Sunteți pe pagina 1din 7

Taxa pe valoare adăugată

Coordonator: Studentă:
Ileana Istudor Vișan Valentina-Georgiana
Ce este taxa pe valoare adăugată?

 Taxa pe valoare adăugată este un impozit pe consum,


este suportată de către consumatorul final al unui bun
sau serviciu, este datorată bugetului de stat
și este percepută prin cote de impozitare.
Cotele de T.V.A.

 Cota standard este 19%

 Cota redusă de 9% ( folosită pentru bunuri


precum : alimente, medicamente etc.)

 Cota redusă de 5% (folosită penrtu bunuri


precum: locuințe, manuale școlare, ziare etc.)
Baza de impozitare cuprinde:

 prețurile negociate între vânzător și cumpărător;


 prețurile negociate pentru prestări de servicii;
 prețurile de piață sau în lipsa acestora costul
bunurilor;
 comisioane, cheltuieli de ambalare, transport și
asigurare;
 impozitele și taxele, dacă prin lege nu se prevede
altfel, cu excepția T.V.A-ului.
Calcul T.V.A.

Calcul T.V.A. când se cunoaște valoarea produsului


(exemplu)

Valoarea unui laptop este de 1200 lei, T.VA. 19%. Să se


calculeze valoare TV.A.
Valoare T.V.A. = Valoare produs x Cota T.V.A. = 1200 x 19%
Valoare T.V.A. = 228 lei
Preț final = Valoare produs + Valoare T.V.A = 1200 + 228
Preț final = 1428 lei.
Calcul T.V.A. când se cunoaște valoarea totală/prețul
final al produsului (exemplu)

Valoarea totală a unui laptop (inclusiv T.V.A.) este de 1428 lei.


Să se calculeze Valoare T.V.A.

Valoare T.V.A = Prețul final x 19/119 = 1428 x 19/119


Valoare T.V.A = 228 lei
Valoare produs = Preț final – Valoare T.V.A = 1428 – 228
Valoare produs = 1200 lei
Vă mulțumesc!