Sunteți pe pagina 1din 15

ROLUL

RETICULULUI
E N D O P L A S M AT I C Î N
DETOXIFIERE

APOSTOL ADELINA-MIHAELA
ARSENE CRISTINA-ELENA
GRUPA 1
• Toate celulele eucariote au un reticul
endoplasmatic (RE).
• Reticulul endoplasmatic este organizat
într-un labirint reticulat de tubuli
ramificati și săculețe aplatizate (numite
cisterne1) care se extind în tot citosolul2.
Tubulii RE se deplasează dinamic pe
microtubuli și formează zone de contact
între membrană și alte organite3.

1. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T. Johnson. CELL BIOLOGY. 2017.
2. Alberts B, Johnson A, Lewis J. Molecular Biology of the Cell. 2002.
3. Raquel Salvador-Gallego, Melissa J.Hoyer, Gia K.Voeltz. SnapShot: Functions of Endoplasmic Reticulum Membrane Contact Sites, Cell, 2017.
https://www.gettyimages.com/detail/illustration/the-endoplasmic-reticulum-plays-an-important-role-in-the-stock-graphic/141482977
• Se consideră că tubulii și săculețele se interconectează, astfel încât membrana RE
formează un strat continuu care acoperă un singur spațiu interior (rețea tridimensională -
reticulum1). Acest spațiu extrem de complex este numit lumenul RE sau spațiul RE
cisternar. Membrana RE separă lumenul RE de citosol și mediază transferul selectiv al
moleculelor dintre aceste două compartimente2.

1. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T. Johnson. CELL BIOLOGY. 2017.
2. Alberts B, Johnson A, Lewis J. Molecular Biology of the Cell. 2002.
https://www.entrancei.com/chapter-biology-class-9-cell/endoplasmic-reticulum
• Reticulul endoplasmatic este subîmpărțit în reticulul endoplasmatic rugos și neted.
Denumirea provine din morfologia observată în imaginile microscopice electronice ale
reticulului endoplasmatic. Unele părți ale reticulului endoplasmatic au protuberanțe, dând
aspectul rugos. Aceste protuberanțe sunt ribozomii4, care asigură intrarea proteinelor în
calea secretorie3.

3. Raquel Salvador-Gallego, Melissa J.Hoyer, Gia K.Voeltz. SnapShot: Functions of Endoplasmic Reticulum Membrane Contact Sites, Cell, 2017
4. Philip L. Yeagle. The Membranes of Cells. [ed.] 3rd Edition. 2016. pp. 1-25.
https://factslegend.org/40-endoplasmic-reticulum-facts-types-structure-functions/
• Reticulul endoplasmatic neted se referă la regiunea reticulului endoplasmatic pe suprafața
căreia nu sunt atașați ribozomi. Aceste două regiuni ale reticulului endoplasmatic sunt
distincte unele de altele.

• În marea majoritate a celulelor, astfel de


regiuni sunt rare și adesea sunt parțial
netede și parțial rugoase. Acestea sunt
denumite uneori RE de tranziție
deoarece conțin site-uri de ieșire
reticulo-endoplasmatice. Proteinele și
lipidele noi sintetizate sunt transportate
către aparatul Golgi prin aceste site-uri
de catre veziculele de transport4.

4. Philip L. Yeagle. The Membranes of Cells. [ed.] 3rd Edition. 2016. pp. 1-25.
https://nptel.ac.in/courses/102103012/module1/lec6/3.html
• RE are multe funcții celulare esențiale, incluzând sinteza și
prelucrarea proteinelor, sinteza lipidică,
compartimentalizarea nucleului, depozitarea și eliberarea
de calciu (Ca2+) 1, lipogeneza, gluconeogeneza și
biogeneza organitelor5, detoxifierea compușilor și
transferul de lipide și semnalizarea altor organite. De
asemenea, are roluri în biogeneza aparatului Golgi,
peroxizomilor și picăturilor de lipide și ajută la divizarea
mitocondriilor1.
• Stările de stres celular, cum ar fi deprivarea glucozei,
hipoxia și tulburarea homeostaziei Ca2+, pot crește riscul
plierii incorecte a proteinelor. Acest lucru activează stresul
RE și declanșează răspunsul la proteinele nepliate,
conducând fie la restaurarea homeostaziei, fie la moartea
celulelor5.
1. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T.
Johnson. CELL BIOLOGY. 3rd Edition. 2017. pp. 331-350.
5. Endoplasmic reticulum proteostasis control and gastric cancer. Yu Wanga, Kai Wang, Yang
Jin, Xia Sheng. 2019, Cancer Letters.
https://www.haikudeck.com/cell-parts-education-presentation-IB3kMyv5HJ#slide15
https://pancreapedia.org/structure/rough-endoplasmic-reticulum-rer
• Principalele sarcini ale RE neted includ
sinteza lipidelor, menținerea homeostaziei
de calciu și reacțiile de detoxifiere. 6
• Corpul este expus zilnic la o varietate de
substanțe chimice sub formă de agenți
farmaceutici, substanțe chimice de uz
casnic, suplimente alimentare și mediul
poluat, dintre care multe sunt extrem de
toxice. Mecanismele principale de apărare
din organism împotriva xenobioticelor sunt
enzimele metabolizatoare ale
medicamentelor (DME) implicate în
metabolismul și excreția xenobioticelor. 5

5. Yu Wanga, Kai Wang, Yang Jin, Xia Sheng. Endoplasmic reticulum proteostasis control and gastric cancer, Cancer Letters, 2019.
6. Margit Pavelka, Jürgen Roth. Functional Ultrastructure. 2010. pp. 42-43.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2014.00213/full
• Reticulul endoplasmatic este implicat în
metabolismul și degradarea xenobioticelor
specifice și a produselor biosintetice
endogene. O varietate de studii de
proteomie au fost raportate pe diferite
subcompartimente ale RE care furnizează
un dicționar de proteine ​ale RE cu date noi,
fiind disponibile pe multe complexe de
proteine relevante pentru biologia RE,
incluzând ribozomul, transloconul,
proteinele coatomerice, proteinele
citoscheletului, proteinele pliante,
organitele de prelucrare a antigenului,
proteinele de semnalizare și proteinele
implicate în transportul membranar. 7
7. Christine Lavoie, Jacques Paiement. Topology of molecular machines of the endoplasmic reticulum: a compilation of proteomics and cytological
data, Histochemistry and Cell Biology, 2008, Vol. 129, pp. 117-128.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949816301818
• Ficatul este principalul organ implicat în metabolizarea xenobioticielor, inclusiv
substanțelor chimice și agenților farmaceutici8 . Celula principală din
ficat, hepatocitul , reprezintă o celulă cu un RE abundent. Acesta este locul principal
de producere a particulelor de lipoproteine, care transportă lipide prin intermediul
fluxului sanguin către alte părți ale corpului. Enzimele care
sintetizează componentele lipidice ale lipoproteinelor sunt localizate în membrana RE
neted. Acesta conține, de asemenea, enzime care catalizează o serie de reacții pentru a
detoxifica atât medicamentele solubile în lipide, cât și diferiții compuși dăunători
produși de metabolism . Cele mai studiate reacții de detoxifiere sunt cele efectuate de
familia de enzime citocrom P450, care catalizează o serie de reacții în care
medicamentele insolubile în apă sau metaboliții sunt transformate în substanțe
suficient de solubile în apă pentru a părăsi celula și pentru a fi excretate în urină, altfel
acestea s-ar acumula la nivele toxice în membranele celulare. Deoarece RE rugos nu
poate găzdui singur toate aceste enzime, o porțiune majoră a membranei dintr-un
hepatocit este format din RE neted.4
4. Philip L. Yeagle. The Membranes of Cells. [ed.] 3rd Edition. 2016. pp. 1-25.
8. Udayan Apte, Partha Krishnamurthy. Molecular Pathology of Liver Diseases. [ed.] Satdarshan P. S. Monga. 2010. pp. 147-163. Vol. 5.
https://ib.bioninja.com.au/options/option-d-human-physiology/d3-functions-of-the-liver/detoxification.html
• Proliferarea reticulului endoplasmatic
neted este o schimbare bine documentată,
văzută ca proces secundar administrării de
xenobiotice care induc enzimele
citocromului P450. Hepatocitele au un
complement complet de citocrom
P450(CYP), deoarece una din funcțiile
principale ale ficatului este metabolizarea
substanțelor străine. Inducția apare cel mai
frecvent în hepatocitele centrilobulare. Nu
toate xenobioticele care induc citocromul
P450 provoacă proliferarea reticulului
endoplasmatic neted.9

9. Meliton N.Novilla, Vincent P.Meador, Stewart B.Jacobson. Biomarkers in Toxicology. 2014.


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSR-fEBuEXT2qpdr8-nXySZjkU4t8c78HtDRAeEodvJAhb0rqOsUw
• RE neted joacă un rol important într-o varietate de reacții de hidroxilare în care oxigenul
molecular este utilizat pentru a genera grupări hidroxilice cu electronii furnizați de NADPH2.
Un atom de oxigen este utilizat pentru a hidroxila substratul și alții sunt reduși la apă.
Enzimele care efectuează această reacție sunt denumite monooxigenaze. Transferul
electronilor de la NADPH2 la oxigen implică un lanț de transport de electroni găsit în Re
neted cu P-450 ca componentă terminală. Această hidroxilare duce la detoxifiere, de ex.
substanțele barbiturice sunt compuși hidrofobi. Acestea tind să fie solubile în membrană și,
prin urmare, sunt reținute în organism. Hidroxilarea le face solubile în apă și sunt
îndepărtate.10
10. Namrata Sharma, Jyoti Vakhlu. Cell Biology and Genetics. 2006. p. 17.
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/smooth-endoplasmic-reticulum
• Atunci când cantități mari din
anumiți compuși, cum ar fi
fenobarbitalul, intră în circulație,
enzimele de detoxifiere sunt
sintetizate în ficat în cantități
neobișnuit de mari, iar RE neted
se dublează ca suprafață în câteva
zile. Odată ce medicamentul a
dispărut, membrana în exces a
RE neted este îndepărtată în mod
specific și rapid printr-un proces
dependent de lizozom numit
autofagocitoză.4

4. Philip L. Yeagle. The Membranes of Cells. [ed.] 3rd Edition. 2016. pp. 1-25.
https://docplayer.net/docs-images/66/54659559/images/179-0.jpg
1. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T. Johnson. CELL BIOLOGY.
3rd Edition. 2017. pp. 331-350.
2. Alberts B, Johnson A, Lewis J. Molecular Biology of the Cell. 4th Edition. New York : Garland Science, 2002.
3. Raquel Salvador-Gallego, Melissa J.Hoyer, Gia K.Voeltz. SnapShot: Functions of Endoplasmic Reticulum
Membrane Contact Sites, Cell, 2017, Vol. 171, p. 1224.
4. Philip L. Yeagle. The Membranes of Cells. [ed.] 3rd Edition. 2016. pp. 1-25.
5. Yu Wanga, Kai Wang, Yang Jin, Xia Sheng. Endoplasmic reticulum proteostasis control and gastric cancer, Cancer
Letters, 2019.
6. Margit Pavelka, Jürgen Roth. Functional Ultrastructure. 2010. pp. 42-43.
7. Christine Lavoie, Jacques Paiement. Topology of molecular machines of the endoplasmic reticulum: a compilation of
proteomics and cytological data, Histochemistry and Cell Biology, 2008, Vol. 129, pp. 117-128.
8. Udayan Apte, Partha Krishnamurthy. Molecular Pathology of Liver Diseases. [ed.] Satdarshan P. S. Monga. 2010.
pp. 147-163. Vol. 5.
9. Meliton N.Novilla, Vincent P.Meador, Stewart B.Jacobson. Biomarkers in Toxicology. 2014.
10. Namrata Sharma, Jyoti Vakhlu. Cell Biology and Genetics. 2006. p. 17.