Sunteți pe pagina 1din 33

Aparatul genital

Aparatul genital feminin, aparatul genital masculin


Aparatul genital feminin - componente
Aparatul genital feminin este format
din:
organe genitale interne: ovarul

- gonadele (ovarele), Trompa


uterină
- căile genitale: - tubele uterine,
uterul
- uter
- vagina
- glandele anexe: glandele vaginul
vestibulare ,glandele mamare
organe genitale externe
vulva.
vulva
Aparatul genital feminin -ovarul
1. Rol: - endocrin secretă estrogen şi progesteron
Ligament
(hormoni sexuali feminini)
suspensor
- exocrin produce ovule mezoovarul
2. Situaţie: lateral de uter, pe peretele lateral al
pelvisului, posterosuperior de ligamentul larg
3. Mijloace de fixare:
- ligamentul suspensor ovarian
fimbria
- fimbria ovariană (ligament tubo-ovarian) - cea maiLigament
mare dintre cele 10-15 fimbrii ale tubei uterine, propriu
- ligamentul propriu ovarian (utero-ovarian) începe
lângă cornul uterin,
- mezo-ovarul = formaţiune peritoneală care leagă
ovarul de ligamentul larg, conţine vasele şi nervii
ovarului
Aparatul genital feminin -ovarul
4. Formă: ovoid turtit lateral cu axul lung
aproape vertical.
5. Raporturi:
 faţa laterală are raport cu peretele lateral al
pelvisului astfel:
- la nulipare - fosa ovariană (Krause)
- la multipare - fosa subovariană (Claudius)
ovarul
faţa medială - colonul sigmoid (la partea
stângă), apendicele (la dreapta) şi ansele
intestinale
marginea anterioară prezintă hilul ovarului,
este legată de ligamentul larg prin mezoovar
marginea posterioară - ansele intestinale
extremitate (pol) superioară ligamentul
suspensor al ovarului şi fimbria ovariană
extremitate (pol) inferioară ligamentul
propriu ovarian
Aparatul genital feminin -ovarul

6. Structura: ovarul nu este acoperit


de peritoneu;
de la suprafaţă spre profunzime
prezintă:
- epiteliul ovarian
- albugineea ovarului
- medulară – conţine: vase de sânge,
câteva fibre nervoase, ţesut
conjunctiv lax şi câteva fibre
musculare netede
- corticală (conţine foliculi ovarieni în
diferite stadii de evoluţie)
Aparatul genital feminin -ovarul
7. Vase şi nervi:
- arterele sunt ramuri din
ovariană (din aorta
abdominală) şi uterină
(din artera iliacă internă)
- venele ajung în plexul
venos pampiniform
vena ovariană
- nervii sunt ramuri din
plexul ovarian (din plexul
celiac)
Aparatul genital feminin –tuba uterină
1. Rol:
- captarea ovulului, Tuba uterină
- transportă ovulul în ⅓ laterală,
- transportă spermatozoizii,
- în ⅓ laterală are loc fecundarea,
- transportă oul spre uter unde
aceasta se fixează
2. Situaţie: în marginea
superioară a ligamentului
larg, în mezosalpinge
Aparatul genital feminin –tuba uterină
3. Comunicări prezintă 2 orificii
(ostiumuri):
orificiul uterin comunicare cu cavitatea
uterină
orificiul abdominal comunicare cu
cavitatea peritoneală
4. Segmente:
segmentul uterin se găseşte în peretele
uterului
segmentul istmic între cornul uterin şi
extremitatea inferioară a ovarului
segmentul ampular (ampula)
segmentul infundibular (pavilion) are formă
de pâlnie, la bază are 10-15 prelungiri =
fimbrii (cuprind ovarul). Cea mai lungă e
numită fimbria ovariană.
Aparatul genital feminin –tuba uterină
5. Vase şi nervi:
- arterele sunt ramuri din ovariană şi uterină
- venele ajung în venele ovariene şi uterine,
- nervii provin din:
- plexul ovarian (din plexul celiac) şi
- plexul uterin (din plexul hipogastric inferior)
Aparatul genital feminin –uterul
1. Rol:
- permite trecerea spermiilor, uterul Vezica
urinară
- fixarea şi dezvoltarea oului, rectul
- la sfârşitul sarcinii expulzează fătul şi
anexele lui.
2. Mijloacele de fixare se împart în:
* mijloace de suspensie: peritoneul şi
ligamentele largi, ligamentele rotunde
* mijloace de susţinere: lame
sacrorectogenitopubiene, perineul cu
ajutorul vaginului.
Aparatul genital feminin –uterul
3. Poziţie: în mod normal este de anteflexie şi de
anteversie
4. Segmente: corp, istm şi cervix.
5. Raporturi:
 Corpul uterin prezintă:
 faţa anterioară (vezicală) are raport cu fundul
de sac vezico-uterin şi vezica urinară
 - faţa posterioară (intestinală) are raport cu
fundul de sac uterorectal (unde stau colonul
sigmoid şi anse intestinale)
- marginile laterale se prind ligamentele largi
- fundul are raport cu anse intestinale şi colonul Unghiul de
sigmoid anteflexie
Unghiul
 Istmul uterin este un şanţ vizibil numai
de
anterior
anteversie
 Colul uterin – se prinde vagina
Aparatul genital feminin –uterul

uterul ovarul
6. Conformaţia internă: cavitatea uterului: tuba
 cavitatea corpului - triunghiulară 3
orificii (2 corespund orificiilor uterine ale
tubelor şi 1 inferior care duce în canalul
cervical) Orificiu intern
 cavitatea cervixului (canalul cervical)
prezintă 2 orificii: intern şi extern ale Orificiu extern
canalului cervical.
Aparatul genital feminin –uterul
7. Structura – 3 tunici:
- tunica seroasă (peritoneul) =
perimetrium
- tunica musculară = miometrium
- tunica mucoasă = endometrium. Canalul
cervical prezintă glande cervicale care
secretă mucus.
endometrium
8. Vase şi nervi: - arterele sunt ramuri din miometrium
perimetrium
uterine,
- nervii plexul uterin plexul
hipogastric inferior
Aparatul genital feminin –vagina
1. Rol: în copulaţie, în eliminarea lichidului menstrual,
trecerea fătului şi anexelor lui.
2. Direcţie: oblic în jos şi înainte
3. Segmente: pelvin şi perineal
4. Aspect: cilindru turtit anteroposterior; inferior este
turtit lateral, iar superior are formă de cupolă.
Prezintă 2 pereţi (anterior şi posterior) şi 2 extremităţi
(superioară şi inferioară).
- Extremitatea superioară se prinde oblic pe cervixul
uterin, formând un şanţ circular domul vaginal
cu 4 fornixuri (funduri de sac) vaginale (anterior,
posterior şi 2 laterale), cel posterior e mai mare.
vagina
- Extremitatea inferioară este la nivelul vulvei.
Corespunde orificiului vaginului = fantă cu direcţie
anteroposterioară. Orificiul vaginal e închis parţial
la virgine himen
Aparatul genital feminin –vagina
5. Structura - vagina prezintă 2 straturi: muscular şi
mucos
 mucoasa nu prezintă glande (mucusul glandelor Orificul extern – col
cervicale uterine umezeşte vagina). uterin
Pe linia mediană prezintă coloana vaginală anterioară
(pe peretele anterior) şi coloana vaginală
posterioară (pe peretele posterior) de la care Coloana vaginală
pornesc lateral creste = rugi vaginale anterioară
- tunica musculară cuprinde fibre longitudinale şi Rugi
circulare. Peretele anterior vaginale
6. Vasele şi nervii:
 - artere vaginale, uterine, rectale mijlocii,
pudendale interne,
 - venele formează plexuri lateral de vagin, de unde
pleacă venele vaginale spre v. iliace interne
 - nervii sunt ramuri din: pudendal, splanhnici
Orificul extern
pelvini (plexul sacral), plexul vaginal (plexul al uretrei
hipogastric inferior
Aparatul genital feminin –vulva
Formată din:
Muntele
 munte pubic,
pubic
 formaţiuni labiale (2 labii mari şi 2 labii mici) şi
 organe erectile (clitoris şi 2 bulbi vestibulari).
1. Muntele pubic (Venus) este situat înaintea simfizei
pubice
2. Labiile mari: Labii
- faţa laterală (separată de coapsă prin şanţul mari
genitofemural),
- faţa medială (între ea şi labia mică e şanţul
nimfolabial),
- margine liberă (între ea şi cea opusă e fanta vulvară),
- margine aderentă,
- extremitate anterioară (formează cu cea opusă
comisura labială anterioară),
- extremitate posterioară (formează cu cea opusă
comisura labială post)
Aparatul genital feminin –vulva
3. Labiile mici (nimfe):
- faţa laterală,
- faţa medială (se atinge cu cea opusă şi
delimitează un spaţiu virtual → vestibul
vaginal),
- extremitate anterioară (2 braţe care trec anterior
şi posterior de clitoris şi se unesc cu cele
opuse, formând prepuţul clitorisului şi frenul
clitorisului),
- extremitate posterioară (formează cu cea opusă
frenul labial).
4. Vestibulul vulvar (vestibul vaginal) este
delimitat de:
 lateral - labiile mici,
 anterior - clitoris, Labii mici
 posterior - frenul labial. Vestibulul vaginal
Aparatul genital feminin –vulva
În vestibulul vulvar găsim:
 orificiul extern al uretrei (meat urinar),
 orificiul vaginului,
 orificiile glandelor vestibulare (mari şi mici),
 orificiile ductelor parauretrale.
5. Clitorisul se prinde pe ramurile ischiopubice
prin cele 2 rădăcini, care se alătură sub
simfiza pubică formând corpul clitorisului.
Acesta face o curbă = genunchiul clitorisului
şi se termină prin glandul clitorisului.

6. Bulbii vestibulului sunt lateral de vestibulul


vulvar.
Între ei şi vestibul sunt glandele vestibulare mari Rădăcinile
(Bartholin). clitorisului
Bulbii vestibulului vaginal
Aparatul genital masculin - componente
  organe genitale interne:
- glandele genitale = testiculele
- căile genitale:
- ductele eferente,
- ductul epididimar, Vezicule seminale
- ductul deferent, Duct deferent
- ductul ejaculator,
- uretra prostata
- glandele anexe: Glande bulbouretrale
- prostata, Funicul spermatic
- veziculele seminale,
- glandele bulbouretrale epididim
 organele genitale externe sunt
reprezentate de penis.

testicul
Aparatul genital masculin –testiculul
1. Rol: - endocrin secretă testosteron
- exocrin produce spermatozoizi.
2. Situaţie: se găseşte în scrot (burse) la nivelul perineului
anterior, aici temperatura este cu 3°C mai mică decât tem-
peratura corpului (facilitează producerea de spermatozoizi)
3. Formă: ovoid turtit lateral, cu axul lung orientat în sus, înainte
şi lateral.
4. Raporturi. Prezintă 2 feţe, 2 margini şi 2 extremităţi:
faţa laterală - acoperită de tunica vaginală, are raporturi parţial
cu epididimul
faţa medială - acoperită de tunica vaginală.
marginea anterioară - acoperită de tunica vaginală.
marginea posterioară: peste ea se arcuieşte corpul scrotul
testiculul
epididimului și prezintă hilul testiculului.
polul superior are raporturi cu capul epididimului
polul inferior are raporturi cu coada epididimului.
Aparatul genital masculin –testiculul
5. Structura:
Tunica albuginee - la suprafaţă. În partea superioară Duct
prezintă o condensare mediastinul testiculului, deferent
străbătut de canale excretoare, vase şi nervii
testiculari. Din această îngroşare pornesc septuri
care împart testiculul în 200-300 de lobuli testiculari
de formă piramidală, cu vârful spre mediastin. epididim
Fiecare lobul testicular conţine: Ducte
 1-4 tubi seminiferi contorţi în interiorul cărora se sept deferente
formează spermatozoizii Rețeaua
 ţesut conjunctiv interstiţial în care se găsesc vase, testiculară
nervi şi celule interstiţiale Leydig, care secretă
testosteron
 toţi tubii seminiferi ai unui lobul se unesc tubi albuginee
seminiferi drepţi se deschid într-o reţea de canale
= reţeaua testiculară colectează în 10-15 canale =
ductele eferente. Tubi seminiferi
Aparatul genital masculin –testiculul
6. Vase şi nervi

- arterele - ramuri din:


 artera testiculară (din aorta abdominală),
 artera cremasterică (din a. epigastrică inferioară),
 artera ductului deferent (din a. vezicală inferioară).

venele formează 2 grupe:


 anterior = plexul venos pampiniform din care se
formează vena testiculară,
 posterior care drenează în vena epigastrică inferioar.

- nervii sunt ramuri din:


 plexul testicular (provine din plexul celiac),
 plexul deferenţial (provine din plexul hipogastric
inferior)
Aparatul genital masculin –bursele
Prezintă 6 tunici (de la suprafaţă spre profunzime):
 pielea,
 dartosul (fibre musculare netede),
 fascia spermatică externă,
 muşchiul cremaster (conţine fascicule musculare
din m. oblic intern şi m. transvers abdominal)
ridică sau coboară testicolul în funcţie de
temperatura corpului,
 fascia spermatică internă,
 tunica vaginală = dependinţă a peritoneului, are 2
foiţe între care este lichid ce favorizează mobilitatea
scrotul
testiculului:
 parietală (aderă de faţa interioară a fasciei
spermatice interne),
 viscerală (acoperă testiculul şi epididimul).
Aparatul genital masculin –epididimul

epididim
1. Rol: transportul, stocarea şi maturizarea
spermiilor
2. Situaţie: în burse
3. Segmente – formă de virgulă, prezintă:
- cap (aderă la polul superior testicular),
- corp (arcuit pe marginea posterioară a
testiculului),
-coadă (se continuă cu ductul deferent).
4. Structura: la suprafaţă - tunica albuginee, la
interior sunt ductule eferente (la nivelul
capului) şi ductul epididimar.
Aparatul genital masculin –ductul deferent
Are 3 segmente:
 segmentul epididimar - medial de epididim,
 segmentul funicular - în cordonul (funiculul)
spermatic
 segmentul abdominopelvin cu 2 părţi: Duct
deferent
- abdominală merge înapoi şi descrie o curbă cu
concavitatea în jos, încrucişând vasele iliace uretra
externe
- pelvină în jos şi înapoi lateral de vezica penisul
urinară şi încrucişează ureterul în jos,
înainte şi medial spre prostată. Are raporturile:
- anterior - vezica urinară, testiculul
- posterior - rectul,
- lateral - vezicula seminală.
Aparatul genital masculin –ductul ejaculato

 s-a format prin unirea ductului deferent cu


ductul excretor al veziculei seminale.
 încep la baza prostatei, străbat prostata în jos,
înainte şi medial
Duct ejaculator
 se termină în uretra prostatică pe coliculul
seminal
 au lungimea de 1-2 cm.
Aparatul genital masculin –vezicula
seminală
1. Rol: secretă un lichid ce reprezintă 60-70 %
din spermă.
2. Aspect: formă conică (baza în sus, înapoi şi
lateral).
La nivelul vârfului începe ductul excretor care se
uneşte cu ductul deferent ductul ejaculator.
Au lungime de 5 cm.
3. Raporturi: - anterior - fundul vezicii urinare.
- posterior - septul vezicorectal şi
rectul. Vezicula
seminală
- medial - ampula ductului deferent.
- baza - fundul de sac vezicorectal
(Douglas)
Aparatul genital masculin –prostata
1. Rol: secretă un lichid lăptos 20-30 % din spermă.
2. Aspect: formă de castană cu 4 feţe, bază (în sus), vârf
(în jos)
3. Raporturi:
 faţa anterioară - acoperită complet de sfincterul
extern al uretrei.
 faţa posterioară - are raport cu septul vezicorectal şi
rectul.
 feţele inferolaterale au raport cu muşchiul levator
anal.
prostata
 baza are 2 părţi:
* anterioară în raport cu colul vezical, aici pătrunde
uretra
* posterioară corespunde veziculelor seminale şi ductelor
deferente.
 vârful se sprijină pe perineu.
- prin prostată trec: uretra prostatică şi ductele
ejaculatoare.
Aparatul genital masculin –prostata
4. Structura - de la suprafaţă spre profunzime:
- fascia prostatei = fascia pelvină viscerală
- sfincterul extern al uretrei acoperă faţa anterioară,
numai partea inferioară din faţa posterioară
- capsula proprie
- parenchimul are 2 componente:
* substanţa glandulară = glande prostatice (30-35
glande mici) grupate în 4 lobi:
- 2 laterali (legaţi prin istmul prostatei situat înaintea prostata
uretrei = preuretral),
- mijlociu,
- posterior.
Ductele glandelor se deschid în uretra prostatică.
* substanţa musculară = fibre musculare netede
eliminarea secreţiei prostatei în timpul ejaculării.
Aparatul genital masculin –glandele
bulobouretrale
1. Rol: secretă un lichid apos (fluidul
preejaculator). Are rol:
 lubrifiant,

 pregăteşte uretra şi vaginul pentru


pasajul spermiilor
2. Aspect:
 au formă sferică

 mărimea unui bob de mazăre, cu diametrul

de ≈ 1 cm.
 ductul excretor se deschide în uretra

spongioasă, la nivelul bulbului penian.


3.Situaţie: în grosimea diafragmei urogenitale, Glandă
posterolateral uretrei membranoase. bulbouretrală
 Sunt încojurate de fibre ale sfincterului
extern al uretrei.
Aparatul genital masculin –penisul
= organul copulator
1. Aspect – 2 părţi: rădăcina şi corpul.
 rădăcina penisului - situată în perineul anterior,
formată din rădăcinile celor 2 corpi cavernoşi şi
bulbul (spongios) penisului
 corpul penisului are 2 feţe: dorsală şi ventrală.
Extremitatea liberă a penisului e formată de glandul
penisului, prezintă:
 orificiul extern al uretrei sau meat urinar (la
vârf),
 coroana glandului (la baza glandului),
 colul glandului (între coroană şi restul
penisului),
 prepuţul (pielea ce acoperă glandul înlăturată
prin circumcizie),
 frenul prepuţului (sub meatul urinar).
Aparatul genital masculin –penisul
3. Structura: organele erectile şi învelişurile penisului.
 corpii cavernoşi încep prin rădăcinile lor (rădăcinile
penisului), fixate pe ramurile ischiopubice şi acoperite
de m. ischiocavernoşi.
La nivelul corpului penian cei 2 corpi cavernoşi se alătură,
dar rămân separaţi prin septul penian. Se termină sub
formă de vârf, acoperit de glandul penisului
 corpul spongios are 3 părţi:
 bulbul penisului (acoperit de m. bulbospongioşi),
 partea intermediară (stă inferior între corpii
cavernoşi),
 glandul penisului.
Corpul spongios este străbătut de uretra spongioasă, iar
bulbul e străbătut şi de ductele glandelor bulbouretrale.
Organele erectile au la interior spaţii caverne (pline cu
sânge în timpul erecţiei).
Aparatul genital masculin –penisul
4. învelişurile penisului - de la suprafaţă în
profunzime:
 pielea,

 tunica dartos (conţine fibre musculare


netede),
 fascia peniană superficială,

 fascia peniană profundă.

5. Vase şi nervi:
- arterele provin din a. pudendale interne.
- nervii provin din n. pudendali, plexul
hipogastric inferior. Corp Corp
cavernos spongios