Sunteți pe pagina 1din 15

Cotarea la bursă

S P R INCEANĂ K A R I NA
AI AN UL 3
Introducere

Condițiile de listare ale unei companii la bursă

Modalități de cotare la bursă


Cuprins
Beneficiile listării

Temeri și concepții greșite comune

Persoanele implicate în procesul listării


Introducere

 Activitatea bursieră în România datează din anul 1839, prin întemeierea burselor de comerț. La 1
decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficială a Bursei de Valori București, iar peste o săptămână a
apărut și cota bursei, publicată în Monitorul Oficial
 După perioade îndelungate de funcționare dar și de pauze semnificative datorate evenimentelor
social-politice ale vremii, Bursa de Valori București a fost reînființată în anul 1995, prima zi de
tranzacționare fiind 20 noiembrie 1995.
 În prima zi s-au tranzacționat 905 acțiuni de la 6 companii cotate. Din momentul redeschiderii, bursa
a cunoscut o dezvoltare continuă, recunoscută până în prezent.
Condiții generale de listare a unei companii la BVB

Cotarea (”admiterea”) unei emisiuni de acțiuni la Bursa de Valori reprezintă o recunoaștere a


activității eficiente a societății emitente, datorită unor criterii și a unei analize riguroase ce
trebuie îndeplinite în vederea cotării
Primele două condiții pentru listarea acțiunilor unei firme la bursă sunt organizarea sub forma
societății pe acțiuni și statutul de societate deschisă (vânzarea unui procent din acțiunile firmei
către public).
În cazul în care o societate este organizată ca Societate cu Răspundere Limitată, iar aceasta
dorește listarea la bursă, procedura de transformare în Societate pe Acțiuni reprezintă o condiție
ce trebuie îndeplinită în prealabil.
În urma deschiderii firmei, acțiunile firmei vor fi înregistrate în cadrul
unui departament specializat al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
(CNVM);
Acțiunile trebuie să fie liber transferabile între acționari, plătite
integral, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în
Conform noilor cont, iar transferurile nu trebuie să fie restricționate prin prevederi ale
prevederi ale Codului actelor constitutive;
Bursei de Valori Acțiunile trebuie să fie din aceeași clasă, iar dispersia acestora să fie de
București, condițiile cel puțin 25% din numărul total de acțiuni;
generale pe care orice Emitentul ce solicită admiterea la tranzacționare trebuie să fie o
emitent trebuie sa le societate comercială ce a încheiat o ofertă publică de vânzare de acțiuni
îndeplinească sunt în baza unui prospect de ofertă aprobat de CNVM sau ce are aprobat de
următoarele: CNVM un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare;
Societatea ce solicită listarea trebuie să fi funcționat în ultimii trei ani
anterior solicitării la tranzacționare și să fi întocmit situații financiare
pentru această perioadă, în conformitate cu prevederile legale;
Plata comisioanelor corespunzătoare către Bursa de Valori;
Emitentul trebuie sa desemneze două persoane care vor menține
legătura permanentă cu Bursa de Valori.
în cazul structurii, condiția este aceeași: trebuie să fie o
În cazul IMM-urilor, societate pe acțiuni;
pentru ca acestea să
există capitalizare anticipată/ capitaluri proprii de cel puțin
beneficieze de 250.000 de euro;
avantajele listării la
bursă, trebuie să cel puțin 10% din acțiuni trebuie să poată fi libere spre
îndeplinească tranzacționare sau societatea trebuie să aibă cel puțin 30 de
anumite condiții: acționari.
Condiții pentru fiecare categorie a
Bursei

Pentru Categoria 1:
o acțiunile trebuie să fie din aceeași clasă, iar dispersia
acestora să fie de cel puțin 25% din numărul total de
acțiuni, către cel puțin 2000 de acționari
o societatea ce solicită admiterea la tranzacționare să aibă
valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercițiu
financiar de cel puțin echivalentul în lei a 8 milioane EUR;
o emitentul ce solicită admiterea la tranzacționare trebuie
să fi obținut profit net în ultimii doi ani de activitate
o emitentul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru
cel puțin următorii doi ani calendaristici.
Pentru Categoria 2:
oemitentul trebuie să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul
exercițiu financiar de cel puțin echivalentul a 2 milioane EUR.
Pentru Categoria 3:
oemitentul trebuie să fie o societate comercială dinamică,
inovatoare și cu potențial de creștere
oemitentul trebuie să aibă, în principiu, în obiectul de activitate,
dezvoltarea de tehnologii noi și implementarea acestora în domenii
dezvoltate
osocietatea trebuie să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul
exercițiu financiar de cel puțin echivalentul în lei a 1 milion EUR.
Modalități de cotare la bursă
Cotarea pe piața deschisă (prin strigare)

Folosită în prezent și de bursele românești de mărfuri pentru


negocierea propriu-zisă a mărfurilor.
Această formă de negociere este de fapt o metodă de
comunicare a intenției de a vinde sau de a cumpăra
Există în acest domeniu multe convenții referitoare la felul în care
agentul de bursă din ring comunică, altui agent, intenția sa de a
negocia.
Se asigură lichiditatea pieței, ceea ce este extrem de important
pentru o bursă.
Prin cotația strigată se realizează anumite avantaje: agenții de
bursă au posibilitatea de a interveni în orice moment și de a
participa efectiv la cotație în timpul ședințelor de bursă, vânzând
sau cumpărând pe cont propriu.
Cotarea pe piața închisă

Cotarea prin opoziție: constă în gruparea într-un caiet deschis


special pentru fiecare titlu, a diferitelor cursuri limitate pentru care
există ordine de vânzare sau de cumpărare. Acest mecanism
implică două categorii de persoane: cotatorul, care deține caietul
respectiv și specialistul, căruia i se încredințează cotarea
respectivului titlu.
Cotarea prin calculator: se pretează în marile burse însă
recomandă personal calificat și spațiu de negociere. Acest tip de
cotare presupune o transparență totală a operațiunilor bursiere și
existența unei piețe continue în care ordinele de
vânzare/cumpărare se manifestă permanent.
Cotarea prin cutie (fișet): Este o tehnică de excepție care se
utilizează când piețele sunt mult prea importante și
dezechilibrate, pentru a putea fi utilizate procedeele
tradiționale ale bursei. În acest caz se pune la dispoziția
comișilor o cutie în care se depun toate ordinele referitoare la
un titlu. Metoda este utilizată, mai ales, în cazul valorilor care
tocmai au fost introduse pe piața bursieră.
Cotarea prin urnă: seamănă cu cea prin fișet, prin diferența că
există o singură societate care centralizează ordinele de
vânzare/cumpărare. Această modalitate se aplică, în cazuri
excepționale, atunci când piața unui titlu ridică probleme
deosebite.
• Extinderea afacerii și intrarea pe noi piețe,
lansarea de noi produse
• Obținerea unei evaluări de piață corecte și
Beneficii asigură lichiditate
financiare:
• Oferă diversificarea surselor de finanțare
• Managementul gradului de îndatorare (datorii/
capitaluri proprii)

• Extra publicitate și vizibilitate pe termen lung în


Beneficiile Beneficii de mass media și către publicul general
listării marketing • Loialitatea față de brand
• Expunere suplimentară la noi segmente de public

Beneficii pentru • Îmbunătățirea reputației și prestigiului


credibilitate • Facilitarea accesului la alte surse de finanțare

• Îmbunătățirea guvernanței corporative și a


Beneficii de transparenței companiei
guvernanță • Atragerea de noi talente și motivarea angajaților
actuali
Obligația de a dezvălui toate informațiile
despre companie

Riscul de a pierde controlul asupra


companiei
Temeri și
concepții greșite
Compania este prea mică pentru bursa
de valori

Piața românească este prea mică pentru


a investi în compania mea, prefer să o
listez în străinătate
Intermediarul (în cazul Pieței Principale) – reprezentat prin case de
brokeraj și bănci autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
să deruleze ofertele companiilor. Acesta are un rol crucial în orice ofertă,
deoarece este în contact permanent cu investitorii activi pe piață, asistă
compania în procesul de evaluare, pregătește sau administrează
pregătirea prospectului și administrează procesul de subscriere al
acțiunilor sau obligațiunilor.
Auditor – Rolul unui auditor este unul semnificativ deoarece situațiile
Persoane financiare ale companiei și estimările care sunt incluse în prospect
reprezintă informații cheie pentru investitori. Prin urmare, auditorul
implicate în trebuie să fie experimentat și are un rol important în ajustarea situațiilor
financiare la nevoile prospectului.
procesul Consilier juridic – Implicarea unui consilier juridic nu este obligatorie și
listării depinde de complexitatea ofertei. Intermediarul sau Consultantul
Autorizat care asistă în procesul de listare va fi cel în măsură să evalueze
necesitatea implicării unui consilier juridic.
Consilier financiar – Rolul unui consilier financiar poate fi îndeplinit și
de casa de brokeraj, în cazul în care aceasta din urmă are un
departament dedicat responsabil pentru efectuarea analizei de piață.
Rolul consilierului financiar este de a pregăti partea vitală a prospectului,
care descrie planurile precum și perspectivele de dezvoltare a
potențialului emitent.
Bibliografie
1. Bursa De Valori București S.A., ” Ghidul Investitorului la bursă”, pp 19-20
2. Alexandros Bakos, ”Care sunt condițiile pentru listarea unei companii la bursă”, Aspecte
juridice, 2018, https://www.avocatnet.ro/articol_49750/Care-sunt-condi%C8%9Biile-pentru-
listarea-unei-companii-la-burs%C4%83.html, [accesat la 8.03.2019]
3. Bursa De Valori București S.A., ” Ghidul Emitentului De Acțiuni Şi Obligațiuni”, pp.10-12
http://www.bvb.ro/info/Ghid%20Emitent%20BVB.pdf
4. Bursa De Valori București, ”Beneficiile Listării”,
http://www.bvb.ro/ForCompanies/WhyBvb/ListingBenefits, [accesat la 9.03.2019]
5. Bursa De Valori București, ” Finanteaza-ti compania prin Bursa de Valori Bucuresti prin
emisiune de actiuni sau obligatiuni pe Piata Principala a BVB si pe AeRO” pp. 2-7
http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/Listarea_la_BVB_Brosura_RO_1.pdf, [accesat la
10.03.2019]