza stationara 2
2. Metode de analiza 1. Metode cromatografice
Metode instrumentale

Timp mort
timpul petrecut
in faza mobila

Timp de retentie
timp petrecut in coloana
(start  finish)

-Tehnica de separare, care se bazeaza pe interactiunea diferita a


componentilor cu faza stationara
-Viteza cu care compusii trec prin coloana este proportional cu timpul
petrecut in faza mobila si cel petrecut in faza stationara.
-Retentia R este definita ca:
3
2. Metode de analiza 1. Metode cromatografice
Metode instrumentale
Schema de principiu
a unui cromatograf
Rezervor faza mobila

Coloana de separare

Instrument care are abilitatea de a detecta, pe baza


Detector unei proprietati specifice, prezenta unui compus,
generand un semnal electric.
Interfata
Cromatograma
pic cromatografic
PC
linie de baza

4
-Variatia semnalului in functie de timpul/volumul de retentie
- Succesiune de picuri cromatografici
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Picul cromatografic

5
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

6
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

7
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Skoog and Leary: Principals of Instrumental Analysis, 4th ed. Suanders, 1992
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Factorul de capacitate/retentie – k’

Skoog and Leary: Principals of Instrumental Analysis, 4th ed. Suanders, 1992
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Selectivitatea / Factorul de separare – α

Raportul dintre t’!


α=1, co-elutie

10

Skoog and Leary: Principals of Instrumental Analysis, 4th ed. Suanders, 1992
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Numarul de talere – N
Inaltimea talerului - H

H = L/N

11

ChromAcademy / e-learning for the analytical chemistry community


2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice

Rezolutia

Cresterea eficientei, selectivitatii si a factorului


12
de capacitate duc la cresterea rezolutiei!
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice
2. Analiza calitativa

a. Pe baza timpilor de retentie tr


prin comparare cu etaloane
b. Retentia relativa - Indice de retentie Kovats –
masura a retentiei relative care utilizeaza alcani
normali ca standarde de referinta. Fiecare n-
HC este asimilata cu un numar care este egal
cu nr atomilor de C inmultit cu 100.
Identificarea se face pe baza indicelui de
retentie IR, marime tabeleta.

unde z, x si y reprezinta n nr atomilor de carbon


in care z < x < y iar n = z - y

13
2. Metode de analiza Metode instrumentale
1. Metode cromatografice
2. Analiza calitativa
c. Utilizand detectori specifici (MS, detector
cu captura de electroni (DCE), detector
pt. sulf si fosfor, etc.
Detector universal

Detector specific

14
2. Metode de analiza
3. Analiza cantitativa 1. Metode cromatografice
a. Metoda curbei de calibrare - CL

Concentratia (c- din ecuatia curbei de calibrare) se determina pe baza valorii ariei picului
cromatografic al compusului din proba necunoscuta, masurate experimental (y) si
parametrii curbei (panta si interceptul)

y = 12.523x - 0.0156
2.5 R² = 0.999
Arie pic cromatografic (x104)

Aria=1.45x104
1.5 C = (1.45+0.0156)/12.523
C = 0.1172µg/mL
1

0.5

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cafeic acid (µg/mL) 15
2. Metode de analiza 3. Analiza cantitativa 1. Metode cromatografice
b. Metoda adaosului standard - CL
Procedura implica prepararea unui set de probe ce contin aceeasi cantitate de proba la care
se adauga volume diferite de solutie standard (de ex: la 20 mL proba se adauga cate 0; 1; 2;
3; 4 si 5mL solutie standard si se aduce la cota).
Se masoara semnalul pentru fiecare proba, se traseaza
dreapta de corelatie: Semnal=f(Concentratie) LINIAR
Concentratia probei se obtine prin extrapolare pentru Y=0.
Metoda se utilizeaza in cazul probelor complexe cu multe
impuritati care pot interactiona cu analitul si modifica
semnalul de raspuns. In practica volumul de standard
adaugata este mic pentru a evita dilutia.

μg/mL μg/mL Semnal μg/mL


x 0.2 0
A=1 x+1 0.25 1
B=2 x+2 0.3 2
C=3 x+3 0.35 3
D=4 x+4 0.4 4
16
2. Metode de analiza 1. Metode cromatografice
3. Analiza cantitativa
a. Metoda standardului intern - CG
Metoda consta in adaugarea la proba initiala a unui compus numit standard
intern. Adaosul se face intr-o cantitate/concentratie cunoscuta Cs (%).
Condiţiile care trebuie să le îndeplinească o substanţă utilizată ca standard
intern sunt următoarele:
1) pe cât posibil să aibă structura asemănătoare cu a analitului de interes;
2) comportarea în procesul analitic să fie asemănătoare cu a analitului
3) determinarea să fie selectivă în raport cu analiţii din probă; dacă
determinarea se va face printr-o metodă cromatografică, picul standardului
intern să fie bine separat de restul picurilor din cromatogramă;
4) să nu se regăsească printre componenţii matricei probei de analizat.

Cantitatea/concentratia analitului se determina pe baza semnalului si a


raportului factorilor de raspuns.
Factorul de raspuns: fi = Ci/Ai (masa/arie pic).

b. Metoda normarii ariilor – CG


Metoda necesita detectia si inregistrarea tuturor compusilor (n). Concentratia
procentuala a unui component i 17
din proba este data de relatia: