Sunteți pe pagina 1din 19

Contribuția organelor

vamale la formarea
veniturilor bugetare
Resurse financiare reprezintă
totalitatea mijloacelor bănești necesare
obiectivelor economice și sociale într-un
interval de timp determinat.
Resursele financiare a
Republicii Moldova
autorităților și instituțiilor
publice
intreprinderilor publice
și private
organismelor fără scop
lucrativ
resursele populației
Factori de influență a posibilității
acoperirii cererii de resurse

factori economici
factori monetari
factori sociali
factori demografici
factori politici și militari
factori financiari
Impozit reprezintă o contribuție bănească
obligatorie cu titlu nerambursabil,
datorată,conform legii,statului de către persoanele
fizice și juridice penrtu veniturile care le obțin swau
pentru averea pe care o posedă.
Trasaturi ale impozitelor
Legalitatea impozitelor
Obligativitatea
impozitelor
Nerestituirea
impozitelor
Nonechivalența
impozitelor
Taxă vamală este plata
obligatorie, percepută de
autoritatea vamală la
introducerea sau la
scoaterea mărfurilor de
pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova
Scopul aplicării taxelor
vamale
optimizarea structurii
importului de mărfuri
echilibrarea importului și
exportului de mărfuri
protecția producătorilor de
mărfuri autohtoni
crearea condițiilor favorabile
pentru integrarea Republicii
Moldova în economia
mondiala
Tipuri de taxe în Republica
Moldova
taxele ad valorem
taxa specifică
taxa combinată
taxa specială
taxa antidumping
taxa compensatorie
Metodele de determinare a
valorii mărfii în vamă
-în baza valorii tranzacției
-în baza valorii tranzacției cu
marfă identică
-în baza valorii tranzacției cu
marfă similară
-prin metoda costului unitar
-în baza valorii calculate
-de rezervă
Regimurile vamale
Importul
este regimul vamal în care mărfurile
introduse pe teritoriul vamal primesc
statutul de mărfuri puse în circulaţie
numai după ce sunt plătite dr. de import
şi dacă sunt vămuite.
Reimportul
este regimul vamal în care, mărfurile autohtone scoase de pe teritoriul
vamal în conformitate cu regimul vamal de export se reîntorc pe acest
teritoriu pentru a fi plasate sub regimul de reimport, mărfurile trebuie să
întrunească următoarele condiţii:
✓Să fie anterior exportate
✓La momentul exportului să fi fost mărfuri autohtone
✓Să fie în starea în care au fost la momentul exportului, cu excepţia
uzurilor normale şi a pierderilor naturale aferente transpotului şi
păstrării în condiţii bune
Tranzitul
este regimul vamal în care mărfurile sunt transportate sub supraveghere
vamală de la un organ vamal la un alt organ vamal fără perceperea taxelor de
import şi export. Pe teritoriul Republicii Moldova tranzitul se efectuează pe
orice cale şi în orice direcţie.
Depozitul vamal
este regimul vamal care constă în depozitul mărfurilor sub supraveghere vamală fără
perceperea taxelor de import sau export, cu excepţia taxei pentru procedurile vamale.
Sub regim de depozit vamal pot fi plasate orice tip de mărfuri. Mărfurile care prezintă
pericol, cele succeptibile de a altera alte mărfuri sau care necesită instalaţii speciale sunt
depozitate în încăperi special amenajate.

Mărfurile plasate sub regim de depozit vamal pot


fi supuse unor operaţiuni, şi anume:
✓ De asigurare a integrităţii lor;
✓ De pregătire, cu acordul organului vamal,
spre vânzare şi transportare (ambalarea,
marcarea acestora).
Operaţiile efectuate cu mărfurile plasate în regim
de depozit vamal nu pot modifica parametrii lor
tehnici de calitate şi cantitate. Depozitele vamale
se înfiinţează cu autorizaţia Departamentului
Vamal. Termenul de valabilitate al autorizaţiei
este de 3 ani.
Magazinul duty-free
este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală
în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturi internaţionale şi la bordurile
navelor aeriene.

În magazinele duty free


mărfurile se vând numai
persoanelor care pleacă în
străinătate şi au fost supuse
controlului vamal, controlul
actelor de identitate şi a
biletelor de călătorie.
Mărfurile din aceste
magazine se comercializează
contra valută străină.
Perfecționarea activă
este un regim vamal în care mărfurile străine sunt supuse unor operaţii de
transformare sau prelucrare pe teritoriul vamal cu restituirea drepturilor de import
încasate, cu excepţia taxei pentru procedurile vamale dacă produsele rezultate
sunt scoase de pe teritoriul vamal în conformitate cu regimul vamal de export.

În regimul de perfecţionare activă se pot face


următoarele operaţiuni:
✓Fabricarea mărfurilor, inclusiv montajul,
asamblarea şi adaptarea lor la alte mărfuri;
✓Prelucrarea şi transformarea mărfurilor;
✓Remontare în forma iniţială;
✓Utilizarea unor mărfuri, care permit sau
facilitează obţinerea de produse, chiar dacă
aceste mărfuri dispar total sau parţial în
procesul de perfecţionare.
Tabelul 1
Taxele vamale încasate de către organele vamale ale
Republicii Moldova în perioada 1998-2016

INFORMAȚIA PRIVIND PERCEPEREA DREPTURILOR DE IMPORT-EXPORT PENTRU ANII 1998-2016


(mii lei)

Taxa pentru Taxe


Anul Taxe vamale Accize TVA Alte plăți Total
proceduri vamale speciale

1998 63 195 28 037 22 222 837 368 925 4 088 687 031

1999 68 451 32 373 95 538 289 635 593 267 5 345 1 084 610

2000 88 161 49 722 47 111 408 598 982 621 2 077 1 578 289

2001 124 319 61 293 -650 481 797 1 197 442 2 275 1 866 476

2002 197 364 72 694 551 748 1 665 788 2 841 2 490 435

2003 291 954 98 896 6 693 745 933 2 376 547 10 008 3 530 031

2004 310 317 105 415 613 745 242 2 997 842 1 991 4 161 421

2005 425 480 145 052 15 347 985 996 4 074 232 1 404 5 647 511

2006 457 353 193 902 1 781 851 013 5 268 103 3 991 6 776 144

2007 604 229 243 619 1 293 1 082 718 6 396 359 3 388 8 331 605

2008 818 501 261 722 24 937 1 311 869 7 274 715 4 092 9 695 836

2009 626 070 200 296 34 022 1 312 509 5 517 889 4 274 7 695 060

2010 759 803 249 594 23 373 1 703 034 6 989 045 25 494 9 750 343

2011 832 672 305 780 2 218 2 182 956 8 547 924 25 605 11 897 155

2012 938 081 309 454 50 2 440 248 8 911 222 13 228 12 612 282

2013 1 024 627 349 391 1 3 059 507 10 106 119 66 469 14 606 114

2014 1 053 604 366 602 3 039 478 10 892 346 73 069 15 425 099

2015 907 954 372 746 3 483 848 10 952 370 113 042 15 829 960

2016 983 075 410 294 4 181 602 11 760 977 140 155 17 476 103