Sunteți pe pagina 1din 18

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURAREA MĂRIMILOR CINEMATICE


Ce este cinematica? Elemente de cinematică?

CINEMATICA (din grecescul kinemat=mișcare) este acea parte a


mecanicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării corpurilor
fără a lua în considerare cauzele care stau la baza mișcărilor.

Punctul material – pentru descrierea mai ușoară a Poziția punctului material. Raza vectoare – poziția punctului
corpurilor în mișcare este necesar să utilizăm elemente material in spațiu este descrisă de coordonatele sale careziene x, y, z.
simple de geometrie(ex. punct, distanța dintre două Deoarece în majoritatea cazurilor studiate în fizică ne întâlnim cu
puncte, poziția unui punct în spațiu, curba etc.) marimi vectoriale spațiale, ne este mai ușor să definim poziția
punctului material cu ajutorul unei mărimi vectoriale decât prin
mărimi scalare (x, y, z)
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Viteza – viteza poate fi de două feluri:

Viteza liniară – caracterizează mișcarea liniară


𝑣 –viteza lineară

punct material

Viteza unghiulară – caracterizează mișcarea de rotație

direcția de
rotație 𝜔 – viteza unghiulară

punct material
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

DEFINIȚIE Viteza liniară este o mărime vectorială care reprezintă mișcarea punctului
material în raport cu un sistem de referință.

Viteza liniară se exprimă matematic ca raportul dintre spațiul parcurs de


punctul material în unitatea de timp:

Δ𝑠
𝑣=
Δ𝑡
unde v = viteza,
Δ𝑠 = spațiul parcurs,
Δ𝑡 = timpul necesar parcurgerii spațiului s.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Viteza liniară – unități de măsură.


Viteza liniară este o mărime care în sistemul internațional SI, se
măsoară în metri pe secundă:
Unitate de măsură în SI Alte unități de măsură

Denumire Simbol Denumire Simbol


Relație de [𝑣]𝑆𝐼 = 𝑚/𝑠
echivalență
metru/min m/min 0,0166667 m/s
Unitatea de măsură indică viteza unui
kilometru/oră Km/h 0,277778 m/s
metru pe punct material aflat în mișcare rectilinie și
m/s nod 0,514444 m/s uniformă care parcurge un metru în fiecare
secundă
milă/oră mila/h 0,44704 m/s secundă.
mach M
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea vitezei liniare

Tuburile Pitôt sunt utilizate pentru măsurarea vitezei


unui fluid. Tubul se scufundă în apă cu deschiderea
contra sensului de curgere a apei. Presiunea curentului
de apă va produce o ridicare a acesteia până la un
anumit nivel.
Viteza de curgere a apei se va determina cu formula:

𝑣=𝐶 𝐻
unde v – viteza curentului de apă
C – constanta tubului
H – înălțimea coloanei de apă din tub
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea vitezei liniare

Tubul Pitôt se utilizează și in domeniul aviației pentru determinarea vitezei relative


a avioanelor în raport cu aerul.

Tuburi Pitôt folosite în aviație

Tubul este montat exact pe Tubul Pitot al unui


Tub montat sub aripă Tubul Pitot din botul unui
direcția curgerii aerului elicopter Mi-25P
F18 Hornet
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.
Măsurarea vitezei liniare
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea vitezei liniare

Anemometrele sunt utilizate pentru măsurarea vitezei


gazelor. De asemenea în meteorologie, pentru determinarea
vitezei vântului se utilizează anemometrele cu cupe, care
este format dintr-un sistem de cupe fixate la capătul unui ax
central. Sub influența vântului sistemul de cupe se rotește,
mișcarea se va transmite unui ac indicator printr-un sistem
de roti dințate. Citirea vitezei se va face direct de pe
Anemometru cu cupe
cadranul aparatului.

Anemometrele digitale se folosesc la măsurarea vitezei curentului de aer la


aparatele de aer condiționat.

Anemometru digital
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

DEFINIȚIE Viteza unghiulară reprezintă unghiul corespunzător arcului de cerc parcurs în


unitatea de timp de către un punct material aflat în mișcare circulară
uniformă.
Viteza unghiulară se exprimă matematic prin relația:
Δ𝜑
𝜔=
Δ𝑡
unde 𝜔 = viteza unghiulară,
Δ𝜑= unghiul corespunzător arcului de cerc parcurs,
Δ𝑡 = timpul necesar parcurgerii arcului de cerc.
Unitatea de măsură a vitezei unghiulare este rad/s (radiani pe secundă). Viteza de rotație se
măsoară cu tahometre.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Accelerația. Măsurarea accelerației.


DEFINIȚIE Accelerația reprezintă variația în timp a vitezei unui corp în mișcare:

∆𝑣
a=
Unitatea de măsură este: ∆𝑡
[𝑎]𝑆𝐼 = 𝑚/𝑠 2

Aparatele care măsoară accelerația unui obiect în mișcare se


numesc accelerometre.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Turația
DEFINIȚIE Turația este o mărime mecanică ce indică numărul de rotații
efectuate în timp al unui mobil aflat în mișcare de rotație uniformă.

Măsurarea turației este necesară pentru verificarea modului de funcționare al


motoarelor electrice, motoarelor cu ardere interna respectiv a mașinilor-unelte.
Turația se notează cu n și se măsoară în rot/min. Între viteza
unghiulară și turație există următoarea relație:

60𝜔
𝑛=
2𝜋

unde ω=viteza unghiulară


Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea vitezei unghiulare. Măsurarea vitezei de deplasare a vehiculelor

Cum calculăm viteza unghiulară?


Se măsoară mai întâi turația după care se calculează viteza unghiulară cu relația:
2π𝑛
ω= - unde n este turația
60
Exercițiu:
Să se calculeze viteza unghiulară a unui punct de pe un arbore care
are turația de 1200 rot/min.

2π𝑛 2∙3,1415∙1200 7539,60


ω= = = = 125,66 rad/sec
60 60 60
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea turației

După principiul de funcționare tahometrele pot fi:

1. Tahometre mecanice: 2. Tahometre electrice:


• cu dispozitiv centrifugal; • generatoare;
• cu dispozitiv cronometric; • cu curenți Focault;
• vibratoare; • cu impulsuri;
• hidrocentrifugale; • stroboscopice;
• pneumatice.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea turației
Tahometrul centrifugal(turometrul centrifugal)
Principiul de funcționare
Elemente constructive  Aparatul are un ax 1 care va fi antrenat într-o mișcare de
rotație, prin cuplarea capătului său la arborele a cărui
turație măsurăm.

 Sub acțiunea forței centrifugale 𝐹𝑐 , greutățile 3 se vor


îndepărta de axul 1 cu ajutorul pârghiilor 2 iar piesa
culisantă 4 se va deplasa pe axul 1.

 Mișcarea de deplasare a piesei 4 va determina


modificarea poziției pârghiei 5, care la rândul ei va
acționa asupra sectorului dințat 6 ce angrenează roata
dințată 7.

 Odată cu rotirea roții dințate 7 se va rotește și acul


indicator 8 care va indica turația arborelui.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea turației

Principiul de funcționare
Elemente constructive Stroboscopul sau tahometrul stroboscopic servește la observarea
corpurilor aflate în mișcare de rotație cu un anumit caracter de
periodicitate.
Stroboscopul este o lampă electronică cu emisie
instantanee(fulger), care produce impulsuri luminoase cu
frecvență reglabilă(cu ajutorul generatorului de frecvență 5).

 Pe arborele 1 căruia vrem să măsurăm turația este montat


un disc 2 prevăzut fie cu fante fie cu mărci lipite radial. Discul
2 este iluminat cu lampa 3 și se reglează frecvența
impulsurilor până când ochiul observatorului vede sistemul
rotitor în stare repaus. În acest moment frecvența
impulsurilor luminoase a devenit egală cu frecvența de
rotație a arborelui 1 împreună cu discul 2, deci se poate citi
turația sau frecvența direct la generatorul de impulsuri 4.
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.

Măsurarea turației
Tahometru centrifugal Tahometru digital Tahometru digital cu laser
Mărimi cinematice. Măsurarea mărimilor cinematice.
Exemple de măsurare a turației