Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE PREZENTARE

1. Obiectivele proiectului.
2. Prezenatare progamului ESPRIT 2013 si al interfetei folosite.
3. Prezentarea modului de lucru a programului ESPRIT 2013.
4. Rezultatele practice.
5. Concluzii.
1. Obiectivele proiectului.
Acest proiect de diploma urmareste «Proiectarea asistata
pe calculator a tehnologiilor de prelucrare folosind ESPRIT
2013», prin:
1. Prezentarea sistemelor cu comanda numerica.
2. Prezentarea softului ESPRIT 2013.
3. Realizarea unui exemplu in softul ESPRIT 2013.
2. Prezentarea interfetei progamului ESPRIT 2013.

Aceasta parte din proiect urmareste prezentarea programului ESPRIT


2013 impreuna cu comenzilor principale ale softului.
Programul ESPRIT 2013 este un soft CAM (Computer-aided
Manufacturing) care se poate utiliza pentru majoritatea masinilor unelte cu
comanda numerica indiferent de numarul de axe folosite.
La fel ca si celelalte softuri CAM/CAD, softul ESPRIT foloseste o
interfata asemanatoare cu a celorlalte programe existente pe piata, unele din
ele au denumiri diferite dar au acelasi principiu de lucru.
3. Prezentarea modului de lucru a programului ESPRIT 2013.

Ca obiective avem :
Prezentarea şi utilizarea tehnologiilor de strunjire
Însușirea metodelor de generare a sculelor pentru strunjire
Prezentarea şi utilizarea metodelor de generare entitate pentru
operaţiile de strunjire
Definirea semifabricatelor pentru operaţiile de strunjire
Definirea operaţiilor de degroşare şi finisare
Definirea operaţiilor de găurire şi filetare
Simularea operaţiilor
Verificaţi dacă sistemul de unităţi este setat la
Metric.
Din meniul Machining selectaţi
Common Machining şi apoi KnowledgeBase
Document Setup ceea ce determină apariţia pe
ecran a casetei de dialog cu aceeaşi denumire.
Stabiliţi valorile în conformitate cu cele din
figură.
3.2 Generarea unei scule pentru
operaţiile de strunjire
Sculele se pot prelua din Tool
Manager sau se pot genera prin intermediul
barei de instrumente Milling Tools. Prin
intermediul instrumentelor se pot genera atât
scule pentru operaţiile clasice de strunjire cât şi
pentru operaţiile de strunjire-frezare (mill -
turn).
3.3 Generarea entităţilor pentru operaţiile de strunjire
Operaţiile standard de strunjire utilizează entităţi de tipul Chain şi/sau PTOP
pentru definirea traseului de prelucrare.
Pentru operaţiile în două axe este necesară doar definirea entităţi de tip Chain
pentru conturul exterior (OD - Outside Diameter) şi interior (ID - Inside Diameter).
Pentru lucru cu mai multe axe este necesară definirea de entităţi diferite de tip
Chain pentru partea inferioară şi superioară deoarece acestea corespund pentru turela
inferioară respectiv superioară.
3.4 Generarea unui entitate pentru Selectaţi comanda Manual PTOP
operaţia de găurire
Pentru a realiza gaura din partea
Selectaţi punctul din origine.
frontală a piesei, se va genera un entitate de tip
PTOP (Point To Point Operation).
Din meniul View selectaţi comanda
Masks (sau CTRL + M) pentru a afişa fereastra
de dialog cu aceeaşi denumire. Deselectaţi
opţiunea Solid şi închideţi caseta de dialog.
3.5 Generarea semifabricatului pentru operaţiile de simulare
Semifabricatul pentru operaţiile de strunjire poate fi creat în cadrul comenzii
Simulation Parameters (similar modalităţilor descrise în cadrul operaţilor de frezare) sau
poate fi definit prin intermediul setărilor stabilite în Machine Setup. Semifabricatul definit în
cadrul SolidTurn Machine Setup poate de tip bară (bar), ţeavă (tube) sau semifabricat turnat
(casting).
Atunci când o operaţie de strunjire este definită, programul actualizează şi
informaţiile privind starea semifabricatului. Vizibilitatea semifabricatului este controlată prin
intermediul comenzii Masks. Utilizaţi combinaţia CTRL + M pentru a afişa fereastra de
dialog Masks.
3.6 Definirea operaţiilor tehnologice
Pentru îndepărtarea materialului din
zona conturului exterior se vor utiliza două
operaţii de degroşare: una corespunzătoare
profilului şi una corespunzătoare degajării.
Simularea operaţiilor de strunjire
Componentele, precum dispozitivul
de prindere şi fixare a semifabricatului şi capul
multi-sculă, din structura maşini unelte au fost Pentru vizualizarea
deja definite în Machine Setup. efectului comenzilor ce realizează
De pe bara Smart Toolbar selectaţi prelucrările interioare se por folosi
comanda Simulation butoanele pentru reprezentarea
secţionată a semifabricatului.
4.Rezultatele practice.
5.Concluzii.
Proiectarea asistată de calculator se preocupă de aspecte de proiectare, de
realizare a modelelor şi a prototipurilor de fabricaţie şi de a susţine obiecte
geometrice complexe sub comanda calculatorului. În cadrul lucrării este
cuprinsă detalierea programului software CAM – Esprit 2013.
Sistemele integrate CAD/CAM oferă avantaje de creştere a preciziei
programării,conformarea geometrică a parametrilor de proiectare, abilitatea de
a realiza cu uşurinţă modificări ale configuraţiei piesei şi al programului de
prelucrare al piesei în cadrul aceluiaşi sistem. Programul Esprit 2013, folosit în
aplicații, vine în ajutorul utilizatorului punându-i la dispoziție o bază de date
largă cu materiale, scule și proprietățile acestora, fără a trebui
realizarea unor calcule suplimentare precum calcule la rezistență a sculei, a
materialului semifabricatului etc.
Va multumesc pentru atentie!