Sunteți pe pagina 1din 2

Celula de crizã

este condusã de un manager al crizei (de obicei directorul depar-


tamentului de relaþii publice), care colaboreazã cu conducerea
organizaþiei, coordoneazã munca celorlalþi membri ai echipei ºi ia
deciziile, concepe, schiþeazã ºi verificã textele ce trebuie
transmise. Celula de crizã mai cuprinde un adjunct al m anagerului
de crizã, un coordonator al centrului de control al crizei, alþi
specialiºti în relaþii publice cu diverse responsabilitãþi. Evident,
componenþa acestei echipe va fi diferitã de la eveniment la eve-
niment. Pe lângã persoanele menþionate mai sus, în funcþie de
natura crizei, vor putea fi incluºi directorul tehnic, ºeful
departamentului financiar, respon- sabilul cu resursele umane, ºeful
departamentului marketing, juristul ºi alþi specialiºti cu competenþe
în sfera de acþiune a crizei. Lista respectivã cuprinde ºi sarcinile
fiecãrui membru al echipei pe timpul crizei (pe perioada, membrii
acestei echipe vor fi degrevaþi de responsabilitãþile curente).