Sunteți pe pagina 1din 10

SENZORI ȘI TRADUCTOARE

PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
Senzori și traductoare pneumatice și
hidraulice

ARGUMENT: În procesul de producție și în cel de


investigare și exploatare a mediului mișcările și acțiunile pe
care omul le execută pentru a acționa asupra obiectelor
muncii și a mijloacelor de muncă necesită contribuția
sistemelor senzoriale și a centrilor nervoși. Această
activitate permite indetificarea parametrilor din mediu și,
totodată, optimizarea activităților întreprinse.
O mare parte din elementele tehnice sensitive sunt
încadrate în categoria de traductor.
Metode bazate pe forța arhimedică
Metodele bazate pe forța arhimedică pot fi folosite
numai pentru lichide și pot fi clasificate în: metode de măsurare
cu plutitor și metode de măsurare cu imersor.
Senzori și traductoare pentru măsurarea presiunii
fluidelor
Presiunea reprezintă un parametru de bază pentru
majoritatea proceselor tehnologice în care se folosesc fluide.
Măsurarea subpresiunilor
Datorită aplicațiilor multiple din știință și
tehnică, măsurarea vacuumului are o importanță
deosebită, fapt ce a condus la dezvoltarea mai multor
metode de măsurare, care prezintă anumite
particularități.
Senzori și traductoare pentru măsurarea vitezei fluidelor
Viteza se măsoară, de obicei, în mod indirect, prin influența
ce o exercită fie asupra unei caracteristici fizice a unui corp de probă,
fie asupra unui fenomen fizic, când ea este unul dintre parametrii și în
condițiile în care corpul de probă este sediul acestui fenomen.
Corpul de probă poate fi însuși fluidul sau unul dintre
elementele constructive ale senzorului sau ale traductorului. Se
utilizează senzori adaptați mărimii fizice ce se măsoară: senzor de
presiune, cu ultrasunete, radiații nucleare, senzori optici.
Debitmetre cu strangulare variabilă
Toate traductoarele folosite la debitmetrele cu
strangulare variabilă sunt astfel construite, încât păstrează
constantă căderea de presiune, prin intermediul unui
plonjor ce se poate deplasa în interiorul fluidului; o
variantă a acestui tip de traductor o reprezintă rotametrul.
Debitmetre electromagnetice
Debitmetrele electromagnetice măsoară
viteza de deplasare a fluidelor bune conducătoare
de electricitate, principiul lor de funcționare
bazându-se pe legea inducției.

Tubul nemagnetic prin


care are loc curgerea
lichidului cu viteza v este
plasat în câmpul
magnetic B, realizat de
către un electromagnet
alimentat cu tensiunea u.
Debitmetre ultrasonore
Funcționarea debitmetrelor ultrasonore se bazează pe
fenomenle de propagare și de transport a undelor de către
fluidele aflate în mișcare.
Aceleași principii pot fi folosite și pentru radiații, cum
ar fi cele luminoase, sursa de radiații fiind, în acest caz, laserul
– de unde denumirea de debitmetru cu laser.
Avantajele metodelor cu ultrasunte constau în faptul
că nu perturbă procesul de curgere și sunt insensibile la natura
fluidelor; principalul dezavantaj apare atunci când măsurarea
depinde de viteza de propagare a ultrasunetelor, care va trebui
să fie cunoscută.
Protecția muncii
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi înlăturarea
cauzelor care pot provoca accidente de muncă şi îmbolnăviri
profesionale trebuie luate o serie de măsuri, sarcini ce revin atât
conducătorului locului de muncă dar şi lucrătorilor.
Acestea sunt:
- asigurarea iluminatului, încălzirii şi ventilaţiei în atelier;
- maşinile şi instalaţiile să fie echipate cu instrucţiuni de folosire;
- să fie asigurată legarea la pământ şi la nul a tuturor maşinilor acţionate
electric;
- maşinile să fie echipate cu ecrane de protecţie conform normelor de
protecţie a muncii;
- atelierele să fie echipate în locuri vizibile cu mijloace de combatere a
incendiilor;
- atelierul să fie dotat cu mijloace de ridicat pentru manipularea
pieselor mai mari de 20 kg;
- muncitorii să poarte echipament bine ajustat pe corp cu mânecile
încheiate iar părul să fie acoperit sau legat;