Sunteți pe pagina 1din 22

CONCEPTUL DE

ÎNTREPRINZĂTOR
”Societatea a avut întotdeauna întreprinzători, însă în
prezent schimbările rapide din mediul extern au creat
un număr record de oportunități și un număr
corespunzător de întreprinzători”
(Stoner, Freeman, 1992)
DEFINIȚII
ÎNTREPRINZĂTOR...
Întreprinzătorul:
- reprezintă acea persoană care debutează legal în
afaceri, cât și managerul de la un anumit nivel ierarhic
dintr - o firmă, care încearcă să îmbunătățească
produsele sau serviciile prestate prin inițierea de
schimbări (specialiștii americani);
- este o persoană care înființează o nouă firmă (Jean
Marie Toulouse);
- persoana care urmărește întotdeauna schimbarea,
răspunde schimbării și o exploatează ca pe o
oportunitate (Peter Drucker);
- este o persoană cu spirit de inițiativă, care își asumă
riscuri pentru a exploata anumite oportunități, se
bazează mai mult pe forțele proprii și își elaborează
strategia firmei în funcție aproape în exclusivitate de
interesele proprii (specialiștii români)
”Inventarul” accepțiilor întreprinzătorului (C. Kevin
– O. Nicolescu, C. Nicolescu, pp.36)
Nr. Accepții
crt.
1. O persoană care își asumă riscuri și incertitudini (Cantillon, Thunen, Mangoldt, Mill, Hawley,
Knight, Mises, Cole, Shackle)
2. Un furnizor de capital financiar (Smith, Turgot, Ricardo, Bohm – Bawerk, Edgeworth, Pigou,
Mises)
3. Un inovator (Bandeau, Bentham, Thunen, Schimoller, Sombart, Weber, Schumpeter)
4. Un decident (Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Walker, Deynes, Mises, Shackle, Cole,
Kirzner, Schultz)
5. Un lider industrial (Say, Walker, Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter)
6. Un manager sau un superintendent (Say, Mill, Marshall, Menger)
7. Un organizator sau coordonator de resurse economice (Wieser, Schomoller, Sombart, Weber,
Clark, Schumpeter)
8. Un proprietar de firmă (Wieser, Pigou)
9. Un utilizator al factorilor de producție (Walker, Keynes, Wieser)
10. Un contractant (Bertham)
11. Un arbitru (Cantillon, Kirzner)
12. O persoană care alocă resurse pentru utilizări alternative (Kirzner, Schultz, Herbert, Kink)

13. O persoană care imaginează, dezvoltă și concretizează viziuni (Fillion)


CARACTERISTICILE
ÎNTREPRINZĂTORILOR ...
Principalele elemente motivaționale ale micilor întreprinzători:

• profitul scontat;
•confirmarea potențialului de muncă creativ;
•prestigiul;
•ideea inițială stabilizată de reușită și de extindere a
afacerii;
•satisfacerea unor nevoi redimensionate.

Factori (variabile) care determină o persoană să devină


întreprinzător:

• variabila de situație – iesirea din starea de echilibru;


• variabila sociologică – increderea in actul de creatie;
• variabila psihologică – dorinta de independenta;
• variabila economică – cadru prielnic pentru afaceri.
Sinteza caracteristicilor cel mai frecvent atribuite
întreprinzătorilor în abordările behavioriste (Blawatt, Harnady,
Meredith, Nelson și Timmons – O. Nicolescu, C. Nicolescu, pg.
39)
Nr. crt. Caracteristici comportamentale Suport psihologic

1. Inovatori Nevoia de a realiza


2. Lideri Conștiința de sine
3. Asumatori de riscuri moderate Încrederea în sine

4. Independenți Implicare pe termen lung


5. Creatori Toleranță față de ambiguitate și incertitudine

6. Energici Plini de inițiativă


7. Tenaci Disponibilitate pentru învățare
8. Originali Disponibilitate pentru combinarea resurselor

9. Optimiști Sensibilitate față de alte persoane


10. Centrați pe rezultate Spirit ofensiv, agresivitate constructivă
11. Flexibili Tendința de a avea încredere în oameni
12. Materialiști Banii sunt criteriul de măsurare a performanțelor
Trăsături comune ale întreprinzătorilor de succes din
România (MIMMCMA – actual Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat):

• dorința de asumare a riscului;


• controlul propriului destin;
• spirit inovator;
• nevoia de împlinire;
• acceptarea incertitudinii;
• încrederea în sine;
• persistența;
• spirit de inițiativă;
• sesizarea oportunităților;
• potențial energic ridicat;
• capacitatea de a forma echipe și de a lucra în
echipă
Rolurile întreprinzătorilor (O. Nicolescu, C.
Nicolescu, pg. 42) :

• investitor;

• proprietar;

• manager;

• executant;

• inventator.
Dimensiunile întreprinzătorilor (O. Nicolescu, C.
Nicolescu, pg. 42) :

• acţională – induce schimbarea; realizează


schimbarea;

• psihologică – încredere în sine, luptător,


rezistenţă la efort şi presiuni, încredere în viitor;

• financiară – riscă propriile resurse; atrage


resursele altora;

• creativă – inovează tehnic, comercial, financiar,


managerial, uman
Întreprinzătorul - manager

Comparaţie întreprinzători – manageri


(Stevenson – O. Nicolescu, C. Nicolescu, pg. 39)
Nr. crt. Caracteristica Întreprinzători Manageri (clasic)

1. Accent strategic Asupra oportunităților Asupra controlării resurselor


disponibile

2. Abordarea oportunităților Pe termen scurt, episodică Pe termen lung

3. Alocarea resurselor Pe termen scurt și Pe termen lung, într-o singură


multifazică fază

4. Controlul resurselor Ale altora, îndeosebi prin Proprii și prin cumpărare


închiriere și împrumut
CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE
MICĂ ŞI MIJLOCIE (IMM)...
Întreprinderea (firma/compania) reprezintă acel grup de
persoane, organizat potrivit unor anumite cerinţe juridice,
economice, tehnologice, care concepe şi desfăşoară un complex
de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi anumite
mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în
vederea obţinerii unui venit net sau profit, de regulă cât mai
mare (Ovidiu Nicolescu).

Întreprinderea este orice entitate angajată într+o activitate


economică, indiferent de forma sa legală (Uniunea Europeană).

Pot fi considerate întreprinderi:


• persoanele fizice autorizate;
• asociaţiile familiale;
• parteneriatele;
• asociaţiile angajate într-o activitate economică.
Tipologia firmelor în România

• societăţi comerciale în nume colectiv (SCNC);

• societăţi în comandită simplă (SCS);

• societăţi în comandită pe acţiuni (SCA);

• societăţi cu răspundere limitată (SRL);

•societăţi pe acţiuni (SA)


DEFINIRE IMM ...
Criterii de stabilire a mărimii (dimensiunii) unei
întreprinderi:

• numărul de angajaţi;

• cifra de afaceri;

• capitalul social;

• activul total;

• profitul obţinut
Categorii de IMM – uri

Numărul Cifra de
Categoria
mediu de afaceri (sau
întreprinderii
salariaţi active totale)
<= 50 mil. Euro
Mijlocie 50 - 249 (sau <= 43 mil.
Euro)

<= 10 mil. Euro


Mică 10 - 49 (sau <=43 mil.
Euro)

<= 2 mil. Euro


Micro 1-9 (sau <= 2 mil.
Euro)
Factori de care depinde supravieţuirea IMM-rilor
(O. Nicolescu, C. Nicolescu, pg. 63):

• evoluţia ramurii economice implicate;

• existenţa unor mari firme concurente;

• vârsta firmei;

• ritmul de creştere al firmei;

• dimensiunea firmei;

• opţiunile strategice ale întreprinzătorului


Rolul și importanța IMM - urilor (G. G. Culiță)

• oferă noi locuri de mncă;


• favorizează inovarea și flexibilitatea;
• se constituie practic în locuri unde personalul se perfecționează și
de unde se poate îndrepta apoi spre întreprinderile mari;
• stimulează concurența;
• ajută la funcționarea întreprinderilor mari pentru care prestează
diferite servicii sau produc diferite subansamble;
• fabrică produse și prestează servicii în condiții de eficiență;
• generează cea mai mare parte a produseor și serviciilor fără de
care populația unei țări nu ar supraviețui în prezent;
• este principală creatoare de substanță economică, de valoare
adăugată în orice țară;
• reprezintă un factor de echilibru la nivel micro - și
macroeconomic;
• generează cea mai mare parte din PIB, reprezentând una din
principalele surse de venituri la bugetul statului;
• ajută la creșterea economică;
• performanțele sale condiționează starea și performanțele
economiei fiecărei țări și standardul de viață al populației din cadrul
ei.
DEZVOLTAREA CULTURII
ANTREPRENORIALE

• Formarea profesională continuă

• Formarea antreprenorială la nivel naţional


Vă mulțumesc!