Sunteți pe pagina 1din 16

Analiza diagnostic a poziției

financiare a firmei la SC
Transporturi Auto Suceava
S.A.
Absolventă,
Georgiana PORCUȚAN

Suceava, 2018
INTRODUCERE
Această lucrare este un raport de cercetare în domeniul analizei financiar-
economice, la nivelul căruia sunt abordate atât aspecte teoretice, cât și cele practice, în
vederea analizării situației financiare a societății analizate în perioada 2015-2017 și
evidențierii cauzelor ce au condus la această situație.
Am ales să tratez această temă deoarece analiza financiară a societăților este un
subiect de actualitate, în ultimii ani acest concept a evoluat spectaculos. Tot mai mulți
utilizatori sunt interesați de cunoașterea acestor informații în vederea fundamentării
deciziilor acestora.
Putem afirma faptul că situațiile financiare ale unei societăți sunt principalul
mijloc de comunicare cu utilizatorii de informații financiare, la nivelul acestora
regăsindu-se principalele informații despre societate, respectiv active, datorii și
capitaluri.
Capitolul 1. Prezentarea principalilor indicatori financiari și utilizarea
lor în contextul analizei poziției financiare

Scopul principal al contabilității este acela de a transmite informații în vederea


asigurării unei imagini fidele a poziției financiare, precum și a performanțelor financiare a
societății în vedere fundamentării deciziilor financiare ale utilizatorilor interni sau externi.
Realizarea acestuia se bazează pe efectuarea continuă a lucrărilor de contabilitate în
vederea sintetizării informațiilor în așa fel încât să fie relevante caracterizării activității
realizate într-o perioadă de timp.
Structura situațiilor financiare este următoarea:
Performanța financiară a unei societăți face referire la nivelul profitului ce rezultă
în urma gestionării eficiente a resurselor pe care aceasta le gestionează, dar și la
componentele profitului și caracteristicile acestora. Deasemenea aceasta conține informații
despre structura financiară, indicatorii de lichiditate, solvabilitate, precum și un management
al riscurilor activității sale, dar și a capacității de adaptare la schimbări.
Obiectivele analizei financiare sunt următoarele:
Principalii indicatori ce sunt utilizați la analiza situației societății sunt:
Capitolul 2. Importanța analizei financiare și utilizarea acesteia ca instrument
principal în diagnosticul financiar

Analiza economico-financiară este orientată spre identificarea rezultatelor și a


performanțelor societății vizând în principal următoarele: calcului și analiza soldurilor
intermediare de gestiune, precum și a capacității sale de autofinanțare, dar și prin aplicarea
metodelor moderne de calcul și analiză a ratelor de rentabilitate.
Evoluția analizei financiare din ultima perioadă este influențată de următoarele
cauze:
Relația dintre analiza financiară și gestiunea financiară poate fii descrisă printr-o
relație de feedback, ilustrată în figura următoare:

La nivel actual, câmpul de studiu al analizei financiare este extins în mod


considerabil, vizând și mediul întreprinderii dar și tendințele evoluției sectorului în care
activează și nivelul concurenței. Acesta servește și la o evaluare a societății axate pe
calculul unor indicatori de performanță financiară. Aceste rezultate duc la atribuirea unor
valori societății în așa fel încât să poate servii gestionarilor la luarea celor mai bune
decizii.
În condițiile sporirii complexității actului decizional, analiza financiară este tot
mai mult considerată ca un demers al diagnosticului global strategic, care vizează viitorul
Analiza financiară se bazează pe instrumente și mijloace specifice scopului vizat
și duce la diagnosticul financiar, ce este o parte a diagnosticului economico-financiar, care
urmărește funcțiunea financiar – contabilă a societății, în special rentabilitatea și riscurile
aferente.
În vederea elaborării unui diagnostic financiar se parcurg mai multe etape, astfel:
Capitolul 3. Analiza diagnostic a poziției financiare a societății S.C. Transporturi
Auto Suceava S.A. în perioada 2015-2017

Societatea SC TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SĂ are sediul social la adresa


Suceava, str. Traian Vuia, nr. 7, telefon: 0230 520676, fax: 0230 533303. Este înregistrată la
Registrul comerţului cu numărul J33/51/1991 şi are codul fiscal: RO 3177601. Capital social
subscris şi vărsat: 6.992.630 RON. Societate este administrată în sistem dualist.
S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. este o societate ce activează la nivelul
Județului Suceava. Acesta oferă servicii de transport județean și interjudețean. Deasemenea
societatea pune la dispoziția clienților microbuze sau autobuze în vederea utilizării acestora
în vederea organizării de excursii spre orice destinație sau orice alt eveniment.
Societatea își desfășoară activitatea atât în Suceava cât și în Cluj și Dej unde
societatea oferă servicii de transport pentru o firmă locală.
Societatea mai oferă servicii de reparații pentru terți deoarece aceasta deține un
atelier de reparații dotat corespunzător și servicii ITP deținând un atelier autorizat RAR și
personal calificat.
CONCLUZII
Elaborarea acestei lucrări reprezintă un beneficiu important adus societății,
deoarece aceasta reflectă o imagine completă și coerentă asupra situației reale a societății
evidențiând apsectele negative întâlnite la nivel de societate. Astfel am urmărit evoluția
poziției financiare a societății bazându-mă pe o analiză a situațiilor financiare, dar șipe
cunoașterea și detalierea unor aspecte importante din compania analizată.
La nivelul anului 2017 au fost întreprinse mãsuri de creștere a profitabilitãții
precum atragerea de noi convenții de transport, modernizarea parcului auto, eficientizarea
traseelor. Aceste lucruri au fost realizate cu succes în anul 2017 ceea ce a condus la o rată a
profitului mai mare, lucru benefic pentru entitate. Pe parcursul acestui an au fost achitate
din parte din datoriile restante și din credite.
În perioada 2018-2020 societatea își propune o eficientizare a managementului
conducerii, se dorește achiziția de noi clădiri, modernizarea autogãrii, casarea autobuzelor
vechi şi uzate și achiziția altor noi. Toate aceste mãsuri pot conduce la scãderea
cheltuielilor și creșterea ratei productivităţii și a profitului.