Sunteți pe pagina 1din 9

,,Ca toţi să fie una, precum Noi una suntem”

(Ioan cap. 17 vs 21)


“Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care
nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o
curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul
pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate
să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu
rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru
Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face
nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi
le adună şi le aruncă în foc şi ard.” (Ioan 15, 1-6)

Simbolurile pildei:

Viţa=Domnul Iisus Hristos;


Lucrătorul=Dumnezeu Tatăl;
Mladiţa bună=omul credincios, ascultător;
Mladiţa rea=omul necredincios, neascultător;

Rostită dupa Cina cea de Taină;


Se refera la Biserica creştină-cât timp rămâne cineva legat sufleteşte de Mântuitorul
(temelia Bisericii) el e una cu ceilalti creştini-ca mlădiţa in viţă, iar când pierde
legătura, pierde pe Hristos (Biserica) – ca şi viţa tăiată;
,,Legătura” cu viţa prin Hristos.
Semnificaţia versetelor scripturistice:

,,Eu sunt viţa cea adevărată” – Domnul Hristos este Cel care dă sens vieţii noastre –
veşnicia alături de Dumnezeu într-o stare fără păcat, suferinţă, limitări trupeşti.
,,Tatăl Meu este lucrătorul.”- Cel care a născut viţa (Iisus Hristos), a creat lumea văzută
şi lumea nevăzută, Proniatorul (Purtător de grijă) lumii.
,,Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă,
El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.” –cu toţii suntem parte a aceleaşi lumi,
,,lucrăm” în aceleaşi condiţii, legaţi unii de alţii şi împreună de Creator. Împlinirea
chemării noastre, ne aduce mai aproape sau mai departe de El
,,Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.” – cei care ascultă şi împlinesc
Cuvântul/Voia Domnului sunt pregătiţi pentru a se întâlni cu Domnul Hristos.
,,Rămâneţi în Mine şi Eu în voi.”- prin– Sfânta Împărtăşanie, prin primirea harului Sfintelor
Taine, prin iubirea aproapelui, păstrăm şi îmbunătăţim relaţia cu El şi cu semenii.
,,Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”- Ne arată raportul Dumnezeu-făptură şi
responsabilităţile care revin fiecăruia.
,,Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi
face nimic”- scopul acestei legături este progresul personal spre o stare care să fie
capabilă să se întâlnească cu Dumnezeu şi să rămână veşnic aşa
Concluzii:

-Existenţa noastră nu este absolută, ci, depinde de voinţa lui Dumnezeu;


-Pentru că am primit darul vieţii am primit şi responsabilitatea de a trăi frumos ,
descoperind şi implinind sensul ei;
-Doar simplul fapt că existăm nu înseamnă că ne-am atins scopul, căci avem
responsabilitatea de a şti de unde venim, unde ne îndreptăm şi ce trebuie să facem(cum
trebuie să fim) să ajungem la destinaţie;
- În această călătorie nu suntem singuri, căci toată omenirea are aceeaşi destinaţie, deci,
doar împreună putem desluşi scopul vieţii şi împlinirea lui;
-Peste toate acestea ne ajută harul lui Dumnezeu care plineşte lipsurile noastre şi ne
oferă dragostea Sa gratuit (fără să o merităm neapărat);
Ce este blockchain-ul?

Pentru a ajunge în forma actuală, Internetul, apărut în anul 1977 sub forma unui
număr mic de calculatoare interconectate ce puteau transporta o cantitate mică de date, a
suferit transformări drastice. În prezent, cantitatea de date ce poate fi transportată este
limitată doar de capacitatea unităţilor de stocare, pentru interconectare nu mai este nevoie
nici măcar de fir, iar comunicarea prin intermediul acestuia a devenit o necesitate în viaţa
de zi cu zi. Totuşi, deşi această evoluţie a deschis noi oportunităţi, o problemă s-a accentuat
şi anume, încrederea dintre oameni a atins un nivel critic, fiind evidenţiată mai ales în
domeniul afacerilor.
Aici intervine tehnologia blockchain:
https://www.youtube.com/watch?v=HdJpthpglBk
https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0
Iată un ghid simplificat despre ce este blockchain și ce avantaje are.

După cum îi spune numele, este un lanț de blocuri. Este ca un dosar cu șină în care
paginile se așază una după alta sau ca un raft de bibliotecă pe care se așază cărțile.
Fiecare bloc conține informațiile despre o “tranzacție”, stocate securizat și criptat, dar
nu vă gândiți numai la tranzacții bancare (chiar vreau să lăsăm monedele digitale în
urmă), ci la orice alt tip de transfer de informație: ce conține fiecare container de pe un
vapor, ce s-a cumpărat de la un magazin online șamd.
Blocurile acestea sunt aranjate cronologic sub forma unui lanț cu câteva particularități:
•un bloc din lanț nu pot fi modificat fără a altera toate blocurile următoare din lanț;
•întreg lanțul este stocat descentralizat, pe calculatoarele tuturor participanților sau, în
fine, pe foarte multe calculatoare.
Aceste două caracteristici ale blockchain-ului sunt cruciale pentru că fac informațiile
imposibil de modificat, acestea fiind deja pe sute sau mii sau milioane de calculatoare
din lume. Dacă modifici un bloc, toate blocurile următoare “urlă” că ceva nu este bine,
iar foarte mulți oameni au versiunea originală a lanțului și încercarea de modificare ar fi
imediat sesizată. Este o metodă mega-securizată de a înregistra date și de a te asigura
că nu pot fi modificate în viitor fără acordul majorității.
Concluzii:
-Există un mijloc tehnologic care poate face legătura între oameni, la nivel planetar,
fără nevoia unui intermediar (bănci, retele de socializare, administraţie publică sau
privată)
- Pe lângă legătura ontologică dintre oameni, care există ca un dat universal, avem
posibilitatea să ne reamintim că suntem dependenţi unii de alţii, că avem aceleaşi
interese, acelaşi scop, de a fi fericiţi descoperind natura fiinţei noastre : cea divină
Ce învăţăm?
Scriem pe caiete 3 concluzii personale (3 pct. fiecare, 1 pct. din oficiu. Total: 10)