Sunteți pe pagina 1din 14

Balanța de plăți și structura balanței de plăți.

Balanța de plăți a Republicii Moldova.


A efectuat:
A evaluat :
Balanța de plăți • reprezintă un document de analiză
macroeconomică, în care se descriu și se compară
plățile și incăsările în valută străină, care rezultă
din tranzacțiile economico-financiare ale
economiei date cu alte state.
Tipuri de balanţe de plăţi

• balanţa de plăţi globală


• balanţa de plăţi regională
• balanţa de plăţi bilaterală
• balanţa de plăţi program
• balanţa de piaţă
• balanţa de conturi
Balanţa de plăţi operează cu o
serie de noţiuni specifice:
 Tranzacţiile Schimburi,transferuri,migrări,tranzacţii estimate

al unei ţări în care au loc tranzacţiile nu corespunde exact cu


 Teritoriul teritoriul din interiorul graniţelor statului.
economic

 Conceptul face distincţia, din punct de vedere valutar, între diferitele


de rezident persoane fizice şi juridice.

 Conceptul evaluării
evaluarea fluxurilor
şi al momentului de
momentul înregistrării
înregistrare

 Sistemul dublei fiecare tranzacţie este evidenţiată prin două fluxuri de sens
înregistrări contrar ce au aceeaşi valoare
Înregistrarea
operațiunilor
Intrări- Credit Ieșiri - Debit
Exporturi FOB Importuri FOB
Servii prestate Servicii plătite
debit > credit deficit
Dividende, dobânzi, salarii Dividende, dobânzi, salarii
încasate plătite debit < credit surplus
Transferuri din străinătate Transferuri unilaterale în
străinătate
debit = credit echilibrata
Capitaluri investite din Capitaluri învestite în
străinătate străinătate

Creșterea activelor de Diminuarea activelor de


rezervă rezervă
Tipuri de activităţi financiar-valutare
pe plan internaţional:

Activitatea economică Activitatea de creditare


• import • Mișcări de capitaluri pe termen
scurt
• export • Mișcări de capitaluri restituibile

Activitatea financiară Activitatea monetară


• Mișcări de capitaluri pe termen • Mișcări de sume în devize
lung
• Mișcări de sume în valută
• Mișcări de capitaluri definitive
Structura
simplificată a
balanţei de
plăţi • Contul curent

• Contul de capital şi
financiar

• Erori şi omisiuni
Balanța de plăți

I) Contul curent (A+B+C) II) Contul de capital şi financiar (A+B)

A. Contul de capital- transferurile de capital și


A.Bunuri şi servicii. comercializaraea activelor nefinanciare
neproduse ( brevete, comtracte de arendă și alte
B.Venituri.
contracte transferabile, mărci etc.)
C.Transferuri curente B. Contul financiar- tranzacțiile cu active și pasive
financiare ce au loc între rezidenți și
nerezidenți.
Balanţa de
plăţi a
Republicii
Moldova 2017
Factori de influență
Factori endogeni Factori exogeni
• întârzieri în darea în exploatare a unor • dereglarea preţurilor mondiale pentru produsele cu
obiective industriale de însemnătate pondere mare în structura exportului şi importului
naţională majoră; (prăbuşirea preţurilor la export sau creşterea
exorbitantă a preţurilor la import dereglează
echilibrul balanţei de plăţi în sens negativ);
• reducerea exportului determinată de
calamităţi naturale sau de evenimente • restricţiile cantitative şi creşterea taxelor vamale sau
fortuite (revoluţii, războaie, greve, de altă natură în ţările importatoare potenţiale
destabilizări politice etc.); (determină reducerea sau anularea unor exporturi în
aceste ţări);
• creşterea neraţională a importului; • micşorarea intrărilor de valută ca urmare a
fluctuaţiei cursului de schimb valutar;
• slăbirea calităţii producţiei pentru export;
• influenţa factorilor psihologici şi a mişcărilor
• reducerea deliberată a unor exporturi în speculative de bursă (afectează situaţia monedei
scopul îndestulării pieţei interne sau în naţionale, fluctuaţia cotaţiei acesteia şi corelaţia
dintre preţurile interne şi externe).
scopuri strategice-militare etc.
Stingerea
soldului pasiv ❑ sprijinirea producţiei, cu valorificarea superioară pe
piaţa externă, în scopul creşterii preţurilor la export şi a
creşterii veniturilor în valute convertibile;
❑ sprijinirea politicii de investiţii, prin atragerea de
capitaluri străine;
❑ emisiunea de obligaţiuni pe piaţa externă de capital,
amortizabile pe termen lung;
❑ obţinerea de credite de la organisme financiar-valutare
internaţionale;
❑ primirea de ajutoare financiare sau în mărfuri;
❑ atragerea de credite guvernamentale;
❑ amânarea restituirii unor credite;
❑ vânzări de aur şi metale preţioase din rezerva naţională
Influența factorilor
Cursul de
schimb

Rata dobânzii

Venitul
național
• Politici monetare
• Devalorizarea cursului de schimb
• Politici bugetare Politici de
echilibrare a
• Instituirea de bariere tarifare și netarifare balanței de plăți
la import
• Stimularea și promovarea exporturilor.
• Finanțarea deficitelor din balanța de plăți
• Atragerea de investiții străine directe și de
portofoliu
Mulțumesc
pentru
atenție

S-ar putea să vă placă și