Sunteți pe pagina 1din 5

ARALIN:

Mga Ambag Ni
Andres
Bonifacio Sa
Pagbuo Ng
Pilipinas Bilang
Isang Bansa
Si Andres Bonifacio ang kinilalang
Supremo ng Katipunan, ang radikal
na samahang naglunsad ng
Himagsikan 1896 na naging daan sa
paglaya sa Pilipinas mula sa
Espanya.
Mahalagang Papel ni Andres
Bonifacio sa Pagbuo ng Bansa
• Itinatag niya ang Katipunan at
kinilalang supremo nito
• Pinamunuan niya ang Katipunan
hanggang sa huli
• Isinulat niya ang Pag-ibig sa
Tinubuang Lupa, Sampung Utos,
Dekalogo ng Katipunan, at iba pang
akdang nakaimpluwemsiya sa
maraming Pilipino
• Nagpatunay siya na hindi hadlang
ang kahirapan upang pamunuan ang
bansa
• Nagbigay-halimbawa sa iba ang
kanyang buhay at pagpapahalaga sa
mga Pilipino
• Kinilala siya bilang tunay na bayani o
bayaning Pilipino sa konsepto ng
kanyang mga kapwa mga Pilipino