Sunteți pe pagina 1din 7

RESURSE UMANE

Tipologia personalului la nivelul unei


unitati economice
Obiective operationale

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:


 Sa identifice structura personalului
 Sa identifice atributiile si
responsabilitatile personalului
intreprinderii
• Resursele umane sunt o categorie a resurselor economice ce
sintetizează potențialul de munca al societatii, intreprinderii.

• Totalitatea resurselor umane care își desfășoară activitatea în


cadrul unei întreprinderi reprezintă personalul intreprinderii.
• Personalul întreprinderii cuprinde salariații încadrați
permanent sau temporar, prezenți la lucru, aflați în concediu
de odihnă, concediu de boală sau de studii, salariați absenți
motivat sau nemotivat, cei aflați în ziua lor liberă, cei trimiși să
lucreze în afara întreprinderii, cei aflați în deplasare, elevii și
studenții aflați în practică dacă sunt salariați ai întreprinderii.
• Structura personalului întreprinderii, pe categorii de salariați
cuprinde:
– Muncitori
– Personal operativ
– Personal cu funcție de execuție și conducere
• A.Muncitorii sunt cei mai numeroși. În funcție de rolul
pe care îl îndepliesc în activitatea întreprinderii, aceștia
sunt grupați în:
– Muncitorii direct productivi sunt cei care acționează direct
asupra obiectelor muncii, cu ajutorul uneltelor, mașinilor,
instalațiilor de care dispun (ex. lăcătuși, strungari, muncitori
de la întreținere, muncitori care realizează piese de
schimb).
– Muncitorii indirect productivi acționează indirect asupra
obiectelor muncii, deplasându-le pentru conservare,
prelucrare sau livrare (ex. muncitori din activitățile de
transport intern, recepționeri, cei care deplasează
materialele în afara depozitelor).
• B. Personalul operativ există în transporturi,
telecomunicații, comerț (ex. conducători, controlori
bilete, casieri, ofițeri de bord, piloți, factori poștali,
telefoniști, vânzători).
C. Personalul cu funcție de execuție și de conducere cuprinde trei
categorii de salariați grupați după nivelul de pregătire și locul de muncă:

1. personal cu funcții de execuție


a) personal cu pregătire liceală sau postliceală pentru:
• Activități administrative ( ex. dactilografă, funcționară)
• Activități de specialitate ( ex. tehnician, contabil cu studii medii).
b) maiștrii;
c) personal cu studii superioare ( ex. ingineri, economiști, chimiști);
d) personal cu funcție în activitățile de întreținere, pază și pompieri.

2. personal cu funcții de conducere a compartimentelor funcționale,


de producție, cercetare, proiectare ( ex. șefi de birouri, de servicii, șefi
de secție, șefi de laborator).

3.personal cu funcții în conducerea întreprinderii ( ex. director


general,director adjunct, director economic, inginer-șef).
Angajații sunt persoanele încadrate pe un loc de muncă în cadrul unei organizații, firme,
întreprinderi.
Modelul de gestiune flexibilă a forței de muncă cuprinde următoarele categorii de
angajați:
• Specialiștii, tehnicienii, inginerii și alți profesioniști la nivel înalt
-aceștia sunt recrutați în număr tot mai mare pentru a îndeplinii funcții cum ar
fi de cercetare-dezvoltare, informatică, marketing, comunicare etc.
• Salariații generaliști
-sunt atât la nivelul managerilor, cât și angajați relativ polivalenți(polificați în
mai multe meserii).
• Angajați cu timp parțial
-angajați care nu au perspectivă în carieră; această categorie este principala
zonă de gestiune flexibilă a forței de muncă interne.
• Lucrătorii temporari
-răspund unor nevoi specifice, fiind angajați pentru obiective sau perioade
specifice limitate.
• Angajații prin subcontractare
-cuprind angajații prin sub-contracte cu întreprinderi specializate pentru a
răspunde unor nevoi permanente(pază, întreținere, informatică) sau
ocazionale(consultanță, publicitate).
Test de evaluare

Kahoot!